Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поділ ТЕС за енергетичним устаткуваннямДонецький кам'яновугільний басейн

Площа — близько 60 тис. км².
Сумарні запасидо глибини 1800 м — 140,8 млрд т. У вугленосній товщі кам'яновугільного віку — до 300 пластів; середня потужність робочих пластів— 0,6-1,2 м.
Вугілля кам'яне — Д—Т (78%), антрацити (22%) (теплота згоряння — 21,2-26,1 МДж/кг).
Основні центри видобутку: Донецьк, Красноармійськ, Макіївка, Лисичанськ, Горлівка, Павлоград (місто) і ін.
Великий центр вугільної промисловості, чорної і кольорової металургії України.

Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн

Площа — близько 20 тис. км².
Сумарні запасиблизько 970млн т.

Середня глибина залягання робочих пластів— 300-500 м.
Основні центри видобутку: Червоноград, Нововолинськ

Дніпровський буровугільний басейн

Площа — близько 150 тис. км².
Сумарні запаси3 млрд т.

Розвідано до 200 родовищ.
Основні центри видобутку
у Вінницькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій обл.

Вугільна промисловість – галузь паливної промисловості, підприємства

якої здійснюють видобування, збагачення і брикетування кам’яного та бурого вугілля. Вугільна промисловість в Україні є давньою і традиційною галуззю, яка займає домінуюче місце серед паливних галузей.

• Добування вугілля здійснюється відкритим або підземним шляхом.

• Видобуток вугілля відкритим способом більш вигідний.

• В Україні є три вугільні басейни: Донбас, Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн та Дніпровський буровугільний басейн.

• Найбільший видобуток вугілля здійснюється у Донецькому вугільному басейні.

3. Гідроенергетичні ресурси – запаси енергії річкових потоків і водойм, які лежать вище рівня моря.
Загалом гідроенергетичні ресурси становлять близько 60% всієї енергії поверхневого стоку.
Належать до відновлюваних природних ресурсів.

Види гідроенергетичних ресурсів:потенціальні, тенічно можливі, економічні.

Потенціальні гідроенергетичні ресурси України дорівнюють ≈ 44,7 млрд.

Гідроелектроста́нція (ГЕС) — електростанція, яка за допомогою гідротурбіни перетворює кінетичну енергію води в електроенергію.

Види ГЕС: припливна, руслова, пригреблева, дериваційна, гідро акумулятивна.

Переваги: Не потрібне видобуток і транспортування ресурсів;

• Екологічність;

• Регуляція водних потоків;

• Висока надійність;

´ Недоліки: Відчуження родючих земель;

´ Заболочування;

´ Порушення водних екосистем;

´ Великі території розміщення;

Екол. Проблеми

ГЕС на перший погляд є екологічно чистим підприємством, що не завдають шкоди природі. Але будівництво дамб на великих рівнинних річках приводить до затоплення величезних територій під водосховища.Перегороджує річку , дамба створює непереборні перешкоди на шляхах міграцій прохідних і напівпрохідних риб , що підіймаються на нерест у верхів'я річок. Підвищення води впливає на життя всіх істот, що мешкають в річці і біля неї, а також на грунтові води, що приводить до підтоплення, заболочування , до ерозії берегів і обвалів.

Принцип роботи ГЕС досить простий. Ланцюг гідротехнічних споруд забезпечує необхідний напір води, що надходить на лопаті гідротурбіни, яка приводить в дію генератори, що виробляють електроенергію.

Необхідний напір води утворюється за допомогою будівництва греблі, і як наслідок концентрації річки в певному місці, або деривації - природним струмом води. У деяких випадках для отримання необхідного напору води використовують спільно і греблю, і деривації.

Найбільші ГЕС У.

Для сезонного і багаторічного регулювання стоку на річках створюють греблі та великі водосховища. В Україні споруджено 47 ГЕС. Найпотужніші з них – на Дніпрі (Дніпрогес ім. В.І.Леніна, Каховська, Дніпродзержинська, Кременчуцька, Канівська, Київська), Дністрі (Дністровський комплексний вузол), в басейні Тиси (Теребле-Ріцька).

¡ 4. Альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія і інші.

¡ Сонячна енергія — це енергія від Сонця в формі радіації та світла.

¡ сонячна енергія доступна в кожному куточку нашої планети;

¡ це практично невичерпне джерело енергії;

¡ це екологічно чисте джерело, що дозволяє використовувати його у все зростаючих масштабах без негативного впливу на навколишнє середовище.

¡ Для перетворення світлової енергії в електричну використовують фотоелемент.

