Главная Обратная связь

Дисциплины:


Перевірка електричної мережі на коливання напруги при пуску електричних двигунів 

Пусковий струм короткозамкнених електродвигунів у 4...7,5 разів більший від їх номінального струму. Тому втрата напруги в мережі при пуску електродвигуна в кілька разів більша від втрати напруги при його нормальній роботі, що приводить до різкого зниження напруги на клемах електродвигунів.

Пуски електродвигунів здійснюють не часто, а тривалість пуску здебільшого не перевищує 10 с. Тому відхилення напруги при пуску електродвигунів допускають значно більші, ніж при нормальній роботі. Проте пусковий момент повинен бути достатнім для розгону електродвигуна до номінальних обертів.

Для електродвигунів з легкими умовами пуску (якщо початковий момент приводного механізму менший за або дорівнює йому) допускається зменшення напруги на затискачах у момент пуску не
нижче 30 % від номінальної. На затискачах інших електродвигунів напруга не повинна знижуватись більш як на 20 % номінальної.

Коливання напруги в мережі перевіряють здебільшого при пуску короткозамкнених електродвигунів, приєднаних до джерела електроенергії (трансформатора) через повітряну лінію.

Для того, щоб коливання напруги в мережі 0,38 кВ під час пуску асинхронного електродвигуна знаходилося у заданих межах, необхідно щоб виконувалася умова:

(6.29)

де – допустиме коливання (втрата) напруги в мережі , %;

– фактичне коливання (втрата) напруги в мережі, %.

 

Наближене значення фактичного коливання (втрати) напруги в процентах при пуску двигуна визначають за формулою:

(6.30)

де Zм – повний опір електричної мережі, Ом;

Zед – повний опір короткого замикання асинхронного двигуна, Ом.

 

Причому

, (6.31)

де Uн – номінальна напруга мережі, В;

ki – кратність пускового струму електродвигуна;

Iнд. – номінальний струм електродвигуна (каталожні дані), А.

 

При живленні від трансформатора повний опір мережі визначається:

, (6.32)

де Zл – повний опір лінії від трансформатора до двигуна, Ом;

Zт – повний опір короткого замикання трансформатора, Ом.

 

Повний опір лінії від трансформатора до двигуна:

, (6.33)

де roi, xoi – питомі опори проводів i–тої ділянки лінії, Ом/км;

li – довжина i-ї ділянки лінії, км.

 

Повний опір короткого замикання трансформатора:

, (6.34)

де Uк% – напруга короткого замикання трансформатора, %;

Uн – номінальна напруга трансформатора з низької сторони, кВ;

Sн тр – номінальна потужність трансформатора , кВА.

 

Перевіряємо умову (6.29):

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...