Главная Обратная связь

Дисциплины:


Визначення мінеральних водорозчинних кислот і лугівНаявність у нафтопродуктах мінеральних кислот і лугів може бути наслідком поганого їхнього очищення. Крім того, вони можуть утворитися в результаті окислювань нафтопродуктів. Водорозчинні кислоти і луги викликають сильну корозію чорних і кольорових металів, тому вони в нафтопродуктах не допускаються, наявність їх перевіряють тільки якісним способом за допомогою індикаторів.

Випробуване паливо попередньо ретельно перемішують у закритій посудині, відміряють приблизно 30 мл, заливають у ділильну лійку і до нього додають таку ж кількість дистильованої гарячої води (t=80...90°С). Суміш збовтують і лійку закріплюють у штативі для відстоювання.

Дистильована гаряча вода добре розчиняє мінеральні кислоти і луги. Нижній шар суміші зливають у дві пробірки по 1 см3. У першу додають 2-3 краплі індикатора - метилоранжу. Окрас водяної витяжки в рожевий колір указує на присутність у паливі мінеральної кислоти. В другу пробірку додають 2-3 краплі фенолфталеїну. Поява рожевого кольору вказує на наявність у паливі лугів. Отримані результати порівнюють з технічними умовами ДСТУ на паливо.

Контрольні питання

1. Що називається густиною речовини?

2. Чому при вимірі щільності нафтопродуктів береться температурна поправка?

3. Як вимірюють щільність високов'язких нафтопродуктів?

4. Чому не допускається, наявність у нафтопродуктах водорозчинних кислот і лугів?

5. Які індикатори використовуються при визначенні кислот і лугів у нафтопродуктах?

6. Як визначають наявність кислот і лугів у нафтопродуктах?

7. У чому відмінність кількісного і якісного методів визначення наявності домішки в нафтопродуктах?

8. У яких величинах підставляються у формули значення елементів при визначенні теплоти згоряння палива?

9. Які вуглеводні дають основну масу тепла газоподібного палива? Які гази є баластом палива?

10. Як перерахувати газоподібне паливо з вмістом водяних парів на реальну вологу масу?

11. Яке паливо прийняте за еталон і як визначається калорійний і технічний еквіваленти?

12. Що називається середньою пробою палива і порядок її добору?

13. Як відібрати пробу рідкого палива з горизонтального резервуара?

14. Поясніть суть теорії органічного походження нафти.

15. Поясніть суть теорії мінерального походження нафти.

16. Що таке нафта? Що називається фракційним складом нафти?

17. Поясніть фізичні і хімічні властивості:

а) парафінових вуглеводнів, нормальних і ізопарафінів;

б) нафтенових вуглеводнів;

в) ароматичних вуглеводнів.

Порядок оформлення звіту

Звіт повинен містити опис ходу виконання роботи, результати визначення показників нафтопродуктів, аналіз результатів на підставі порівняння з ДСТУ на нафтопродукти і висновок про можливість використання чи вибракування нафтопродукту.

Завдання на самостійну роботу

1. Ознайомтеся з кількісним методом визначення наявності кислот у нафтопродуктах.

2. Альтернативні палива

 

Лабораторна робота 3

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...