Главная Обратная связь

Дисциплины:


Мостові і трансформаторні схеми МРП. 

 
 

 

 


Істотним недоліком диференціальної схеми реверсивного підсилювача згідно рис. 2.3.3 є наявність трансформатора Тр. Цього недоліку позбавлена мостова схема реверсивного підсилювача.

Порівняння диференціальної, мостової і трансформаторної схем показує, що з точки зору коефіцієнта підсилення і споживаної потужності, вони приблизно однакові. Але найбільш простою є мостова схема, яка і знаходить найбільше застосування. Однак застосовувати її можна лише тоді, коли напруга живлення на 20-30% перевищує максимально потрібну напругу на навантаженні. В інших випадках застосовують трансформаторну або диференціальну схему реверсивного магнітного підсилювача.

 

 

 
 

26. Багатокаскадні МП, їх задачі. Способи зєднання

 

 

Для одержання великих коефіцієнтів підсилення використовується послідовне з'єднання декількох магнітних підсилювачів. У цьому випадку вихідний сигнал попереднього підсилювача є вхідним сигналом наступного. Таке з'єднання підсилювачів називають каскадним, а кожний із підсилювачів – каскадом. Електромагнітний пристрій у цілому називають багатокаскадним магнітним підсилювачем. Загальний коефіцієнт підсилення багатокаскадного магнітного підсилювача дорівнює добутку коефіцієнтів підсилення окремих каскадів. Число окремих каскадів у магнітному підсилювачі може досягати 5-6. При цьому інерційність багатокаскадного підсилювача визначається сталою часу, що складає суму сталих часу окремих каскадів. Тому багатокаскадні підсилювачі знаходять застосування і в тих випадках, коли необхідно зменшити інерційність підсилювача при заданому коефіцієнті підсилення.

Розглянемо схему двокаскадного реверсивного підсилювача з вихідним змінним струмом (рис. 2.5.1). Схема кожного з каскадів (МП1 і МП2) аналогічна розглянутій в гл. 2.3 диференціальній схемі реверсивного

підсилювача. Такий підсилювач може використовуватися для управління виконавчим двофазним асинхронним електродвигуном. На виході першого каскаду (МП1) включені мостові випрямлячі В1 і В2, призначені для живлення обмоток управління другого каскаду (МП2). Навантаження Zн змінного струму ввімкнені на виході другого каскаду. Напруга живлення першого каскаду U2~ знімається із спеціальних трансформаторних обмоток wp2, намотаних на сердечники МП2 таким чином, що наведені у них з робочих обмоток wp2 ЕРС підсумовуються. Тому напруга U2~ не залежить від напруг , що змінюються на окремих обмотках wк. Ця напруга залишається пропорційною напрузі живлення мережі U2~. Отже, у даній схемі не потрібен окремий трансформатор живлення.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...