Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вплив елементів електричної мережі на відхилення напругиДо складу електричної мережі входять різні елементи: генератори, трансформатори (підвищувальні та знижувальні), провода та ін., які по різному впливають на відхилення напруги у споживачів. Для визначення відхилення напруги у споживачів необхідно враховувати вплив вказаних елементів.

Генератори електричних станцій можуть підтримувати напругу на затискачах незмінною (сталою) при будь-якому навантаженні або забезпечувати зустрічне регулювання напруги.

Режим сталої напруги, при якому працюють генератори енергетичних систем, полягає в тому, що напруга генератора під час його експлуатації не залежно від навантаження підтримується незмінною і на 5% перевищує номінальну напругу мережі. Режим сталої напруги генератора виражають наступним чином:

. (6.40)

Режим зустрічного регулювання, при якому можуть працювати генератори переважно ізольованих електростанцій, полягає в тому, що напруга генератора під час його експлуатації регулюється пропорційно зміні навантаження. Застосування зустрічного регулювання дозволяє збільшити допустиму втрату напруги в мережі. Можливі наступні граничні відхилення на затискачах генератора при зустрічному регулюванні:

(6.41)

Трансформатори.

Для трансформаторів, що використовуються в сільських електричних мережах, при максимальному завантаженні втрату напруги приймають в середньому наступною:

(6.42)

Відповідно при завантаженні трансформатора близько 25% втрату напруги приймають:

(6.43)

Вказані величини втрати напруги в трансформаторах приймають для наближених розрахунків.

Для компенсації втрати напруги в обмотках трансформаторів, їх виготовляють таким чином (вибір певної кількості витків обмотки), що в них забезпечується стала надбавка, яка дорівнює +5% (+10%).

Якщо до первинної обмотки трансформатора підвести номінальну напругу, то при холостому ході напруга на вторинній обмотці становитиме 105% номінальної напруги мережі.

Крім того сучасні трансформатори виготовляють з перемикачем відгалужень обмоток без збудження (ПБЗ) (при відключенні трансформатора від мережі) і з регулятором відгалужень обмотки під навантаженням (РПН) (без відключення його від мережі).

Трифазні знижувальні трансформатори із ПБЗ на напругу до 35 кВ включно мають чотири відгалуження (+5; +2,5; 0; -2,5; та – 5%). Відповідно, загальна надбавка трансформатора (сума постійної та регульованої надбавок) в трансформаторах з ПБЗ може змінюватися від 0 до +10 %.

При регулюванні напруги під навантаженням (РПН) перемикання здійснюється автоматично ступенями. Так, наприклад, для трансформаторів 35/10 кВ потужністю 1000…6300 кВА регулювання здійснюється в діапазоні – 9…+ 9 % (кроком 6 ´ 1,5%).Регулювання напруги в сільських електричних мережах покращує режим напруги у споживачів, підвищуючи при цьому якість електричної енергії, що поставляється споживачам.

Регулювання напруги також підвищує допустиму втрату напруги в мережі до межі, яка визначається економічною доцільністю, що веде до зниження витрат металу.

Напругу в сільських електричних мережах на сьогодні можна підтримувати за допомогою мережевих регуляторів напруги різних типів, перемиканням відгалужень трансформаторів, включенням в мережу конденсаторів (паралельно або послідовно).

Мережеві регулятори напруги призначені для регулювання напруги в будь-яких точках мережі. Чим ближче регулятор до споживача тим ефективніше регулювання напруги. В якості регуляторів застосовують трансформатори або автотрансформатори із зміною коефіцієнту трансформації під навантаженням (рисунок 6.4).

 
 

 

 


а б

Рисунок 6.4 – Схема однієї фази: а – трансформатора із регулюванням напруги під навантаженням; б – автотрансформатора із регулюванням напруги під навантаженням.

 

Відгалуження обмотки для регулювання виконують із високої сторони. Перемикач відгалужень виконують таким чином, щоб забезпечити перемикання без розриву кола. Керування регуляторами здійснюється автоматично. В якості первинного перетворювача (датчика) напруги застосовується реле напруги. Для відстроювання від короткочасних змін напруги в мережі і для зменшення кількості перемикань протягом доби передбачається видержка часу яку забезпечує реле часу. Перемикання відгалужень здійснюється електродвигуном постійного струму.

Із 1963 року випускаються трансформатори із РПН типу ТМН. Для потужностей 1000…6300 кВА частіше застосовують межі регулювання ± 9% (± 6 ´1,5 %). В перемикачі є шість ступенів тонкого регулювання і один ступінь грубого регулювання (рівний половині діапазону регулювання).

Вказані регулятори дозволяють підтримувати напругу на виводах трансформатора на рівні 105 % Uн. Таким шляхом здійснюється компенсація втрати напруги в лінії і в самому трансформаторі.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...