Главная Обратная связь

Дисциплины:


Відповідальність за порушення законодавства про охорону праціЗгідно із Законом України «Про охорону праці» за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці (розділ VIII) встановлені різні види відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, матеріальна, кримінальна. Передбачена відповідальність як підприємств, так і самих.
Дисциплінарна відповідальність регулюється Кодексом законів про працю і передбачає такі види покарання, як догана та звільнення.
Адміністративна відповідальність — це відповідальність посадових осіб і працівників перед органами державного нагляду, що полягає у застосуванні до них штрафних санкцій. Умови притягнення до адміністративної відповідальності передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення. Ст. 41 КУпАП передбачає, що порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці тягне за собою накладення штрафу на винних осіб у таких розмірах:
на працівників — від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також на громадян — власників підприємств або уповноважених ними осіб — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Контроль і нагляд за дотриманням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, з безпеки проведення робіт здійснюють органи державного нагляду за охороною праці. Інспектори цього департаменту розглядають справи

про адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення. Невиконання законних вимог посадових осіб департаменту щодо усунення

 

порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод діяльності цих органів згідно із ст. 188 КУпАП тягне накладення штрафу на працівників у розмірі від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 10 до 14.
Законом України «Про охорону праці» та Положенням про порядок накладання штрафів на підприємства, установи та організації за порушення нормативних актів про охорону праці встановлено відповідальність підприємств у вигляді штрафу за:
порушення актів законодавства, правил, норм, інструкцій про охорону праці, які є обов’язковими для виконання ;
невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
Такі штрафи накладаються за підсумками комплексної перевірки стану охорони праці на підприємстві посадовими особами департаменту в таких розмірах:
головою департаменту — до 2 % місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;
начальниками територіальних управлінь — до 1 %;
начальниками інспекцій — до 0,5 %
Максимальний розмір штрафу, що накладається на підприємство, не може перевищувати 2 % місячного фонду зарплати.
Підприємство також сплачує штраф за кожний нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання, що сталися з його вини, а саме в разі:
нещасного випадку, що не призвів до стійкої втрати працездатності працівника — у розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за період його тимчасової непрацездатності;
нещасного випадку, що призвів до стійкої втрати працездатності та професійного захворювання — у розмірі, визначеному з розрахунку половини сер

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
   
КСДР 050102.170.00.00 ПЗ
едньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності;
смерті потерпілого — у розмірі дворічного заробітку потерпілого.
Якщо встановлено факт приховання нещасного випадку, власник сплачує штраф у 10-кратному розмірі.
За передачу замовникові у виробництво і застосування конструкторської, технологічної та проектної документації, яка не відповідає вимогам санітарних норм, розробник цієї документації сплачує штраф у розмірі 25 % вартості розробки.
Матеріальною відповідальністю передбачено відшкодування збитків, заподіяних підприємствами працівникам (або членам їх сімей), які постраждали від нещасного випадку чи профзахворювання.
Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони та безпеки праці передбачена ст. 135, 218, 219 і 220 Кримінального кодексу України. Ст. 135 містить загальне поняття складу та суб’єкта злочину. Суб’єктом злочину з питань охорони праці є будь-яка службова особа підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також громадянин — власник підприємства чи уповноважена ним особа. Згідно з цією статтею порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці посадовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, громадянином — власником підприємства чи уповноваженою ним особою, якщо це порушення створило небезпеку для життя або здоров’я громадян, карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом до 15 мінімальних розмірів заробітної плати. Те саме діяння, якщо воно спричинило нещасні випадки з людьми, карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.
Шляхи порушення вимог законодавчих актів про охорону праці можуть бути різними. Порушення може виявитися в непроведенні відповідного інструктажу, відсутності або несправності спеціальних засобів для безпечної роботи механізмів, обладнання, засобів індивідуального захисту (маски,
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
   
КСДР 050102.170.00.00 ПЗ
захисних окулярів, спеціального одягу), в неналежній перевірці працівниками знання техніки безпеки і т. ін.4.2 Оцінка технологічного процесу, що проектується, щодо умов пожежонебезпеки.

Пожежна небезпека будь-якого технологічного процесу полягає в можливості виникнення і поширення пожежі. Тому пожежна небезпека об'єктів промислового і сільськогосподарського виробництва обумовлюється, передусім, пожежовибухонебезпечними властивостями і кількістю горючих речовин, що застосовуються, режимом роботи технологічного обладнання і параметрами ведення технологічного процесу (Т, Р, Н і т.д.), можливістю утворення горючого середовища, джерел запалювання, виникненням пожеж і швидким їх розвитком, а також появою факторів, що перешкоджують евакуації людей, матеріальних цінностей та гасінню пожеж.

Таким чином, методика аналізу пожежної небезпеки містить у собі наступні етапи:

вивчення режиму роботи технологічного обладнання і параметрів ведення технологічного процесу;

аналіз можливості утворення горючого середовища (ГС) усередині технологічного обладнання (апаратів), у виробничих приміщеннях або на відкритих майданчиках;

визначення можливості появи в горючому середовищі джерел запалювання або внесення їх в горюче середовище;

виявлення можливих шляхів поширення пожежі й умов, що сприяють швидкому його поширенню;

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
   
КСДР 050102.170.00.00 ПЗ
встановлення причин, що ускладнюють евакуацію людей, матеріальних цінностей і гасіння пожежі.

