Главная Обратная связь

Дисциплины:


Процес імпульсних перемагнічувальних магнітних елементів. Схема, часові діаграми. Поняття коефіцієнта переключення.Припустимо, що в елементі зберігається “1” (тобто його індукція дорівнює +Вr) і в обмотку wзч подається імпульс струму iзч, за формою близький до прямокутного (рис.1.1.3,а), що створює напруженість Нm, спрямовану проти годинникової стрілки (негативну на рис.1.1.) і достатню для повного перемагнічування (тобто до точки -Вm) матеріалу. У процесі перемагнічування в обмотці wвих наводиться ЕРС, яка за законом електромагнітної індукції дорівнює

, (1.1.6)

де s - перетин магнітопроводу.

       
 
 
   

 

 


Рис. 1.1.3 Процес імпульсного перемагнічування

(а) та його інтегральна характеристика (б)

Графічно інтегруючи криву (1.1.6),

отриману у вигляді осцилограми (рис. 1.1.3, а),

можна знайти залежність зміни магнітної

індукції елемента в часі:

. (1.1.7)

Залежність iзч(t), також отриману у вигляді осцилограми, можна перетворити в залежність напруженості в часі:

H(t)=iзч(t)/lсер, (1.1.8)

де lсер - довжина середньої лінії кільцевого магнітопроводу (див. рис. 1.1., б).

Гранична напруженість Но визначається відрізком, що відтинається продовженням лінійної ділянки кривої на осі абсцис. Для лінійної ділянки

tg а =(Hm-Ho)/( 1/t)=t (Hm-Ho)= const,

tg а є постійною величиною (константою), тому процес імпульсного перемагнічення можна характеризувати формулою Sw = t(Hm-Ho), (1.1.9)

в якій константа, позначена Sw, називається коефіцієнтом переключення.

Слід мати на увазі, що час перемагнічування осердя залежить від підсумкової напруженості магнітного поля, яка створюється в осерді, і може бути визначений з рівняння (1.1.6) чи орієнтовно з графіка, приведеного на рис. 1.1.4. При цьому необхідно прикладати таке поле, при якому осердя буде перемагнічуватись по наперед відомому граничному циклу чи по граничній петлі гістерезису. При роботі з полями меншої напруженості, ніж Hm для граничного циклу, перемикання осердя може відбуватися по так званим частинним циклам. В цьому випадку при незначних зменшеннях струмів живлення робота схеми буде порушуватися. Тому слід вибирати:

(1.1.11)

Рис. 1.1.4. Залежність часу перемагнічування (1/t) осердь

від напруженості магнітного поля

а - для феритових осердь типів: 0,12 ВТ, розміром 2х1,4х1,45мм (крива 1);

0,16ВТ, розміром 3х2х1,3мм (крива 2); 0,3 ВТ, розміром 3х2х1,4мм (крива 3);

б - для осердя з пермолоєвої стрічки 79 НМ товщиною прокату 3 мк.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...