Главная Обратная связь

Дисциплины:


МРП з виходом на змінному струміДиференціальна схема реверсивного магнітного підсилювача без зворотного зв'язку показана на рис. 2.3.3. Два однакових однотактних підсилювача МП1 і МП2 з послідовно з'єднаними робочими обмотками живляться від вторинної обмотки диференційного трансформатора Тр. Навантаження Zн включається між середніми точками вторинної обмотки трансформатора Тр і робочих обмоток підсилювачів МП1 і МП2. Застосовуючи принцип накладання, можна розглядати струм через навантаження як різницю двох струмів: І1 і І2. За відсутності вхідного сигналу (Іу=0) струми І1 і І2 повинні бути рівні. Вони визначаються зміщенням, тобто початковим підмагнічуванням за рахунок постійного струму, що протікає по обмотках зміщення wзм. Для балансування (встановлення нуля) реверсивного підсилювача при Іу=0 застосовується регулювальний резистор Rрег.Справа в тому, що виготовити два однотактних магнітних підсилювача з абсолютно однаковими характеристиками практично неможливо, тому регулюванням зміщення забезпечують рівність струмів І1 і І2 при Іу=0. Звичайно, не вдається досягти водночас рівності амлітуди і фаз цих струмів, тому навіть при Іу=0 через навантаження проходить струм небалансу (Ін ¹0).

Обмотки зміщення і керування однотактних підсилювачів МП1 і МП2 під’єднані таким чином, що при подачі сигналу Іу в одному підсилювачі напруженість поля керування і зміщення складаються, а в іншому – віднімаються. В підсумку струм І1 одного підсилювача зростає, а струм І2 іншого підсилювача зменшується, і в навантаженні з'являється струм Ін12. При зміні полярності струму керування магнітні підсилювачі ніби міняються місцями: І1 зменшується, а І2 зростає. В підсумку фаза вихідного струму Ін12 змінюється на 1800. Потрібно звернути увагу на те, що, оскільки йдеться про змінні струми, струм навантаження фактично являє собою не алгебраїчну, а геометричну (векторну) різницю.

Слід зазначити, що короткозамкнутий контур, що створюється обмотками зміщення (як і будь-якою іншою обмоткою) збільшує інерційність підсилювача, тобто затягує тривалість перехідного процесу. Для того щоб зменшити цей шкідливий вплив, опір контуру збільшують за рахунок додаткових постійних опорів R.

Істотним недоліком диференціальної схеми реверсивного підсилювача згідно рис. 2.3.3 є наявність трансформатора Тр. Цього недоліку позбавлена мостова схема реверсивного підсилювача.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...