Главная Обратная связь

Дисциплины:


ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИНа основі технологічних процесів, металомісткості і значення в народному господарстві галузі машинобудування класифікуються таким чином: важке, загальне, середнє машинобудування; виробництво точних механізмів; виробництво приладів та інструментів; виробництво металевих виробів та заготовок; ремонт машин і устаткування.

Машинобудування України виникло ще в середині XIX ст. Наявність металу, вигідне транспортно-географічне розташування, зокрема вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів, висока концентрація сільськогосподарського виробництва сприяли розвитку тут важкого, транспортного і сільськогосподарського машинобудування.

В минулому машинобудування стало провідною галуззю в структурі промислового комплексу України. В 1990 р. його частка становила 30% всього промислового виробництва. Важливе місце в ньому зайняли галузі ВПК, які виготовляли 40% вартості продукції машинобудування України і приблизно стільки ж відсотків вартості продукції ВПК колишнього СРСР. Вищеназвані передумови для розвитку машинобудування визначили місце України в загальносоюзному поділі праці. Зокрема, Україна в 1990 р. забезпечувала в структурі виробництва колишнього СРСР: 45% металургійного устаткування, 97% — магістральних тепловозів, майже 50% вантажних вагонів і цистерн, 26% продукції сільськогосподарського машинобудування (в тому числі 100% бурякозбиральних і 100% кукурудзозбиральних комбайнів), 23% тракторів, 50% землеобробних машин і сівалок.

Сучасні галузева структура і розміщення машинобудування України сформувались за останні десятиліття. Структура цивільних галузей машинобудування України наведена в табл. 21.

Таблиця 21

СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ
МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ у 1997 р., %*

Галузі машинобудування Питома вага в то­варній продукції, % Питома вага зайнятих, %
Сільськогосподарське машинобудування і тракторобудування 6,5 7,0
Приладобудування 4,2 6,5
Електротехнічне машинобудування 9,4 8,3
Автомобілебудування 4,0 4,1
Хімічне і нафтохімічне 6,5 4,9
Верстатобудування та інструментальне маши­нобудування 2,5 3,4
Машинобудування для легкої та харчової про­мисловості, виробництво побутових машин 3,7 3,5
Будівельно-дорожне та комунальне машинобудування 1,7 1,8
Гірничо-шахтне і гірничо-рудне машинобудування 5,0 3,1

* За даними Держкомстату України.

Машинобудування України представлено практично усіма галузями (крім годинникової), але далеко не всіма підгалузями. В умовах територіального поділу праці колишнього СРСР Україна не виробляла деяких машин, зокрема: магістральних електровозів, електропотягів для приміських ліній і метрополітену, пасажирських вагонів, зернозбиральних і картоплезбиральних комбайнів і деяких інших машин. Недостатньо вироблялось вантаж­них та легкових автомобілів, товарів народного споживання (див. табл. 22). Названі машини Україна отримувала з інших колишніх союзних республік. Монопольне виробництво та відсутність конкуренції в галузях цивільного машинобудування колишнього СРСР не сприяли якості його продукції. Зараз, коли Україна є незалежною і суверенною державою і має великий власний ринок, а також метал, науково-дослідну базу і кваліфіковані кадри, вона повинна створити власне виробництво названих машин. Висока якість продукції ВПК підкреслює значні можли­вості для підвищення конкурентоздатності всього машинобудування України.Таблиця 22

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
У МАШИНОБУДУВАННІ УКРАЇНИ у 1985—1997 рр.*

Назва товарів
Холодильники побутові, тис. шт.
Пральні машини, тис. шт. 144,5
Електропилососи, тис. шт. 114,1
Радіоприймальні пристрої, тис. шт. 46,8 25,3
Телевізори, тис. шт. 114,9 41,8
у тому числі: кольорового зображення 1405 2662 59,3 29,1 6,0
Магнітофони, тис. шт. 43,7 24,7
Мотоцикли, шт.
Велосипеди (без дитячих), тис. шт. 36,1 28,9 37,8
Персональні ЕОМ, тис. шт. 42,0 2,2 1,1 1,1
Мікроскопи електронні, шт.
Легкові автомобілі, тис. шт. 167,5 155,6 58,7 6,9 6,9
Машини швейні, тис. шт. 10,3 10,4 1,3 1,0 1,0

* Народне господарство України у 1990 р. Стат. щорічник. — К.: Техніка, 1991. — С. 318; Статистичний бюлетень за 1995 рік. — К.: Мінстат України, 1996. — С. 45; Статистичний бюлетень за 1996 рік. — К.: Мінстат України, 1997. — С. 32; Статистичний щорічник України за 1996 рік. — К.: Вид-во «Українська енциклопедія», 1997. — С. 137-138; Статистичний бюлетень за 1998 рік. — К.: Держкомстат України, 1999. — С. 24.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...