Главная Обратная связь

Дисциплины:


статичні параметри і характеристики МП з зовнішнім ЗЗДля статичної характеристики ідеального магнітного підсилювача

(див. § 2.1.3) за наявності зворотного зв'язку рівняння (2.1.25) буде мати вигляд

 

Ipwp = Iywy ± Iззwзз , (2.2.1)

 

де знак плюс відповідає позитивному зворотному зв'язку, а знак мінус – негативному.

 

 

, (2.1.25)

де 0 - постійна інтегрування, що дорівнює подвоєному значенню складової індукції в кожному осерді від струму управління.

 

Оскільки довжина шляхів l для постійного і змінного магнітних потоків у більшості магнітних підсилювачів однакова, можна записати рівність напруженостей магнітного поля:

,

де Hсер – середнє за напівперіод значення напруженості змінного магнітного поля; H= – напруженість постійного магнітного поля, що створюється спільними діями обмоток управління і зворотного зв'язку; H== Hу ± Hзз.

Напруженість магнітного поля, створюваного обмоткою зворотного зв'язку,

Hзз = Iзз wзз / l .

 

При зворотному зв'язку за струмом вважаємо, що весь випрямлений струм навантаження проходить по обмотці зворотного зв'язку, тобто Iсер = Iзз.

Тоді

де Кзз коефіцієнт зворотного зв'язку.

Таким чином, коефіцієнт зворотного зв'язку це відношення постійної складової напруженості зворотного зв'язку до середнього значення напруженості змінного поля. Чисельно він визначається як відношення числа витків обмотки зворотного зв'язку до числа витків робочої обмотки: Кзз= wзз/wр. Оскільки при позитивному зворотному зв'язку Hзз < Hсер, значення коефіцієнта Кзз звичайно менше одиниці. Чим більше Кзз, тим сильніший зворотний зв'язок.

Використовуючи коефіцієнт зворотного зв'язку, можна записати рівняння статичної характеристики ідеального магнітного підсилювача:

 

(2.2.2)

 

В цьому рівнянні знак мінус відповідає позитивному зворотному зв'язку, а знак плюс – негативному.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...