Главная Обратная связь

Дисциплины:


механічної характеристики асинхронного двигунаВеличина обертового момента асинхронної машини пропорційна квадрату напруги мережі U12. Цього неможна забувати при роботі з асинхронними машинами, томущо зниження напруги U1 хоча б на 20% від номінального (U1=0.8U1ном) веде до зменшення моменту на 36% М=U12; М=0.64Мном).

/

Ковзання s однозначно пов'язане з частотою обертання n2, тому вираз (1.1.45) являється рівнянням механічної характеристики асинхронного двигуна M=f(s)при U1=const.

 
 

Механічні характеристики асинхронного двигуна виражаються або як M=f(s) при U1=const, або як M=f(n2) при U1=const, або як n2=f(М) при U1=const. Різні види механічних характеристик одного і того ж двигуна представлені на рис.1.1.21 і рис.1.1.22. Для того щоб їх зрозуміти, достатньо вспомнити, що s=0 відповідає n2=n1, а s=1 відповідає n2=0.

Розглядаючи характеристику М=f(s) при n1=const (див. рис.1.1.21), неважко замітити, що при s=0 (n2=n1) момент М=0. Потім з збільшенням s (зменшенням n2) момент зростає, досягає максимуми Мmax при критичному ковзанні sкр (критичній частоті обертання nкр), а потім зменшується.

Продиференціювавши вираз моменту (1.1.45) по ковзанню і прирівнявши похідну нулю, знайдемо відповідне максимальному моменту ковзання - критичне ковзання:

, (1.1.46)

або, нехтуючи r1, яке, як правило, невелике

sкр=c1r2/(x1+c1x2). (1.1.47)

Підставивши sкр з (1.1.46) в (1.1.45), знайдемо вираз максимального обертового моменту асинхронного двигуна

. (1.1.48)

Відношення максимального момента Мmax до номінального Мном характеризує перевантажувальну властивість асинхронних двигунів. Для сучасних двигунів Мmaxном=1,7 2,5.

З аналізу виразів (1.1.47) і (1.1.48)випливає, що величина максимального момента асинхронного двигуна Мmax не залежить від активного опору ротора r2. В той же час величина критичного ковзання sкр, при якому момент досягає максимальної величини, прямо пропорційна активному опору r2, тобтоsкрr2.

 

(1.1.45)

 

/

Ковзання s однозначно пов'язане з частотою обертання n2, тому вираз (1.1.45) являється рівнянням механічної характеристики асинхронного двигуна M=f(s)при U1=const.

 
 

Механічні характеристики асинхронного двигуна виражаються або як M=f(s) при U1=const, або як M=f(n2) при U1=const, або як n2=f(М) при U1=const. Різні види механічних характеристик одного і того ж двигуна представлені на рис.1.1.21 і рис.1.1.22. Для того щоб їх зрозуміти, достатньо вспомнити, що s=0 відповідає n2=n1, а s=1 відповідає n2=0.

.

Продиференціювавши вираз моменту (1.1.45) по ковзанню і прирівнявши похідну нулю, знайдемо відповідне максимальному моменту ковзання - критичне ковзання:, (1.1.46)

або, нехтуючи r1, яке, як правило, невелике

sкр=c1r2/(x1+c1x2). (1.1.47)

Підставивши sкр з (1.1.46) в (1.1.45), знайдемо вираз максимального обертового моменту асинхронного двигуна

. (1.1.48)

Відношення максимального момента Мmax до номінального Мном характеризує перевантажувальну властивість асинхронних двигунів. Для сучасних двигунів Мmaxном=1,7 2,5.

Аналізуючи роботу двигуна в різних режимах, неважко прийти до висновку, що стійкість роботи двигуна залежить від характера механічних характеристик двигуна і механізма, що приводиться в обертання.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...