Главная Обратная связь

Дисциплины:


Імпульсне регулювання частоти обертання.Коло обмотки якоря двигуна незалежного збудження періодично підключається до джерела напруги ключом К. При замиканні кола якоря на час t1 до обмотки якоря підводиться напруга U = Uном, струм збільшується до значення Іmax При розмиканні ключа струм зменшується, досягаючи значення Іmin, замикаючись через діод. При наступному замиканні ключа К струм в якорі знову досягає значення Imax і т.д. Таким чином, до кола обмотки якоря підводяться імпульси напруги, амплітудн1 значення яких рівні напрузі U джерела.

 
 

 

 


Рис.1.2.6. Схеми регулювання

частоти обертання двигунів

постійного струму невеликої

потужності

Рис.1.2.8. Принципові схеми (а,в) і графіки u=f(t), i=f(t) при імпульсному

регулюванні частоти обертання двигуна (б)

. Двигун постійного струму послідовного збудження:

а-принципова схема, б-робочі характеристики, в-механічні характеристики

 

10.

Універсальний колекторний двигун працює як від мережі постійного струму, так і від мережі змінного струму.

Можливість роботи колекторного двигуна послідовного збудження від мережі змінного струму пояснюється тим, що при зміні полярності підведеної напруги змінюються напрямки струмів в обмотці якоря і в обмотці збудження. При цьому зміна полярності полюсів статора практично співпадає з зміною напрямку струму в обмотці якоря. В результаті напрямок електромагнітного обертального моменту не змінюється:

 

(1.2.35)

 

В якості універсального використовують двигун послідовного збудження, у якого струм якоря є і струмом збудження, що забезпечує майже одночасну зміну напрямку струму в обмотці якоря Іа і магнітного потоку збудження Ф при переході від позитивного напівперіода напруги мережі до негативного.

Рис.1.2.12. Принципова схема (а) і робочі характеристики (б)

універсального колекторного двигуна

 

 

11.

 

 

Рис.1.2.4. Робочі характеристики двигунів постійного струму незалежного і паралельного збудження

 

 

 

Рис.1.2.5. Механічні характеристики двигуна постійного струму паралельного

збудження

 

 

 
 

 


Рис.1.2.7. Регулююча

характеристика дви-

гуна незалежного

збудження

Рис.1.2.10. Двигун постійного струму послідовного збудження:

а-принципова схема, б-робочі характеристики, в-механічні характеристики

13.

Синхронні генератори в залежності від типу обмотки статора можуть бути одно-, двох- і трифазними. Найбільше розповсюдження отримали трифазні генератори. На рис. 5.4 зображена електромагнітна схема такого генератора. Трифазна обмотка статора складається з трьох однофазних обмоток, рівномірно розподілених по статору і зсунутих в просторі на 1200 відносно один одного (рис. 5.4). Завдяки первинному двигуну, в якості якого використовуються турбіни (парові або гідравлічні), двигуни внутрішнього згорання або електродвигуни, ротор генератора приводиться в обертання з частотою n1.Магнітне поле ротора, створене постійним струмом, підведеним на зажими И12 обмотки збудження, перетинає провідники обмотки статора і наводить в її фазах ЕРС однакової величини і частоти, але зсунуті по фазі на 1200 відносно один одного. Частота наведеної ЕРС пропорційна частоті обертання ротора.

  Рис.5.4. Електромагнітна схема синхронного генератора

При підключенні до виводів С1, С2 і С3 обмотки статора навантаження (споживача енергії) Zн в колі генератора з’являться струми . Таким чином, синхронний генератор, споживаючи енергію первинного

 

двигуна, віддає електричну енергію змінного струму.

ЕРС фази обмотки статора визначається виразом

 

Е1 = 4,44f1kw1Фw1, (5.3)

 

де kw1 - обмоточний коефіцієнт обмотки статора; Ф - обертовий магнітний потік ротора; w1 - число витків фази обмотки статора.

Обмотки статора синхронних машин роблять розподіленими з укороченим кроком, що сприяє зменшенню амплітуди вищих гармонік в кривій ЕРС, що наводиться в обмотці статора.

Величина лінійної ЕРС на виході синхронного генератора Ел залежить від схеми з’єднання фазних обмоток статора: при з’єднанні в зірку Ел= Е1; при з’єднанні в трикутник Ел1.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...