Фотоелемент діє на основі внутрішнього фотоефекту. Фотон світла падаючий на негативно заряджений напівпровідник віддає
енергію електрону.

Електрон що отримав енергію переходить у зону провідності, в якій він може вільно рухатися.

В світі експлуатуються три типи перетворювачів сонячної енергії:

¡ використання енергії рідини, нагрітої сонячними променями;

¡ пряме фотоелектричне перетворення сонячної енергії в електричний струм;

¡ використання дзеркал, фокусуючи теплову енергію Сонця на поверхню парових котлів теплових електростанцій.

¡ В Україні існують достатньо сприятливі умови для використання сонячної енергії.

¡ Найперспективнішими регіонами країни для розвитку сонячної енергетики є Кримський півострів та степова Україна.

¡ Упродовж останніх п'яти років обсяг ринку сонячної енергетики України зростає на 80–90% щороку завдяки дедалі привабливішим умовам продажу електроенергії;

¡ Загальна площа сонячних колекторів в Україні в 2008 р. склала близько 45 тис. м2

¡ У кліматичних умовах України ефективним є використання сонячних колекторів

¡ для децентралізованого теплопостачання, нагрівання повітря, висушування зерна тощо.

¡ Вплив на навколишнє середовище

¡ Наземні сонячні електростанції, в яких перетворення енергії пов’язане з концентрацією сонячного випромінювання, потребують відведення значних територій;

¡ Сонячні колектори здебільшого встановлюються на дахах домів і не впливають на стан атмосфери даної місцевості, і не потребують додаткових земельних площ.

¡ Основний шкідливий вплив геліоустановок– побічне і обумовлене технологічними процесами, пов’язаними з виробництвом нових речовин для геліоустановок. У багатьох випадках це потребує рідкоземельних елементів, які містяться в дуже малих концентраціях в земних породах і для їх видобутку необхідно переробити значну кількість таких порід.

¡ Геліоустановки не впливають на природний тепловий режим планети, оскільки беруть дуже невелику частину сонячної енергії, але і вона після перетворення в електричну енергію та її використання повертається в оточуюче середовище у вигляді теплоти.

¡ ВІТРОВА ЕНЕРГІЯ

¡ Основна частина вітроагрегатів, що використовуються на електростанціях, починає виробляти електроенергію при швидкості вітру 5 м/с.

¡ Особливість вітру як енергетичного джерела полягає в його непостійність, великої мінливості швидкості, а звідси і енергії, через вплив рельєфних умов у даній місцевості.

¡ Вітер виникає внаслідок постійної циркуляції, переміщення повітряних мас в атмосфері, викликаної нерівномірним нагрівом сонцем земної поверхні.

¡ Вітрові турбіни складаються з ротора (лопаті), енергетичної осі і генератора для перетворення вітрової кінетичної енергії в електричну. Для збільшення потужності вітрові турбіни розташовують на високих щоглах до 30 метрів

¡ Сьогодні в Україні працює шість вітрових електростанцій: Аджигольська, Асканієвська, Донузлавська, Новоазовська, Сакська й Трускавецька ВЕС

¡ Їхня загальна потужність, що генерується, становить трохи більше 70 МВт.

¡ Перспективи будівництва ВЕС є в Карпатському, Причорноморському, Приазовському, Донбаському регіонах країни.

¡ Вплив на навколишнє
середовище

¡ Вітроустановки виробляють електричну енергію практично без забруднення довкілля, але при цьому їх негативний вплив пов’язаний з відведенням під будівництво значних площ і зміною ландшафту, загрозою гибелі птахів, металоємністю вітроустановок, що обумовлює забруднення при виробництві металу.

5. Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на производстве электрической энергии за счёт энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях. Обычно относится к альтернативным источникам энергии, использующим возобновляемые энергетические ресурсы.

В вулканических районах циркулирующая вода перегревается выше температуры кипения на относительно небольших глубинах и по трещинам поднимается к поверхности, иногда проявляя себя в виде гейзеров. Доступ к подземным тёплым водам возможен при помощи глубинного бурения скважин. Более чем такие паротермы распространены сухие высокотемпературные породы, энергия которых доступна при помощи закачки и последующего отбора из них перегретой воды. Высокие горизонты пород с температурой менее 100 °C распространены и на множестве геологически малоактивных территорий, потому наиболее перспективным считается использование геотерм в качестве источника тепла.

Хозяйственное применение геотермальных источников распространено в Исландии и Новой Зеландии, Италии иФранции, Литве, Мексике, Никарагуа, Коста-Рике, Филиппинах, Индонезии, Китае, Японии, Кении.

