Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЕНЕРГЕТИЧНА ДЫАГРАМА, ККД, ВТРАТИPемзнω1=Мω1, (1.1.34)

Pемзнω1=Мω1і втрат в сталі статора Рм1:

Рем1-m1І12r1-Pм1, (1.1.35)

де m1 - число фаз обмотки статора.

P’2=Mω2 (1.1.36)

P2’=Pеме2. (1.1.37)

Корисна механічна потужність на валу двигуна Р2 менша повної механічної потужності Р2’. Це пояснюється тим, що частина потужності Р2 йде на покриття механічних втрат на тертя Рмех (в підшипниках, до повітря, в ковзаючих контактах), пульсуючих Рпульс і додаткових Рдод втрат, що складають 0,5-1% від Р2:

P2=P2’-Рмехпульсдод. (1.1.38)

З урахуванням (1.1.38), (1.1.37) і (1.1.35) можна записати

P2=P1е1м1е2мехпульсдод. (1.1.39)

Рівнянню (1.1.39) відповідає енергетична діаграма асинхронного двигуна, представлена на рис. 1.1.19.

ККД асинхронного двигуна

η=Р21.

Для сучасних трифазних асинхронних двигунів номінальне значення ККД складає 0,5 0,95. З підвищенням номінальної потужності двигуна ККД підвищується.

Використовуючи отримані рівності, можна вивести досить важливіенергетичні відношення для асинхронного двигуна.

Дійсно, з (1.1.37) з урахуванням (1.1.36) і (1.1.34)

Ре1ем2’=Mω1-Mω2=(ω2 11M/ω1,

або з урахуванням того, що (ω2 11=s,

Pe2=sPем,,1=Pем. (1.1.40)

Таким чином, електричні втрати в роторі прямо пропорційні ковзанню s і електромагнітній потужності Рем.

З виразу (1.1.40) випливає, що

Рем=Pe2/s. (1.1.41)

Підставимо вираз (1.1.40) в (1.1.37), тоді

Р2’=Рем-Pe2ем-sРем=(1-s)Рем , (1.1.42)

або, замінивши Рем на Pe2/s [див. (1.1.41)],

Р2’= Pe2= m2I22r2= m1I22’r2 (1.1.43)

де I2’’ i r2 - відповідно струм і активний опір обмотки ротора, приведені до кількості витків і фаз обмотки статора.

Враховуючи, що Рем=1, рівність (1.1.34) (приймаючи до уваги (1.1.41)) можна переписати

1=Pe2/s,

Звідки неважко знайти вираз електромагнітного моменту

M= Pe1/(ω1s)= m1I22’r2/(ω1s) (1.1.44)

Тут , але так як n1=f160/p, то

.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...