Главная Обратная связь

Дисциплины:


Заңды және жеке тұлғалардың салық қызметі органдарында мемлекеттік тіркеуге алыну ерекшеліктеріУәкілетті орган салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасын қалыптастыру жолымен салық төлеушілерді есепке алуды жүргізеді.

Салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасы – салық төлеушілерді есепке алуды жүзеге асыруға арналған ақпараттық жүйе. Оны жүзеге асыруға жауапты орган- салық қызметі органы.

Салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасын қалыптастыру:

1) жеке тұлғаны, заңды тұлғаны, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесін салық органдарында салық төлеуші ретінде тіркеу;

2) салық төлеушіні:

· дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат ретінде;

· қосылған құн салығы бойынша;

· электрондық салық төлеуші ретінде;

· қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асырушы салық төлеуші ретінде;

· салық салу объектісін және (немесе) салық салуға байланысты объектіні орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне алу болып табылады.

Жеке тұлғаны, заңды тұлғаны, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерін салық төлеуші ретінде тіркеу:

1) аталған тұлғалар туралы мәліметтерді салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасына енгізуді;

2) салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасындағы тіркеу деректерін өзгертуді және (немесе) толықтыруды;

3) салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасынан салық төлеуші туралы мәліметтерді алып тастауды қамтиды.

Мемлекеттік деректер базасын жүргізу барысында мынадай ұғымдар кеңінен қолданылады:

1) жеке тұлғаның тұрғылықты жері – азаматтарды тіркеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматты тіркеу орны;

2) дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, адвокаттың орналасқан жері – салық органында дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат ретінде тіркеу есебіне қою кезінде мәлімделген дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, адвокаттың тұрғылықты немесе қызметінің басым бөлігін жүзеге асыратын орны;

3) резидент заңды тұлғаның, оның құрылымдық бөлімшесінің, резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің орналасқан жері – құрылтай құжаттарында немесе құрылымдық бөлімшенің есептік тіркеу туралы куәлігінде көрсетілген оның тұрақты жұмыс істейтін органының орналасқан жері;4) филиал, өкілдік ашпай, қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның орналасқан жері – салық органында салық төлеуші ретінде тіркеу кезінде мәлімделген Қазақстан Республикасындағы қызметін жүзеге асыратын жері;

5) резидент емес жеке тұлғаның болатын жері – резидент емес жеке тұлғаның көші-қон карточкасында көрсетілген Қазақстан Республикасындағы уақытша болатын жері деп танылады. Егер халықаралық шарт ережелеріне сәйкес көші-қон карточкасының болуы көзделмеген болса, онда салық органына резидент емес жеке тұлға мәлімдеген Қазақстан Республикасында басым уақыт орналасқан жер болатын жері деп танылады.

Азаматтығы жоқ адамдар резидент емес жеке тұлғаның болатын жері б\ша есепке алынады. ҚРда дер қойнауын пайдаланумен б\ты опаерацияларды жүзеге асыратын рез,еместер бағ.қаз. ж\не үлес сатып алу оперцияларына қатысатын рез, еместер , резиденттердің н\е консорциумның орналасқан жері б\ша есепке алынады . ҚРда тіркелген шет ел мем\ң дипломатиялық ж\е оларға теңестірілген өкілдігі дип\қ кеңсе орналасқан жері б\ша есепке алынады. Рез. Банктерде рез.емес заңды және жеке тұлғаның шоттары ашылған жағдайда рез.еместер рез.банк орналасқан жері б\ша есепке алынады.

Жеке сәйкестендіру номерін алған 16 жасқа толған азаматтар туралы мәліметтер 3 күн ішінде мем.деректер базасына енгізілуі к\к. Егер жеке тұлғада 16 жасқа дейін салық міндеттемесі туындаса , онда мемдеректер базасына енгізу қажеттігі СҚО-ң сұрауы б\ша жүрг\ді.

С.төлеуші тіралы тіркеу деректері өзгерген жағ\да ол т\лы ақпарат 10 жұмыс күні ішінде тиісті СҚО-на хабарлануы к\к. Соған сәйкес мем.деректер базасындағы тіркеу деректері 3 жұмыс күні ішіде өзг\ді.

Мынадай құжаттарды тапсырған рез.емес заңды тұлғалар ҚРғы қызметін жүргізе бастаған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде салық тіркеу есебіре тұруы к\к:

- мем.тіркеу номерін растайтын құжат, яғни рез.еместігін растайтын құжат;

- инкорпорация еліндегі мем\к тіркеуін растайтын құжат,

- салықтық тіркеуді рас\тын құжаттың нотариялды куәландырылған көшірмесі;

- салық тіркеу есебіне алу т\лы өтініш.

Рез.емес жеке тұлғалар және азаматтығы жоқ адамдар Қаз\да жұмыс жасай бастаған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде тіркеу есебіне алынуы тиіс:

Ø шетелдіктердің н\е азаматтығы жоқ адамдардың жеке басын куәландыратын құжат.

