Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методика вибору перерізу проводів за мінімумом зведених витрат1. Відомим методом визначається розрахункове (максимальне) навантаження на ділянці лінії, .

2. Визначається еквівалентна потужність ділянки лінії:

 

(4.46)

де коефіцієнт динаміки зростання навантаження, вибирається за таблицями РУМ:

- для ліній, що споруджуються заново кд = 0,7;

- для ліній що реконструюються із передбачуваним зростанням навантаження не менше ніж як в 1,5 раза кд = 0,8;

- для ліній що реконструюються із передбачуваним зростанням навантаження в 1,5…2 раза кд = 0,7.

3. За таблицями РУМ за , в залежності від району кліматичних умов та від матеріалу опор вибирають «основний» переріз проводу .

4. Вибраний «основний» переріз проводу перевіряють за допустимою втратою напруги:

; (4.47)

(4.48)

де – питома втрата напруги, %/кВА× км;

– довжина лінії (ділянки лінії), км.

 

5. Якщо умова (4.47) не виконується, тоді, за тими ж таблицями РУМ «основний» переріз проводу заміняють на «додатковий» .

6. «Додатковий» переріз проводів також перевіряють за допустимою втратою напруги.

В електричній мережі не допускається застосовувати більше чотирьох перерізів (марок) проводів.

Збільшення перерізу проводів розпочинають з головної ділянки лінії (від ТП або РТП).

 

Контрольні запитання

1. Що таке час максимальних втрат?

2. Від чого залежать втрати електричної енергії в ПЛ?

3. Від чого залежать втрати енергії в силових трансформаторах?

4. Поняття «втрати потужності в міді» та «втрати потужності в сталі трансформатора».

5. Що таке метод строку окупності? Де його застосовують?

6. Що таке приведені витрати на передачу і розподілення електроенергії?

7. Коли приведені витрати на передачу електроенергії будуть мінімальними?

8. Що таке економічна густина струму?

9. Як вибирають переріз проводу за економічною густиною струму?

10. Як визначається еквівалентний струм в лінії?

11. Що таке економічний інтервал навантаження?

12. Алгоритм визначення перерізу проводів в лініях 0,38…10 кВ методом економічних інтервалів.

13. Що таке «основний» та «додатковий» переріз проводів?

14. За якими показниками перевіряють вибрані перерізи проводів?

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...