Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обґрунтуйте необхідність розвитку недержавного пенсійного страхування.Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних

накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

Необхіднність запровадження НПС викликано:1. незбалансованістю солідарної системи, що спричиняється: високим рівнем демографічного навантаження на працездатне населення; наявності значної кількості різного роду пільг із сплати внесків до державного ПФУ; не високою, а в деяких регіонах низькою зп; дефіцитом коштів бюджету ПФУ. 2 посилення мотивації людини до продуктивної праці, результати якої гарантуватимуть матеріальну забезпеченість у старості. 3 обмеженість бюджетних ресурсів для вирішення соціальних потреб і як наслідок - зниження ролі держави у виконанні соц. функцій.

Перевагою педерж пенс. страхування є формування таких схем додаткового пенсійного забезпечення, які дозволять впливати на розмір майбутньої пенсії. Для роботодавців - це можливість істотно оптимізувати свої фінансові ресурси, одночасно вирішувавши питання стимулювання персоналу. Для працівників - можливість отримати додаткові пенсійні виплати.

Страховий ринок: сутність, характеристика, організаційна структура. Порівняйте його із фінансовим ринком.

Страховий ринок являє собою всю сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу страхових послуг, тобто ринок забезпечує органічний зв’язок між страховиками і страхувальниками і тут здійснюється обов’язкове визнання страхової послуги. При цьому необхідною умовою існування страхового ринку є наявність суспільної потреби на страховиків, які можуть задовольнити ці потреби.

Згідно з українським законодавством в Україні можуть створюватися страхові компанії у формі акціонерних товариств, товариств з додатковою відповідальністю, товариств з повною відповідальністю та командитних товариств. Нині найбільш розповсюдженою формою організації страхових компаній є акціонерні товариства.

Крім цього, до суб’єктів створеної організаційної структури страхового ринку можна віднести також різні об’єднання страховиків, освітні центри по підготовці і перепідготовці кадрів, наявну спеціальну пресу і рекламу страхового ринку, а також Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю України — Укрстрахнагляд, який здійснює організацію ліцензування, розроблює методологію і організацію нагляду, займається питаннями розвитку законодавства і зовнішніх зв’язків, координації роботи і правового забезпечення страхової діяльності, виконує функції наукового центру.

Фінансовий ринок — це сукупність економічних відносин, пов'язаних із розподілом фінансових ресурсів, купівлею-продажем тимчасово вільних грошових коштів і цінних паперів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...