Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік товарів у буфетах та дрібнороздрібній торговельній мережіОблік товарів у буфетах і дрібнороздрібній торговельній мережі ведуть на рахунку 28 „Товари", субрахунку 282 „Товари в торгівлі" за цінами продажу.

Якщо облікова ціна товарів у коморі та у виробництві нижча, ніж ціна про­дажу в буфеті, то необхідно відобразити націнку буфету і ПДВ за дебетом субрахунка 282 „Товари в торгівлі" і кредитом субрахунка 285 „Торгова націнка".

Наприкінці звітного періоду списують вартість реалізованих товарів за ці­нами продажу на підставі звітів матеріально відповідальних осіб і документів про реалізацію у дебет рахунка 90 „Собівартість реалізації". Крім цього також в кінці місяця розраховують суму націнок і ПДВ щодо реалізованих товарів. Для відображення вартості реалізованих товарів на рахунку 90 „Собівартість реалі­зації" розраховану суму націнок і ПДВ за реалізовані товари відображують за дебетом рахунка 90 „Собівартість реалізації" і кредитом рахунка 285 „Торгова націнка" методом „червоного сторно".

Сума націнки і ПДВ щодо реалізованих товарів визначається як добуток суми грошових коштів, одержаних за реалізовані товари, і середнього відсотка націнки і ПДВ. Середній відсоток націнки і ПДВ визначається діленням суми залишку націнок і ПДВ на початок звітного місяця і націнок і ПДВ у вартості товарів за цінами продажу, одержаних у звітному місяці, на суму вартості залиш­ку товарів за цінами продажу на початок звітного місяця і вартості товарів, оде­ржаних у звітному місяці за цінами продажу.

 


Сума націнки і ПДВ щодо реалізованих товарів становила 16123,22 грн. (38600 х 41,77 / 100 %),

у тому числі сума ПДВ — 6433,33 грн. (38600 х 20 / 120),

сума націнки — 9689,89 (16123,22 — 6433,33) грн. Розрахунок середнього відсотка націнки і ПДВ проводять:

Ø за умови застосування однакового рівня націнки для всіх структурних
підрозділів згідно з даними залишків на початок місяця у виробництві та структурних підрозділах і надходження товарів і сировини у виробництво протягом місяця;

Ø за умови застосування різного рівня націнки для структурних підрозділів і облікової ціни — купівельної вартості в коморі згідно з даними залишків і надходження товарів і сировини з кожного окремого підрозділу (кухні, буфету, кіоску тощо).

 


 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...