Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА3.1 Розробка методів перевірки генератора

1. Визначення основної похибки встановлення частоти проводиться методом безпосереднього вимірювання з наступним розрахунком. Вимірювання проводиться електронним частотоміром Ч3-54.

Основна похибка встановлення частоти у відсотках визначається по формулі:

, (3.1)

де - номінальне значення частоти, встановлене по відліковому приладу генератора, ;

- значення частоти, виміряне зразковим приладом, .

Результати перевірки рахуються задовільними, якщо основна похибка установки частоти не перевищує в діапазоні частот 20 - 20 і в наступному діапазоні частот.

2. Визначення коефіцієнта гармонік вихідного сигналу проводиться методом безпосереднього вимірювання гармонічних складових і наступного розрахунку.

Вимірювання проводиться на виході 1 про підключенні навантаження і вихідною напругою на частотах:

20,60 - І піддіапазон;

120, 200, 1000 - ІІ піддіапазон;

2, 10 - ІІІ піддіапазон;

20 - ІV піддіапазон;

На частотах 20, 60,120, 200 , 1, 2, 10, 20 вимірювання проводиться за допомогою установки, складеної із режекторного фільтра ЕХ2.067.074, аналізатора спектра СК4-56 (С4-48), осцилографа С1-65А і вольтметра Ф584 або В3-59.

; (3.2)

Прилади підключаються по схемі, приведеній на рисунку 3.1.

За допомогою ручок "ГРУБО" і "ПЛАВНО" режекторний фільтр настроюється на максимальне подавлення вихідного сигналу по осцилографу С1-65А.

Потім вимірюються значення другої і третьої гармоніки за допомогою аналізатора спектру СК4-56 (С4-48).

 
 

 

 


Рисунок 3.1 - Структурна схема підключення приладів для вимірювання коефіцієнта гармонік:

Коефіцієнт гармонік у відсотках знаходиться по формулі:

, (3.3)

Де , , , - напруга гармонік, В;

, , - коефіцієнт передачі складових гармонік фільтра.

Коефіцієнт передачі фільтра і визначається наступним методом. В схемі включення приладів для вимірювання коефіцієнта гармонік даного генератора заміняється на генератор Г3-107. Без перестройки фільтра на його вхід подається напруга з генератора Г3-107, частотою і ( - частота режекції фільтра), і вимірюється напруга на виході фільтра .

Коефіцієнт передачі вираховують по формулі:

(3.4)

При вимірюванні на частотах 10 і 20 аналізатор спектру С4-48 включають по схемі, показаній на рисунку 3.1.

Подавлення вхідного сигналу забезпечується за допомогою режекторного фільтра.

Перемикач "РЕЖИМ РОБОТИ" аналізатора С4-48 встановлюється в положення "ВНЕШН. ГЕТЕР.".В якості зовнішнього гетеродина використовується генератор Г3-110. Частота сигналу зовнішнього гетеродина розраховується по формулі:

, (3.5)

Де - частота гармоніки використовуваного сигналу;

- проміжна частота аналізатора (орієнтовано ).

Вимірювання частоти даного генератора в найбільших межах від розраховуваного значення забезпечується настройкою на максимальні покази аналізатора і проводиться відлік рівня досліджуваного сигналу.

; (3.6)

Вимірювання коефіцієнта передачі фільтра і проводиться по методиці, вказаній вище.

Результати перевірки вважаються задовільними, якщо виміряні значення коефіцієнта гармонік не перевищують:

в діапазоні частот вище 20 до 100 Гц (І піддіапазон);

в діапазоні частот від 100 до 200 (ІІ піддіапазон);

в діапазоні частот вище 200 до 10 (ІІ-ІІІ піддіапазон);

в діапазоні частот від 10 до 20 (ІV піддіапазон).

 

 

Рисунок 3.2 - Структурна схема підключення приладів для вимірювання коефіцієнта гармонік на частотах 10 і 20 :

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...