Главная Обратная связь

Дисциплины:


Доменна структура феромагнетиківПри температурах нижче точки Кюрі, як випливає з рис. 1.1.3, феромагнітна речовина завжди (незалежно від того, є чи нема зовнішнього поля) характеризується незмінною для даної температури спонтанною намагніченістю Ms. У той же час навіть монокристал феромагнетика може бути або цілком розмагніченим, або намагніченим у більшій чи меншій мірі. Ці протиріччя пояснює доменна теорія феромагнетизму.

Значення вектора намагніченості кожного домену дорівнює спонтанній, а напрямок векторів намагніченості сусідніх доменів різний і відповідає так званим напрямкам легкого намагнічення (наприклад, ребру куба, діагоналі куба і т.п.). У цілком розмагніченому феромагнетику весь його об’єм поділений порівну між доменами з протилежно направленими векторами спонтанної намагніченості, тому його загальна намагніченість щодо зовнішнього середовища дорівнює нулю. Такому стану відповідає, наприклад, розподіл зразка на домени (рис. 1.2.1, а), при якому магнітні потоки замикаються всередині нього. При впливі на подібний зразок зовнішнього магнітного поля Н його доменна структура змінюється. Відбувається збільшення об’єму доменів, вектор спонтанної намагніченості у яких більш близький до напрямку вектора Н, за рахунок скорочення об'єму інших доменів (рис. 1.2.1, б). Внаслідок цього з’являється намагніченість зразка, що зростає із збільшенням поля, і все більша частина магнітного потоку замикається через повітря. Таке зміщення меж можливе доти, поки найбільш вигідно орієнтовані домени не поглинуть цілком домени, які орієнтовані менш вигідно, і намагніченість М зразка не буде дорівнювати спонтанній намагніченості речовини. Між сусідніми доменами з різними напрямками намагніченості є перехідні шари, які називаються межами або стінками доменів, де відбувається поступове обертання вектора намагніченості від одного напрямку до іншого.

 

 

Рис.1.2.1. Доменна структура (а,б) і крива намагнічення зразка (в)

 

Проведені дослідження на монокристалах показали різноманітний характер залежності М (Н) в полях, які направлені вздовж різноманітних кристалографічних осей, що свідчить про існування магнітної анізотропії (розходження властивостей в різних напрямках) феромагнітних кристалів.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...