Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нормативи простою рухомого складуЗначення коефіцієнтів коригування

Умови коригування Значення коефіцієнтів, якими коригується  
нормативів Ресурс та Періо- Простої Трудомісткість
  пробіг до дичність в ТО і що ТО-1 ПР
  КР ТО-1 ПР   ТО-2  
Коефіцієнт К1
Категорія умов            
експлуатації: І 1.0 1.0     - 1.0
II 0.9 0.9 - - - 1.1
Ш 0.8 0.8 - - - 1.2
ІУ 0.7 0.7 - - - 1.4
У 0.6 0.6 - - - 1.5
Коефіцієнт К2
Рухомий склад:            
Базова модель            
автомобіля            
(бортовий) 1.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0
Повноприводні автомобілі і            
автобуси 1.0 - 1.1 1.25 1.25 1.25
Автомобілі-            
фургони (пікапи) Автомобілі- 1.0 - 1.1 1.2 1.2 1.2
рефрижератори Автомобілі- 1.0 - 1.2 1.3 1.3 1.3
цистерни Автомобілі- 1.0 - 1.1 1.2 1.2 1.2
паливозаправники Автомобілі- 1.0 - 1.2 1.4 1.4 1.4
самоскиди 0.85 - 1.1 1.15 1.15 1.15
Сідельні тягачі 0.95 - 1.0 1.1 1.1 1.1
Спеціальні            
автомобілі 0.9 - 1.2 1.4 1.4 1.4
Санітарні автомобілі 1.0   1.0 1.1 1.1 1.1
Автомобілі, які            
працюють з приче-            

пами 0.9 - 1.1 1.15 1.15 1.15
Спеціальні приче-­            
пи і напівпричепи (рефрижератори, цистерни та ін.) 1.0     1.6 1.6 1.6
Коефіцієнт К3
Кліматичні райони:            
помірний, помірно 1.0 1.0 - - - 1.0
теплий            
теплий вологий 1.1 1.0 - - - 0.9
жаркий сухий, дуже 0.9 0.9 - - - 1.1
жаркий сухий            
помірно холодний 0.9 0.9 - - - 1.1
холодний 0.8 0.9 - - - 1.2
дуже холодний 0.7 0.8 - - - 1.3
Коефіцієнт К4
Кількість            
технологічного            
сумісного рухомого            
складу: До 25       1.55 1.55
Понад 25 до 50   - - - 1.35 1.35
Понад 50 до 100 - - - - 1.19 1.19
Понад 100 до 150 - - - - 1.10 1.10
Понад 150 до 200 - - - - 1.05 1.05
Понад 200 до 300 - - - - 1.0 1.0
Понад 400 до 500 - - - - 0.89 0.89
Понад 700 до 800 - - -   0.81 0.81
Понад 1000 до 1300 - - - - 0.73 0.73
Понад 2000 до 3000 - - - - 0.65 0.65
Понад 5000 - - - - 0.60 0.60
Коефіцієнт К5
Умови зберігання            
рухомого складу: Відкрите - - - - 1.0 1.0
закрите - - - - - 0.90

Додаток 3Періодичність технічного обслуговування рухомого складу

для І категорії умов експлуатації (за ОНТП-О1-91)

Рухомий склад Нормативна періодичність обслуговування, км
ТО-1 ТО-2
Легкові автомобілі
Автобуси
Вантажні автомобілі і автобуси    
на базі вантажних автомобілів
Автомобілі-самоскиди кар'єрні
Причепи і напівпричепи (крім важковозів)
Причепи і напівпричепи-важковози

 

Додаток 4

Нормативи ресурсу і пробіг до КР рухомого складу трудомісткості ТО і ПР для І категорії умов експлуатації (за ОНТП-01-91)

Рухомий склад Модель- Ресурс чи Нормативна трудомісткість
  представ- пробіг до ЩО, ТО-1, ТО-2, ПР,
  ник КР не люд.- люд.- люд.- люд.
    менше, год год год -год
    тис. км        
Легкові автомобілі            
класу:            
Особливо малого ЗАЗ-1102 0.15 1.9 7.5 1.5
Малого ВАЗ-2107 0.20 2.6 10.5 1.8
Середнього ГАЗ-24-11 0.25 3.4 13.5 2.1
Автобуси класу:            
Особливо малого РАФ-2203-01 0.25 4.5 18.0 2.8
Малого ПАЗ-3205 0.30 6.0 24.0 3.0
Середнього ЛАЗ-4221 0.40 7.5 30.0 3.8
Великого ЛиАЗ-5256 0.50 9.0 36.0 4.2
  Ікарус-260          
Особливо великого Ікарус-280 0.80 18.0 72.0 6.2
Вантажні            
автомобілі              
загального призначення            
вантажо-­підйомністю, т:   0.20 1.8 7.2 1.55
0.5...1.0 УАЗ-3303-01 0.30 3.0 12.0 2.0
понад 1 до 3 ГАЗ-52-04 0.30 3.6 14.4 3.0
понад 3 до 5 ГАЗ-3307 0.30 3.6 14.46 3.4
понад 5 до 6 ЗИЛ-431410 0.35 5.7 21.6 5.0
понад 6 до 8 КамАЗ-5320 0.40 7.5 24.0 5.5
понад 8 до 10 КамАЗ-532Г 0.50 7.8 31.2 6.1
понад 10 до 16 КрАЗ-250- 010          
Позадорожні автомобілі-            
самоскиди вантажопідйом­ністю:   0.80 20.5 80.0 16.0
30 т БелАЗ-7522 1.00 22.5 90.0 24.0
42 т БелАЗ-7548          
Газобалонні авто­мобілі, які працюють:            
на зрідженому наф­товому   - 0.08 0.3 1.0 0.45
газі (ЗНГ)            
на стисненому при-­   - 0.10 0.9 2.4 0.85
родному газі (СПГ)            
Причепи            
вантажопідйом­            
ністю, т:   0.05 0.9 3.6 0.35
одновісні до 5 т СМ-В325 0.10 2.1 8.4 1.15
двовісні до 8 т ГКБ-8350          
Напівпричепи            
вантажопідйом­ністю, т:   0.10 2.1 8.4 1.15
одновісні до 12 КАЗ-9368 0.15 2.2 8.8 1.25
двовісні до 14 Мод-9370 0.15 3.0 12.0 1.70
багатовісні понад 20 МАЗ-9398          
Причепи і напівпри­чепи важких перевезень вантажопідйомністю понад 22т ЧМЗАП 0.2 4.4 17.6 2.4
             