Ø Қаз\қ көздерден алынатын табыстардың сомасын растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі(н\е анықтамасы)

Ø Шателдіктердің рез.еліндегі салық тіркеу номері

Ø Тіркеу есебіне алу туралы өтініш.

Жоғарыда аталған мәліметтер қабылданған күннен бастап 1 ж.к. ішінде әділет органынан сұрау жасалады және өкілеттігі мем\к орган белгілеген мерзім аралығында тіркеу куәләгін беру а\ы деректер базасына алынады.

Мын.жағ\да с.төлеуші\ң жеке сәйкестендіру номеру мем.деректер базасынан шығарылады:

· Қайтыс болған жағдайда;

· Басқа мем\ке тұрғылықты жерін ауыстырған жағ\да;

· Қызметін толығымен тоқтатқан жағ\да

· С.салу объектісі б\ша меншік құқығы ауысқан жағ\да

· Банк және қаржы операцияларына қатысты іс-әрекеттері толығымен тоқтатылған жағ\да.

Заңды тұлғалар олардың құрылымдық бөлімшелері, филиалдары тұрақты мекеме а\ы жұмыс жасайтын рез.емес заңды тұлғалар дер.базасынан мын. жағ\да шығарылады:

- Тіркеу есебінен шығару туралы өтініш

- ҚР жер қойнауын пай\уға б\ты бағ.қағ\ды, қатысу үлесін сату т\лы мәліметтер

- Қызметін тоқтату т\лы мәлімет

- Ағымдағы банк шотының жабылуы т\лы мәлімет.

Жоғарыда аталған мәліметтерді алғаннан кейін СҚО 1 жұмыс күні ішінде әділет органына элект\қ хабарлама негізінде сұрау жасайды. Және оны растайтын жауап алған жағ\да тіркеу есебінен шығ\ды.

 

Күнтізбелік жыл ішіндегі ең төменгі айналым мөлшері 30 мың АЕКтен асатын мын.тұлғалар міндетті түрде ҚҚС б\ша тіркеу есебіне тұруы тиіс:

- Рез.заңды тұлғлар;

- Тұрақты мекеме а\ы жұмыс жасайтын рез.емес заңды тұлғалар;

- Дара кәсіпкерлер.

Мын.тұлғалар ҚҚС б\ша тіркеу есебіне міндетті түрде алынбайды:

Мем.мекемелер

Ойын-бизнесі салығы, тіркелген салық, бірыңғай жер салығы б\ша объектісі бар тұлғалар

ҚҚС б\ша СҚО да тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін тапсырмаған тұлғалар анықталған жағ\да СҚО 5 жұмыс күні ішінде салылқ тіркеу есебіне тұру қажеттігі т\лы с.төлеушіге ескерту хабарламасын жібереді. Белгіленген мерзім аралығында бұл талаптың орындалмауы СҚОна с.төлеушінің банеһк шоттары б\ша шығыс опер\н уақытша тоқтату т\лы өкім шағаруына құқық береді.

Мын.тұлғалар ҚҚС б\ша тіркеу есебіне ерікті түрде тұруға құқылы:

1) Дара кәсіпкер болып танылмайтын жеке тұлғалар

2) Мем.мекемелер

3) ҚРда аумағында қызметін тұрақты мекеме а\ы жүз.асыратын рез.емес заңды тұлғалар

4) Арнайы салық режимінің субъектілері

ҚҚС б\ша қызметі анықталған 10 ж.к. ішінде жоғ.аталған тұлғалар ҚҚС б\ша тіркеу есебіне қою т\лы с.өтінішін береді. 10 ж.к. ішінде тіркеу есебіне ою н\е қоймау т\лы с.өтінішіне шешім шығарады. С.өтініші қанағаттандырылған жағ\да өмір сүрген айдан кейінгі айдың 1нен бастап ҚҚС б\ша с.төлеуші ретінде танылады.

Мынадай жағ\да с.өтініші қанағаттандырылмайды:

- С.төлеушінің бұған дейін ҚҚС б\ша тіркеу есебінен шығарылғанына 2 жыл толмаса

- С.кодексінде белгіленген салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер т\лы с.есептіліктерін уақытылы тапсырмаса

- Тіркеу есебіне алу үшін қажетті құжаттарды толық құрамда тапсырмаса

С.өтінішін қанағаттандырмау с.төлеушіне СОна келген кезде қолын қойғызу н\е почта а\ы жіберу тәсілімен хабарланады.

ҚҚС б\ша тіркеу есебіне қою қатаң есептілік бланкісі б\п таб\н тіркеу куәләген м.төлеушіге арнайы журналда қол қойғызу а\ы беріледі.

