Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вплив всережимного регулятора на економічність роботи двигуна.Розглядаючи швидкісну характеристику двигуна (рис. 3.12), неважко побачити, що мінімум питомої витрати завжди буде лежати зліва від точки, що відповідає максимальному значенню потужності.

Рисунок 3.12 - Швидкісна характеристика двигуна

Справедливість цього легко довести, якщо провести відносно кривої Ne=f(n) декілька січних А1В1, А2В2 і А3В3, паралельних осі абсцис. Годинна витрата палива увесь час зростає майже прямопропорційно частоті обертання,а потужність двигуна при частоті обертання вище n3, починає падати,тому

< < .

При значеннях Ne2 і GT2 питома витрата буде мати мінімум. При подальшому збільшенні частоти обертання (вище n2) у зв’язку із зменшенням приросту потужності при прямо пропорційному збільшенні GT2 питома витрата палива починає підвищуватися.

При частоті обертання нижче n2 через більш різке падіння Nе, у порівнянні з GT буде спостерігатися збільшення питомої витрати палива.

Варто мати на увазі, що інтенсивність наростання потужності і годинної витрати, при збільшенні частоти обертання вала двигуна, може в різноманітних двигунів протікати по-різному (у залежності від прийнятих фаз розподілу, властивостей карбюратора і ряду інших чинників). Тому і протікання кривої питомої витрати палива таких двигунів теж може дещо відрізнятися.

Таким чином, частота обертання, на яку буде встановлений регулятор двигуна повинна знаходитись в межах від n3 (при Nеmах) до n2 (при gemin); на малюнку ця зона заштрихована.

Якщо задати регулятору частоту обертання n2 то двигун при повному навантаженні буде працювати з найвищою економічністю і меншою напруженістю, але зі зниженою ефективністю (приблизно на 13...15%) і зменшеним коефіцієнтом пристосованості; при частоті обертання n3, динамічні якості двигуна помітно підвищаться (потужність і коефіцієнт пристосованості), проте економічність помітно знизиться (на 5...8 %) і в зв'язку з підвищенням напруженості роботи збільшиться спрацювання.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...