               

 


Додаток 5

Нормативи простою рухомого складу

в ТО і ремонті (за ОНТП-ОІ-91)

 

Рухомий склад Нормативи простою в
ТО і ПР днів/1000 км КР, календарних днів
Легкові автомобілі класу:    
Особливо малого 0.15
Малого 0.18
Середнього 0.22
Автобуси класу:    
Особливо малого 0.20
Малого 0.25
Середнього 0.30
Великого 0.35
Особливо великого 0.45
Вантажні автомобілі загального    
призначення вантажо-­    
підйомністю, т:    
До 1 0.25
Понад 1 до 3 0.30
Понад 3 до 5 0.35
Понад 5 до 6 0.38
Понад 6 до 8 0.43
Понад 8 до 10 0.48
Понад 10 до 16 0.53
Позадорожні автомобілі-    
самоскиди    
вантажопідйомністю:    
35 т 0.65
40 т 0.75

 

Примітка. Норми простою рухомого складу в ТО і ПР враховують заміну агрегатів і вузлів, які виробили свій ресурс.

 


Додаток 6

Розподіл обсягу ЩО, ТО, ПР за видами робіт, %

(за ОНТП-О1-91)

      Вантажні Позадо- Приче­-
      автомобі­- рожні пи і
Вид робіт ТО і ПР Легкові Автобуси лі загаль-­ автомобілі- на-
  автомо­-   ного самоскиди півпри
  білі   призна­чення   чепи
Технічне обслуговування
ЩОс (виконується          
щоденно)*:          
Прибиральні
Мийні
Заправні -
Контрольно-
діагностичні          
Ремонтні (усунення
дрібних несправнос­-          
тей)          
Разом
ЩОт (виконується          
перед ТО і ПР)*:          
Прибиральні
Мийні по двигуну і
шасі          
Разом
ТО-1:          
Загальне діагносту­-          
вання (Д-1)
Кріпильні, регулю­          
вальні, мащення та ін.
Разом
ТО-2:          
Поглиблене діагнос­-          
тування (Д-2)
Кріпильні, регулю­-
вальні, мастильні та ін.          
Разом  
   
Поточний ремонтхх  
Постові роботи:              
Загальне діагнос­-              
тування (Д-1)    
Поглиблене діагнос-­              
тування (Д-2)   1 '  
Регулювальні і скла-              
дально-розбірні    
Зварювальні для              
легкових автомобілів,              
автобусів і позадорожніх              
автомобілів-самоскидів,              
вантажних автомобілів              
загального призначення,              
причепів і напівпричепів з кузо­вами:              
Металевими -   - -  
Металодерев'яними -   - -  
Дерев'яними -   - -  
Жерстяницькі для:              
легкових автомобілів,   - -  
автобусів і поза-              
дорожніх автомобілів-              
самоскидів              
вантажних автомобілів              
загального призначен­-              
ня, причепів і напів­-              
причепів з кузовами:              
металевими -   - -  
металодерев'яними -   - -  
дерев'яними -   - -  
Деревообробні для ван­-              
тажних автомобілів за­              
гального призначення,              
причепів і напів­-              
причепів з кузовами:              
Металодерев'яними -   - -  
дерев'яними -   - -  
Фарбувальні    
Разом по постам       50ххх 65ххх  
 
Дільничі роботи:            
агрегатні 17/15хххх -  
слюсарно-механічні  
електротехнічні 6/5хххх  
акумуляторні -  
ремонт приладів            
системи живлення -  
шиномонтажні  
вулканізаційні (ремонт  
камер)            
ковальсько-ресорні  
мідницькі  
зварювальні  
жерстяницькі  
арматурні  
оббивні  
таксомоторні 2/хххх - - - -  
Разом по дільницям  
Усього по ПР  
                   

 

*Розподіл обсягів робіт ЩО наведено стосовно виконання мийних робіт механізованим методом.

хх Обсяги робіт ПР приладів газової системи газобалонних автомобілів розподіляються таким чином: постові роботи - 75%: дільничі роботи - 25%.

ххх Сумарний відсоток постових робіт ПР вантажних автомобілів і причепного складу наведений для одного типу конструкції кузова.

ххх У знаменнику вказано обсяги робіт для автомобілів-таксі.


Додаток 7

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...