Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методичні вказівки до вивчення теми. Розпочинати вивчати тему потрібно з визначення ролі кризових ситуацій в діловій активності організаціїРозпочинати вивчати тему потрібно з визначення ролі кризових ситуацій в діловій активності організації. Розглянути характеристику і типологію кризових ситуацій та етапи оцінювання і діагностики кризових ситуацій. Особливу увагу слід приділити класифікації внутрішніх і зовнішніх факторів, що зумовлюють кризову ситуацію. Тактики виходу підприємства з кризової ситуації, оперативні та стратегічні заходи.

Розглянути стратегії відновлення для кризових ситуацій та негативні наслідки настання кризової ситуації, ознаки банкрутства фірми, реструктуризацію підприємства як спосіб запобігання банкрутства. Студентам потрібно навчитися формувати системи заходів подолання кризових ситуацій. Важливим є також питання поведінки керівників у кризових ситуаціях, прийоми й методи діяльності менеджерів з антикризового управління в організації. Вимоги до якості керуючого у кризовій ситуації

Питання теми для самостійного вивчення

 

  1. Визначення основних методів і техніки управління, які повинен застосовувати менеджер в поточній роботі.
  2. Управління ризиками в проблемних ситуаціях

 

Практичне завдання.

  1. Охарактеризуйте психологію поведінки менеджерів в ситуаціях ризику
  2. Оцінити рівень невизначеності у сучасній си­туації на таких вітчизняних ринках (за вибором), як:

1) туристична індустрія;

2) аграрний сектор;

3) хімічна промисловість;

4) побутові послуги;

5) фармацевтична промисловість;

6) вугільна промисловість;

7) зовнішня торгівля;

8) ринок фінансових інструментів;

9) ринок нерухомості.

Аргументувати відповідь.

Теми рефератів

1. Обставини виникнення невизначеностей при прийнятті управлінських рішень.

2. Технологія прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій.

3. Інжиніринг і реінжиніринг бізнесу

4. Застосування методу „сценаріїв майбутнього” в практичній діяльності підприємства.

5. 5.Впровадження контролінгу як спосіб оптимізації прибутку підприємства

6. Аналіз факторів подолання кризових ситуацій в організаціях.

7. Аналіз управлінських ризиків і можливості оцінки ризику

8. 8.Управління управлінськими ризиками

9. 9.Поведінка керівників в ситуаціях ризику

 

Запитання для самоконтролю

1.Назвіть причини виникнення невизначеностей при реалізації управлінських рішень.

2.Визначте основні характеристики інформації.

3.Зміст управлінських ризиків.

4.Охарактеризуйте зміст структури системи контролю за ризиками.

5.Дайте поняття інжинірингу і ре інжинірингу

6.Що таке бізнес-процес

7.Назвіть основні етапи реінжинірингу

 

Рекомендована література

Основна література:  1. Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология / А.С. Вартанов. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 78 с.
  2. Василенко В.О. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник / В.О. Василенко, В.І. Шостка, О.М. Клейменов. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 372 с.

3. Федулова Л.І. Ситуаційний менеджмент: науково-метологічний підхід / Л.І. Федулова, Г.І. Фролова. – К.: Наук.світ, 2002. – 34 с.

4. Фролова Г.І. Ситуаційний підхід до управління підприємствами: Монографія / Г.І. Фролова. - Дніпропетровськ: „ПОРОГИ”, 2005. – 141 с.

Додаткова література:

1. Кредісов А.І. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. – К.: Знання, КОО, 1999. – 556 с.

2. Кузнецов Ю. Развитие методологии менеджмента // Проблемы теории и практики управления / Ю. Кузнецов. – 1997. – № 4. – С. 78-85.

3. Тарнавська Н.П.. Менеджмент: теорія та практика. Підручник для вузів / Н.П. Тарнавська, Р.М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...