Главная Обратная связь

Дисциплины:


Одиниці вимірювання вязкості в різних системахВ'язкість Система СІ СГС Співвідношення одиниць
Кінематична м2 Ст (стокс) -
мм2 сСт (сантістокс) 1 сСт = 1 мм2
Динамічна Па*с П (пуаз) 1 П= 1 Па*с
мПа*с сП (сантіпуаз) 1 сП= 1 мПа*с

 

 

В'язкість палива впливає на прокачування його по трубопроводам, через фільтри, на тонкість розпилювання палива форсунками двигуна.

При малій в'язкості палива покращується дрібність розпилювання його форсункою і зменшується далекобійність паливного факелу, збільшується величина втрат палива через зазори прецизійних деталей паливної апаратури (ПА).

Збільшення в'язкості палива зменшує втрати в ПА, розпил стає більш грубим, далекобійність паливного факелу зростає, що може привести до потрапляння палива на стінки камери згоряння і погіршення сумішоутворення.

Процес сумішоутворення в дизелі "відрегульований" заводом-виробником двигуна на стандартне дизельне паливо, в'язкість якого за ДСТ на паливо для автотракторних дизелів при 20 0С повинна бути не менш 1,8 сСт і не більш 8,0 сСт.

Для визначення кінематичної в'язкості користуються віскозиметром Пінкевича (рис. 6.1), який являє собою U подібну трубку з двома кульками 1 і капіляром 2 в одному з колін.

Віскозиметр заповнюють випробуваним паливом в обсязі, рівному обсягу двох кульок, і встановлюють за допомогою штатива в склянку з водою; обидві кульки повинні бути занурені в рідину. Воду в склянці нагрівають до 20 0С і підтримують її постійною на протязі 10 хвилин, щоб нафтопродукт у віскозиметрі придбав ту ж температуру.

Після цього через гумову трубку, надіту на кінець коліна 3 малого діаметра, закачують нафтопродукт нагору так, щоб його рівень був вище шийки між двома кульками віскозиметра. Коли рівень рідини буде опускатися і досягне риски (а), вмикають секундомір. Зупиняють секундомір у момент проходження рідини через риску (б). Дослід повторюють 2-3 рази. Розбіжність між відліками не повинна бути більш 0,4 с. При проведенні досліду необхідно стежити, щоб усередині нафтопродукту не було пухирців повітря.

За отриманими відліками знаходять середнє значення часу, виражене в секундах. Знаючи цей час і постійну віскозиметра, підраховуюэмо кінематичну в'язкість за формулою:

 

, (6.4)

 

де С – постійна даного віскозиметра, що визначається шляхом градуювання приладу на стандартних рідинах з відомими вязкостями; постійна віскозиметра вказується в його паспорті і виражається в мм22;

- середнє значення часу, протягом якого рідина протікає в обсязі однієї кульки через капіляр, с.

Динамічну в'язкість досліджуваного палива обчислюємо за формулою (6.3), попередньо визначивши щільність палива при тій же температурі, що і для визначення в'язкості, тобто 20 0С.Порядок визначення щільності палива викладений у методичних вказівках до роботи №2.

Результати визначення кінематичної і динамічної в'язкості, округлені до 0,1 % виміряної чи розрахованої величини (відповідно), записують у звіт як у системі СІ, так і СГС, як остаточні.

Динамічна в'язкість обчислюється за формулою 6.3

 

,

де ;

.

 

 

Рис. 6.1 Віскозиметр Пінкевича

а і б відповідно верхня і нижня риски;

1 – кульки віскозиметра; 2 – капіляр;

3 – кінець коліна малого діаметру.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...