Тіркеу куәлігінде мын.деректер міндетті түрде көрсетілуі шарт:

v С.төлеушінің атауы

v Сәйкестендіру номері

v С.төлеушінің тіркеу есебіне алынған мерзімі

v Тіркеу куәлігін барген СҚОң атауы

Мын.жағ\да тіркеу есебінен шығ\ды:

1. С.төлеушінің өтініші негізінде

2. Сот шешімі нег\де

3. Соңғы 6 ай мерзім аралығында ҚҚС б\ша с.есептілігін тапсырмаған жағ\да

4. Уәкілетті органның шешімі нег\де жалған к.о. деп танылса

5. С.төлеуші зызметін тоқтатса

6. Бірігу, қосылу жолы а\ы заңды тұлға қайта ұйымдастырылса

Тіркеу есебінен шығару үшін мын.құжаттар тапсыруы к\к:

- Тіркеу куәләгін

- ҚҚС б\ша тарату декларациясы.

Тіркеу есебінен шығару т\лы шешім шығарылғаннан кейін 1ж.к. ішінде ол т\лы ақпарат өкілетті органның сайтына орналас\ды.

 

С.төлеуші СҚОда тіркеуден өткеннен кейін мын.2 әдіс а\ы электонды с.төлеші ретінде тіркеу есебіне алынады:

· СҚОна келу а\ы

· Тұрғылықты жеріндегі СҚОна жазбаша с.өтінімін жіберу а\ы

Элек\ды с.төлеуші ретінде тіркеу есебіне алынған 3 ж.к. ішінде с.төлеушіге мын.мәлімет беріледі:

ü Элек\ды сандық қолтаңбадан тұратын кілті бар контейнарлі ақпараттық эл\қ жеткізгіш

ü Эл\ды құжаттар алмасу кезінде эл\ды санды қолтаңбаны пайд\у ж\е тану т\лы келісім

Эл\қ сандық қолтаңбаны ауыстыру н\е жою мын.себеп\де ж.а.

Ø Тіркеу есебінен шығару т\лы с.өтініші

Ø Тіркеу куәлігінің мерзімінің аяқталуы

Ø Ақп\қ эл\қ жеткізгіш жоғалған жағ\да

Ø Эл\қ жеткізгіш бүлінген н\е істен шыққан жағ\да

Ø Эл\ды тіркеу есебінен бас тарту т\лы шешім шығ\ған жағ\да

Жекелеген қызмет түрлеріне мын.жатады және оны жүзеге асыратын с.төлеуші тіркеу есебіне қамтылады:

- Авиа бензиннен басқа бензин ж\е дизель отындық бөлшек ж\е көтерме саудасымен айн\тын тұлғалар

- Авиа бензиннен басқа бензин ж\е дизель отын\н өндірумен айналысатын тұлғалар

- Этиль спирті мен алкогольды өнімдер өндірісі ж\е көтерме саудасымен айн\тын тұлғалар

- Темекі өнімдер өндірісі ж\е көтерме саудасымен айн\тын тұлғалар

- Ойын-бизнесі

- Лоторея ұйым\у , өткізу, лоторея билеттерін сатумен айн\тын тұлғалар

- Ұтыссыз ойын автомат, жеке ойын компьютерлері, бильярд столы, ойын жолдары қызметін ж.а. с.төлеушілер

СҚОна с.өтінші тапсырылған 3 ж.к. ішінде с.объектілерне тіркеу карточкасы беріледі. Тіркеу карточкасы с.объек\ң СОда тіркеуден өткенін куәландыратын қатың есептілік бланкісі б.т. С.төлеушіде жекелеген қызмет түрлері б\ша с.об\ң б\ше түрі болған жағ\да әр объектіге дербес тіркеу карточкасы беріледі. Лоторея ұйымдастыру,өткізу ж\е лот.билеттерін сату қыз\н ж.ас\н с.төлеушілер лоторея сату басталғанға дейін 10 ж.к. ішінде тіркеу есебіне тұруы шарт.

Мын.жағ\да тіркеу есебінен шығарады:

1) С.төлеуші қызметін тоқтатса

2) С.обък\рі есептен шығарылса

3) Лицензия мерзімі аяқталса

4) С.об\н жалға алу келісімінің мерзімі аяқталса

 

Меншік құқығын тұрақты пайд\у н\е уақытша иелену сенімгерлік басқару құқығындағы с.салу об\рі мен оған қатысы бар об\ді меншік құқығы туындаған күннен бастап 10 ж.к. ішінде мын.құжаттарды тапсыру а\ы тіркеу есебіне алынуы тиіс:

- Салық өтініші

- Меншік құқығын растайтын құжаттарыд нотариалды куәландырылған көшірмелері

Мын.жағ\да с.салу об\рі мен оған қатысы бар об\р тіркеу есебінен шығ\ды.

· Меншік құқығы өзгерсе(саиу, жалға беру, уақытша пайд\уға беру)

· Меншік құқығының тоқтатылуы

С.төлеуші қандай да бір салық мерзімі арасында іс-әр\н тоқтатса күнтізбелік 1 ж. Аралығында салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерін ол\ға қатысты с.есептілік\н тапсырмаса патенттердің қолданыс мерзімі аяқталған күннен бастап 2ж. Ішінде патент құнының есебін тапсырмаған дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар танылады.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...