Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика одночасного намагнічування магнітних матеріалів змінним і постійним магнітними полямиУ розрахунковій практиці широко поширений графоаналітичний спосіб побудови статичних характеристик, заснований на теорії лінеаризованого магнітного підсилювача. При цьому використовуються експериментально зняті характеристики одночасного намагнічування матеріалу осердя змінним і постійним полями В = f (Н; Н_). Тут В і Н - індукція і напруженість змінного магнітного поля, а Н_ - напруженість постійного магнітного поля. Сімейство характеристик В = f (Н; Н_) наведена на рис.2.1.19. На форму кривих сімейства впливають не тільки матеріал осердя, але і наявність повітряних зазорів і полів розсіювання, частота мережі живлення, форма і розміри осердя, схема з'єднання обмоток wр, величина опору кола управління. Всі зазначені чинники автоматично враховуються при експериментальному знятті сімейства кривих намагнічування. Тому не можна характеристики, зняті для одного типу осердя, використовувати при розрахунку підсилювача, що має інше осердя.

Сімейство кривих В = f (Н; Н_) будується за формулами

 

 

де Ер - ЕРС у робочих обмотках, а відповідні струми і напруги визначаються за методом амперметра-вольтметра.

Формула для визначення індукції справедлива для синусоїдальних В і Ер. Тому при її використанні ми здійснюємо лінеаризацію, переходячи до еквівалентних синусоїд ЕРС і струму в робочому колі.

Для підсилювача з вихідним постійним струмом використовуються характеристики В = f (Нсер;Н_). Тут Нсер визначається за середнім значенням робочого струму Ісер, а .

 


18. Сопосби здійснення ЗЗ в МП.

Типові схеми магнітних підсилювачів з зовнішнім зворотним зв'язком наведені на рис. 2.2.1. Ці магнітні підсилювачі окрім робочої обмотки wр і обмотки управління wу мають спеціальну обмотку зворотного зв'язку wзз, на яку подається сигнал з виходу підсилювача.

Існує два види зовнішнього зворотного зв'язку: за струмом і за напругою. В схемі на рис. 2.2.1,а на обмотку зворотного зв'язку подається випрямлений струм навантаження Iн. Таким чином здійснюється зворотний зв'язок за струмом. В схемі на рис. 2.2.1,б на обмотку зворотного зв'язку подається випрямлена напруга навантаження Uн. Так здійснюється зворотний зв'язок за напругою. Напрям струму Iзз в обмотках зворотного зв'язку постійний і визначається полярністю їх підключення до випрямляча. Якщо дія струму Iзз в обмотці wзз посилює дію струму управління Iу в обмотці wу, то маємо позитивний зворотний зв'язок. Магніторушійні сили обмоток управління і зворотного зв'язку при цьому додаються. Перейти від позитивного зворотного зв'язку до негативного можна змінивши полярності (напряму) струму управління в wу або переміною кінців обмотки wзз, яка підключається до випрямляча. В цьому випадку магніторушійні сили обмоток управління і зворотного зв'язку віднімаються. 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...