Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення. Розвиток фінансів.Визначте об’єкти і суб’єкти фінансових відносин мікро- і макрорівнів. В чому особливості цих відносин та взаємозв’язок між ними. Об’єкти і суб’єкти фінансових відносин мікро- і макрорівня. В чому полягають відмінності між цими відносинами?

Щоб визначити відмінності між фінансовими відносинами на мікро та макро рівнях, перш за все потрібно зрозуміти, що ці рівні собою уявляють. Макроекономіка – галузь економічної науки, що вивчає поведінку економіки як єдиного цілого з метою забезпечення умов сталого економічного зростання, повної зайнятості ресурсів, мінімізації рівня інфляції і рівноваги платіжного балансу. Мікроекономіка вивчає механізм функціонування та взаємовідносини індивідуальних економічних агентів, до яких належать окремі підприємства та організації (фірми, комерційні банки, страхові компанії тощо). Таким чином можна зробити висновок, що відносини мікрорівня – це фін відносини що торкаються лише окремого економічного суб’єкта. Такі відносини є лише маленькою частиною всіх відносин країни, мають незначний вплив у такому маштабі. В той самий час фінансові відносини макрорівня значно впливають на стан справ держави, оскільки стосуються глобальних економічних процесів, що впливають на всіх суб’єктів економічної системи. Але не можна нівелювати значення мікроекономічних фінансових відносин, оскільки аккумульовані грошові потоки мікрорівня складають основу для макроекономічного регулювання фінансової системи.

 

Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення. Розвиток фінансів.

Фінанси походять від латинського фінансіа –обов”язкова сплата грошей, з”явився в 14 ст. В 14-15 ст. мав значення закінчення розрахунку платежу. Пізніше набув міжнародного розповсюдження і змінив значення “завершення розрахунків між населенням, суб’єктами господарювання і державою. Істор. характер фінансів полягає в тому, що виникнення фінансів пов’язане із 2 сусп.-екон. передумовами: 1.виникнення держави, розвиток державності. 2.розвиток товарно-грош. відносин. Виникнення держави призводить до об’єктивної необх-ті розподілу і перерозподілу створеного сусп. продукту. На ранніх стадіях створення держави задоволення загальнодерж. потреб здійснюється за допомогою податків – зборів в натуральній формі, що не є фін. відносинами. Це є натуральний розподіл сусп. продукту. Фін. відносини виникають з розв. товарно-грош. відносин, коли натуральні податки почали сплачуватись грошима. Виникнення і розв. грош. відносин дає можливість здійснювати вартісний розподіл суспільного продукту шляхом формування відповідних грошових фондів. Можна виділити період виникнення фінансів взагалі та виникнення держ. фінансів. Початком фінансових відносин є створення додаткового продукту в сфері виробництва і його послідуючий розподіл. Через первинний розподіл забезпечується відтворення використаних в процесі виробництва засобів виробництва та робочої сили. Державні фінанси виникають в період вторинного розподілу і перерозподілу суспільного продукту. При цьому частина додаткового продукту вилучається державою через податки, збори, відрахування для забезпечення загальнодержавних потреб суспільства. З цією метою на загальнодержавному рівні формується бюджет. Поступово крім бюджету створюються інші спеціальні фонди. Фінанси як історична категорія розвивалися як кількісно так і якісно. На початковому етапі свого розвитку державні фінанси включають лише бюджет, потім спец. фонди. Якісний розвиток фінансів – це виникнення нових форм фінансових відносин, з’являються нові податки і платежі, відносини з приводу купівлі-продажу цінних паперів, формування СП, статутного Ф, страхових компаній тощо. Т.ч. передумовою виникнення фінансів є наявність товарного виробництва, товарно-грошових відносин, суспільного поділу праці, дії економічних законів і категорій та держави. 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...