Аналіз пожежної небезпеки технологічних процесів проводять, користуючись методом порівняння умов та параметрів ведення технологічних процесів з тими параметрами й умовами, при яких виявляються пожежовибухонебезпечні властивості речовин, що застосовуються, з урахуванням аварійних ситуацій, можливих порушень режиму експлуатації технологічного обладнання.

Одним з основних джерел інформації, за якими можна визначити небезпеку технологічного процесу, є технологічний регламент та технологічна схема виробництва.

Для якісного проведення аналізу пожежної небезпеки необхідно знати, як працює технологічне обладнання, яка кількість речовини завантажується в апарати і установки, який тиск і температура проведення процесу і т.д. Усе це необхідно для визначення можливих місць і причин виникнення пожежонебезпечних ситуацій.

Наприклад: На Харківському велозаводі в цеху №6 застосовується фарбування в електричному полі. Напруга на електродах дорівнює 40 тис. В, тиск подачі ЛФМ до фарбопультів — 0,3 МПа. При фарбуванні частина ЛФМ попадала у вентиляційні канали і осаджувалася на стінках трубопроводів, що спричинило пожежу внаслідок тертя ротора вентилятора об відходи ЛФМ у корпусі вентилятора.

ER Thu02HBUwgYttjgGso8fokUlyxZrbAHWKPcUrNgCjoyAKqHE3kMvLQy2iHFHxFY3sQX2xQBaPUQc rLJscWC20HKgZYs1ttA7kAy20E7bEdYWUcTVWxHi9GGb0rp4CvI+ZPIYJ5bLDssWli22PWK6z9pC K4KnwhbikDQcORcqsToez8+0m2m4Ng/xX/wDAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQASwq9o4gAAAAsB AAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sTI/BTsMwEETvSPyDtUjcqOOmCSXEqaoKOFVItEioNzfeJlHj dRS7Sfr3uCe47WhGs2/y1WRaNmDvGksSxCwChlRa3VAl4Xv//rQE5rwirVpLKOGKDlbF/V2uMm1H +sJh5ysWSshlSkLtfZdx7soajXIz2yEF72R7o3yQfcV1r8ZQblo+j6KUG9VQ+FCrDjc1lufdxUj4 GNW4jsXbsD2fNtfDPvn82QqU8vFhWr8C8zj5vzDc8AM6FIHpaC+kHWslvDwnISlhMQ+Tbr5IYgHs GK40ThfAi5z/31D8AgAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/WAAAAlAEAAAsA AAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALF85p89BgAADEAAAA4A AAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9lMm9Eb2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhABLCr2jiAAAACwEA AA8AAAAAAAAAAAAAAAAAlwgAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMAAACmCQAAAAA= ">

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
   
КСДР 050102.170.00.00 ПЗ
Джерелом інформації, за яким можна визначити режим роботи апаратів, машин і параметри технологічного процесу, є технологічний регламент і технологічна схема виробництва.

Джерела запалювання, що зустрічаються в умовах виробництва, дуже різноманітні за причинами їхнього виникнення, походження, а також за своїми параметрами.

Щоб виявити можливість появи в ГС джерел запалювання і оцінити, наскільки передбачені заходи захисту запобігають їх появі, потрібно розглянути всі види потенційних джерел запалювання.

Джерела запалювання умовно класифікуються:

відкритий вогонь і розжарені продукти горіння;

теплові прояви хімічних реакцій;

теплові прояви механічної енергії;

теплові прояви електричної енергії.

Технологічний процес іноді ведуть з використанням установок, де застосовується відкрите полум'я для обробки металів і інших речовин, а також відбувається утилізація відходів або сушіння різних речовин із застосуванням як теплоносіїв продуктів згоряння.

Розжарені продукти горіння, що утворюються в топках печей, котлів, ДВЗ і інших агрегатів мають температуру більше за 1000°З , яка є достатньою для запалювання практично будь-якого середовища (горючий пил, волокнисті матеріали, газо-пароповітряні суміші).

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
   
КСДР 050102.170.00.00 ПЗ
До теплових проявів хімічних реакцій відносяться всі хімічні реакції, що протікають з виділенням тепла в кількості, достатній для нагріву речовин, що застосовуються, і матеріалів до температури самоспалахування.

До теплових виявів механічної енергії відносяться іскри, які утворяться при терті і ударах, а також виділення тепла при стисненні газів.

До теплових виявів електричної енергії відносяться іскри КЗ, нагрів в місцях великих перехідних опорів і при перевантаженнях, розряди атмосферної і статичної електрики та інші.

Приклад: Внаслідок попадання дощової води в склад шовкового комбінату сталася хімічна реакція натрію, що зберігався в 55 барабанах гідросульфата (окислювач для відбілювання тканин). Внаслідок хімічної реакції була загазована територія комбінату і створилася загроза поширення отруйної хмари на прилеглий житловий масив. Від впливу тепла, що виділилося при цьому, через 2 години в складі виникла пожежа. Була організована евакуація людей з 2 житлових будинків. Горіння на складі було ліквідовано за допомогою вогнегасячого порошку.

Розвиток пожежі може відбуватися при наявності відповідних умов. До них відносяться: наявність у виробничих приміщеннях запасів горючих речовин і матеріалів; наявність горючих конструкцій будівель і елементів технологічного обладнання.

Швидкому поширенню пожежі буде сприяти: наявність технологічних отворів в протипожежних перешкодах; застосування транспортних систем у вигляді конвеєрів, норій, самотічних труб, пневмотранспорту, відсутність вогнезатримуючих пристроїв.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...