Главная Обратная связь

Дисциплины:


Диференціювання товаровиробників, виділення з-поміж них незначної кількості наймогутніших, що є матеріальною основою появи і розвитку монополії.29. Монополія –це така ситуація, за якої продавців (виробників) настільки мало, що кожний з них може впливати на загальний обсяг пропозиції та ціну продукції, що реалізується.

30. Види монополіїзалежно від характеру і причин: природна, легальна, штучна :

A. Природна монополіяіснує в галузях, які виробляють рідкісні метали, в галузях, що мають стратегічне значення, контроль над якими здійснюється з боку держави (ядерна зброя тощо)

B. Легальна монополіяутворюється на законних підставах для надання особливих послуг (зв'язок, органи, що надають авторські права тощо)

C. Штучна монополія виникає внаслідок особливого становища підприємств для одержання монополістичних переваг

28. Для захисту конкуренції розроблено антимонопольне законодавство і створено антимонопольний комітет

29. Основні ТИПИ конкуренції::

A. Вільна (між окремими товаровиробниками і продавцями)

B. Внутрішньогалузева (між окремими підприємцями всередині кожної галузі щодо одержання прибутку)

C. Міжгалузева (міграція капіталів у боротьбі за більш прибуткове застосування капіталів )

30. З виникненням монополій вільна конкуренція перетворюється на монополістичну, або недосконалу.Особливістю недосконалої конкуренції є те, що вона все більше переміщується із сфери обігу у сферу безпосереднього виробництва, з галузевого на міжгалузевий рівень. Тобто більше ґрунтується на впровадженні нових досягнень науки і техніки у виробництво і спрямована на поліпшення якості продукції.

31. Внаслідок чого розрізняють ВИДИ КОНКУРЕНЦІЇ

А) цінова

Б) нецінова

32. ЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ– боротьба між виробниками за споживача шляхом зменшення витрат виробництва, зниження цін на товари і послуги без істотної зміни їх якості і асортименту.

32. МЕТОДИ НЕЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ –

A. Поліпшення якості продукції, використання технічних новинок, які становлять комерційну таємницю.

B. Використання реклами, щоб спонукати споживача зробити покупку, нагадати споживачеві про існування того чи іншого товару.

C. Умови, що пов'язані з продажем товару. фірма зобов'язується здійснювати ремонт виробу, надавати запасні частини, провадити безоплатні консультації щодо використання свого товару

33. Різновид недосконалоїконкуренції– НЕЧЕСНА конкуренція. Методи здійснен­ня НЕЧЕСНОЇ конкуренції:

A. дезінформація з боку виробника споживачів — (неправильні відомості про споживчі властивості товару: клас, сорт, якість виготовлення).

B. використання товарного знаку, фірмового найменуван­ня або маркування товару без дозволу господарського суб'єкта, на ім'я якого вони зареєстровані.

C. 3 поширення неправдивих повідомлень про товари своїх конкурентів.D. намагання деяких фірм впливати на постачальників ресурсів і банки для того, щоб вони відмовляли конкурентам в по­стачанні сировини, матеріалів, а також у наданні кредитів.

E. переманювання провідних спеціалістів конкурентів підкупом, встановленням більш високих окладів і різних пільг.

F. продаж товару за ціною, що нижча, ніж собівартість, з метою усунення конкурентів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...