Главная Обратная связь

Дисциплины:


Принцип дії двигуна постійного струмуКласифікація електричних машин

1.Асинхронні машини

Трифазні асинхронні двигуни

Однофазні асинхронні двигуни

Асинхронні виконавчі двигуни і асинхронні тахогенератори

Обертові трансформатори

 

2.Синхронні машини

. Синхронні генератори

Синхронні двигуни

Реактивні, гістерезисні і крокові двигуни

Електричні машини систем синхронного зв’язку – сельсини

Електромашинні перетворювачі

 

 

Загальні відомості про генератори постійного струму

Недивлячись на переважне використання в народному господарстві джерел трифазного змінного струму, генератори постійного струму широко використовуються в різних галузях промисловості. Область їх використання достатньо широка і різноманітна, звідси і різноманітні вимоги до параметрів і характеристик генераторів постійного струму. Властивості і характеристики їх визначаються способом створення потоків збудження. В залежності від цього розрізняють: генератори з незалежним збудженням і генератори з самозбудженням.

Генератори з незалежним збудженням поділяються на генератори з електромагнітним збудженням, у яких потік збудження створюється обмоткою збудження, що живиться від незалежного джерела постійного струму, і генератори з магнітоелектричним збудженням, у яких потік збудження створюється постійними магнітами.

Генератори з самозбудженням поділяються на: генератори з паралельним збудженням (шунтові), в яких обмотка збудження ввімкнена паралельно обмотці якоря; генератори з послідовним збудженням, у яких обмотка збудження ввімкнена послідовно з якорем (на практиці вони використовуються рідко); генератори з змішаним збудженням - компаундні (в них є дві обмотки збудження: паралельна, ввімкнена паралельно якорю, і серіїсна - послідовно).

Обмотки незалежного і паралельного збудження виконуються з великим числом витків з проводу малого перерізу, а серіїсні - з малим числом витків з великим перерізом.

 

Принцип дії двигуна постійного струму

Електрична машина постійного струму складається з нерухомого статора і якоря, що обертається. Статор включає станину і головні полюси з полюсними котушками. Як правило, в колекторних двигунах малої потужності з електромагнітним збудженням використовують двохполюсні статори (2р = 2) двох конструкцій - збірний і суцільний шихтований. Станина збірного статора (рис.1.1.6, а) являє собою суцільну трубу 1, до внутрішньої поверхні якої гвинтами кріпляться полюси. Осердя 2 головних полюсів виготовляють у вигляді стального бруска або набирають з штампованих стальних пластин товщиною 0,5-1 мм. Кожний головний полюс на стороні, що обернена до якоря 4, має полюсний наконечник, що забезпечує необ-хідне розподілення магнітної індукції в повітряному проміжку. Полюсні котушки 3 з’єднуються послідовно і утворюють обмотку збудження, при ввімкненні якої до джерела постійного струму в магнітній системі двигуна створюється магнітне поле.В двигунах постійного струму потужністю до 200-250 Вт, як правило, використовують шихтований статор (рис.1.1.6, б), що являє собою набір пластин складної конфігурації з листової електротехнічної сталі товщиною 0,35 або 0,5 мм, в яких станина і головні полюси відштамповані разом. Для надання набору пластин необхідної міцності його скріплюють не менше ніж чотирма шпильками.

 

 

Рис. 1.1.6. Статори колекторних двигунів збірний (а), шихтований (б)

 

Двигуни з постійними магнітами мають недоліки, що обмежують в ряді випадків їх використання: а) неможливість регулювати частоту обертання двигуна зміною магнітного потоку збудження; б) при потужності, що перевищує 40-50 Вт, їх габаритні розміри і вага виявляються більші, ніж у двигунах з електромагнітним збудженням; в) матеріали для виготовлення постійних магнітів дефіцитні і дорогі.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...