Главная Обратная связь

Дисциплины:


Приведені витрати на передачу та розподіл електричної енергії. Собівартість передачі та розподілу електричної енергії 

При проектуванні систем сільського електропостачання необхідно забезпечити вибір найбільш доцільного, тобто того що має кращі техніко-економічні показники, варіанту електропостачання.

Варіанти електропостачання можуть різнитися як капітальними вкладеннями так і поточними витратами (річними витратами на виробництво та розподіл електроенергії, експлуатаційними витратами). Якщо є варіант, при якому менші і капітальні вкладення і мінімальні поточні витрати, у порівнянні із іншими, то звісно, такий варіант електропостачання буде найкращим.

Але на практиці для одних варіантів електропостачання характерні значні капітальні вкладення, а для інших – значні поточні витрати на експлуатацію. Для вибору найбільш прийнятного варіанту необхідно оцінити (порівняти) економічну ефективність додаткових капіталовкладень.

Для вказаної мети використовують метод строку (терміну) окупності. Розглянемо два варіанта електропостачання. Кожен із варіантів має свої капітальні вкладення та свої поточні витрати на експлуатацію.

 

Варіант 1 Варіант 2

К1 > К2 – капітальні вкладення за варіантами;

В1 < В2 – річні поточні витрати за варіантами.

 

Визначаємо термін окупності додаткових капітальних вкладень , рік:

, (4.30)

де – нормативний термін окупності капіталовкладень;

Для систем електропостачання » 8,3 роки.

 

Якщо ,то перевагу віддають 1-му варіанту.

Якщо то вибирають 2-й варіант.

Якщо – варіанти рівноцінні.

 

Величина обернена нормативному терміну окупності називається нормативним коефіцієнтом ефективності капітальних вкладень:

, (4.31)

. Для нового обладнання .

 

Якщо варіантів більше ніж два, то для визначення ефективності електропостачання необхідно користуватися приведеними витратами.

Приведені витрати і-го варіанту електропостачання , грн.:

, (4.32)

де – нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень, %;

– капітальні вкладення і-го варіанту, грн.;

– річні експлуатаційні витрати і-го варіанту, грн.

 

Капіталовкладення в систему електропостачання , грн., визначаються за укрупненими показниками:

, (4.33)

де – капітальні вкладення на спорудження ліній електропередачі, грн;

– капітальні вкладення на спорудження трансформаторних підстанцій, грн;

– додаткові капітальні вкладення, грн.

 

Річні поточні витрати на експлуатацію обладнання , грн., визначаються за виразом:

, (4.34)

де – витрати на амортизацію обладнання;

; (4.35)

– витрати на ремонт обладнання;

; (4.36)

– витрати на обслуговування обладнання;

; (4.37)

– вартість втрат електроенергії;. (4.38)

Тоді

,

 

де – нормативні відрахування на амортизацію та ремонт, %;

– вартість обслуговування однієї умовної одиниці на рік, грн. ;

– кількість умовних одиниць;

– вартість електроенергії, грн/кВт год;

– кількість втраченої електроенергії, кВт год.

 

При порівнянні ряду варіантів оптимальним буде той варіант, у якого приведені витрати З, грн., мінімальні.

Собівартість передачі та розподілу електричної енергії , грн:

, (4.39)

 

Чим нижчою є собівартість передачі та розподілу електричної енергії тим раціональнішим і ефективнішим є варіант електропостачання.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...