Геотермальная энергетика подразделяется на два направления: петротермальная энергетика и гидротермальная энергетика.

Главным достоинством геотермальной энергии является её практическая неиссякаемость и полная независимость от условий окружающей среды, времени суток и года.

Существуют следующие принципиальные возможности использования тепла земных глубин. Воду или смесь воды и пара в зависимости от их температуры можно направлять для горячего водоснабжения и теплоснабжения, для выработки электроэнергии либо одновременно для всех этих целей. Высокотемпературное тепло околовулканического района и сухих горных пород предпочтительно использовать для выработки электроэнергии и теплоснабжения. От того, какой источник геотермальной энергии используется, зависит устройство станции.

Если в данном регионе имеются источники подземных термальных вод, то целесообразно их использовать для теплоснабжения и горячего водоснабжения. Большие запасы подземных термальных вод находятся в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Закавказье, Ставропольском и Краснодарскомкраях, на Камчатке и в ряде других районов России, также в Казахстане.

Главная из проблем, которые возникают при использовании подземных термальных вод, заключается в необходимости возобновляемого цикла поступления (закачки) воды (обычно отработанной) в подземный водоносный горизонт. В термальных водах содержится большое количество солей различных токсичных металлов (например,бора, свинца, цинка, кадмия, мышьяка) и химических соединений (аммиака, фенолов), что исключает сброс этих вод в природные водные системы, расположенные на поверхности.

Наибольший интерес представляют высокотемпературные термальные воды или выходы пара, которые можно использовать для производства электроэнергии и теплоснабжения.

Энергия океана — энергия, получаемая при помощи морских волн, приливов, солёности, течений и разницы в температуре вод океана.

Мировой океан является естественным аккумулятором огромного количества солнечной энергии, поступающей на Землю. В таблице[1] представлены основные формы энергии, которые могут быть доступны человеку на современном уровне технического развития и в ближайшем будущем.

Название Источник Оценка потенциальных ресурсов Оценка себестоимости производства энергии
Энергия волн волны в океане, прибрежные волны 8 — 80 тыс. ТВт/год 90-137 долл./МВт
Энергия приливов приливы моря и океана 200 ТВт/год н/д
Энергия течений сильные морские течения 0,8- 5 ТВт / год 56-168 долл./МВт
Энергия температурного градиента морской воды разница температуры воды у поверхности и на глубине океана 10 тыс. МВт / год н/д

6.

Теплова електростанція (ТЕС)-електростанція, що виробляє електричну енергію в результаті перетворення теплової енергії, що виділяється при спалюванні органічного палива. На ТЕС виробляється майже 2/3 усієї електричної енергії в Україні.

Найбільші ТЕС в Україні

Вуглегірська ТЕС

Криворізька ТЕС

Старобешівська ТЕС

Курахівська ТЕС

На теплових електростанціях як первинне джерело енергії використовують органічне паливо: газ, вугілля, сланці, нафтовий мазут.

Система технологій отримання електроенергії на теплових електростанціях має таку послідовність:

Видобування палива

Збагачення і підготовка палива до спалювання

Спалювання палива та одержання водяної пари високого тиску

Перетворення теплової енергії спочатку у механічну,а потім в електричну

Поділ ТЕС за енергетичним устаткуванням

— Газотурбінні

— Паротурбінні

— Конденсаційні

— Теплоелектроцентральні

— Дизельні

До складу ТЕС входять:

— паливне господарство із системою підготовки палива до спалювання

— котельне обладнання з установками водопідготовки та конденсатоочищення

— система технічного водопостачання

— система шлаковидалення

— електротехнічне господарство та система контролю й автоматичного управління енергообладнанням

Вплив на атмосферу

— Теплові електростанції, що працюють на твердому паливі, викидають у атмосферу частки золи та недогорілі частки палива, сірчистий та сірчаний ангідриди, оксиду азоту та вуглецю, водяну пару тощо.

— Під час використання природного газу в атмосферу надходять токсичні речовини – оксиди азоту та оксид вуглецю, а у разі транспортування палива на ТЕС та його складування повітря забруднюється пилом. Градирні в системі охолодження конденсаторів ТЕС суттєво зволожують мікроклімат у районі станції, сприяють утворенню низької хмарності, туманів, зниженню сонячної активності, викликають мряку, а взимку іній та ожеледицю. Взаємодія викидів із туманом призводить до утворення стійкої сильно забрудненої дрібнодисперсної хмари тобто смогу.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...