Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дара өнім шығаратын өндіріс типі-дараДайын өнім нақты өзіндік құны бойынша есептен алынды- Дт 7010 Кт 1320

Дайын өнім нақты өзіндік құны бойынша өндірістен қоймаға тапсырылды-Дт 1320 Кт 8110

Дайын өнім өтеусіз алынды-Дт 1320 Кт 6220

Дайын өнімді өткізу шығындарының есебі жүргізілетін шот-7110

Дайын өнімді өткізудің табысы кассаға түсті- Дт 1010, 1010 Кт 6010; 3130

Дайын өнімді сақтайтын қойманың жалдау ақысы есептелді-Дт 7110 Кт 3360

Дайын өнімнің есебі жүргізілетін шот-1320

Дебиторлармен есептік тексеріс барысында аудитор анықтау керек-баланста дебиторлық берешек дұрыс көрсетілген бе

Дебиторлық берешек түсінігі-құралдар басқа кәсіпорынға айналымда уақытша қолданылады

Демалыс ақыны есептеу үшін негіз болады-бұйрық

Демалысақы кассадан берілді-Дт 3350 Кт 1010

Дәл сол уақыттағы нарықтағы құн бойынша есепке алыған негізгі құралдар құны-әділ құн

Дәлелдеу құжаттары-алғашқы, талдамалы, қосымша

Дт 1030 Кт 5110 бухгалтерлік жазуы білдіреді-құрылтайшылар мен салымшылардың ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті

Дт 1310 Кт 5110 жазуы білдіреді-жарғылық капиталға салым ретінде жем-шөп келіп түсті

Дт 1310 Кт 6220 жазуы білдіреді- материалдардың тегін түсуі

Дт 1320 Кт 8110 жазуы білдіреді-негізгі өндірістен дайын өнім кіріске алынды

Дт 2730 Кт 3310 шоттар корреспонденциясы білдіред-жабдықтаушылардан алынған өзге материалдық емес активтер

Дт 2730 КТ 5110 нені білдіреді-жарғылық капиталға салым ретінде МЕА түсті

Дт 3220 Кт 1030 жазуы білдіреді-зейнетақы жарнасы есеп айырысу шотынан аударылды

Дт 3310 Кт 1610 жазуы білдіреді-берілген аванстардың есепке жатқызылуы

Дт 3350 Кт 3390 жазуы білдіреді-еңбекақыдан алимент ұсталды

Дт 5510 Кт 5610 бухгалтерлі жазуы білдіретінін аудитор білуге тиіс- есепті кезең соңында анықталған кәсіпорынның зиян сомасы

Дт 5610 Кт7210 жазуы білдіреді-жыл соңында әкімшілік шығындар сомасының қорытынды табыстан жабылуы

Дт 5610 Кт 7410 жазбасы нені білдіреді-активтерді өткізу бойынша шығындар қорытынды табысқа аударылдыДт 8111 Кт 1350 білдіреді-негізгі өндірісте қорларды шығынға жатқызу

Дт 8111 Кт 1350 жазуы білдіреді-негізгі өндіріске қорлар босатылды

Дт 8112 Кт 3350 жазуы білдіреді-негізгі өндірістің қызметкерлеріне еңбекақы есептелді

Дт 8114 Кт 8410 жазуы білдіреді-негізгі өндірістің құрамына еңгізілген үстеме шығындар

Дт 8415 Кт 2420 жазуы білдіреді-өндірісте негізгі құралдардың тозуы есептелді

Егер аудитор сапасыз тексеру өткізсе, ол тек мына құжат негізінде жауап береді-аудитор мен тапсырыс беруші арасындағы талап келісім шарты негізінде

Егер тауарларды қабылдау барысында саны жағынан ауытқу анықталса, мына құжат рәсімделеді-жеткізушіге шағымданғандағы «Сапасы мен санындағы ауытқулар актісінде»

Егер, аудитор тексеру барысында салық бойынша заңдылықтардың бұзылуын анықтаса, онда ол туралы салық органдарына хабарлауға міндетті ме-хабарлауға міндетті емес

Еңбеақының түрлері-негізгі және қосымша

Еңбекақы бойынша есепті ұймдастыруға қатысы жоқ құжат-«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заң

Еңбекақы есебінен өз қызметкерлеріне өткізілген ұнның нақты өзіндік құны есептен шығарылды-Дт 7010 Кт 1320

Еңбекақы есебінен өз қызметкерлеріне өткізілген малдың нақты өзіндік құны есептен шығарылды- Дт 3350 Кт 6010

Еңбекақы кассадан берілді-Дт 3350 Кт 1010

Еңбекақы мөлшері төмен болмау керек-төменгі еңбекақы мөлшерінен

Еңбекақы төлеу формасы-мерзімді және келісімді

Еңбекақыдан ұсталатын міндетті ұсталымдарға жатады- МЗЖ, ЖТС

Еңбекақыдан ұсталынатын ұсталымдарға жатады-ЖТС, зейнетақы жарнасы, айыппұлдар, алименттер

Еңбекақыдан ұсталынбайды-минималдық есептік көрсеткіш (МЕК,МРП)

Еңбекақыдан аударылатын аударымдарға жатады-әлеуметтік салық және әлеуметтік қамсыздандыру

Еңбекақыдан аударымға жатады-әлеуметтік салық

Еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталынды-Дт 3350 Кт 3120

Еңбекақыны есептеуге негіз болатын құжат-жұмыс уақыты есебінің табелі

Еңбекақының негізгі түрлері-негізгі және қосымша

Еңбекақыны төлеу мерзімі қарастырылады-жеке және ұжымдық еңбек келісім-шартында

Ерікті ұсталымдарға жатады-алимент

Есеп айырысу шотына ақша түскенде толтырылатын құжат-қолма-қол ақша тапсыру хабарламасы

Есеп айырысу шотына ұзақ мерзімді банк заемдары аударылды-Дт 1030 Кт 4010

Есеп айырысу шотына инкассатордан ақша түсті-Дт 1030 Кт 1020

Есеп айырысу шотына кассадан ақша түсті-Дт 1030 Кт 1010

Есеп айырысу шотынан қысқа мерзімді кредиторлық берешектер төленді-Дт 3390 Кт 1030

Есеп айырысу шотында орындалған операциялар үшін кәсіпорынға берілетін құжат-банк көшірмесі

Есеп айырысу шотынынан бюджетке әлеуметтік салық аударылды-Дт 3150 Кт 1030

Есеп беру сомасының қолданылмаған қалдық ақшасы кассаға қайтарылды-Дт 1010 Кт 1250

Есеп айырысу шотына инкассатордан ақша түсті- Дт 1030 Кт 1020

Есеп беруші тұлғалар есебі мына шотта жүргізіледі-1250

Есеп берушілік қаражаттары мына құжат негізінде беріледі-кассалық шығыс ордер

Есеп саясаты - бұл-бухгалтерлік есепті ұйымдастырудағы қолданылатын әдіс-тәсілдердің жиынтығы

Есеп саясаты мына аспектілерді енгізеді-әдістемелік,техникалық, ұйымдастырушылық

Есеп саясатын құрастырады-шаруашылық субъектісінің басшысы және бас бухгалтер

Есеп саясатын құрастыруда қоланылатың негізігі принцип-есептеушілік және үздіксіздік қызмет принципі

Есеп саясатында көрсетіледі-алғашқы қадағалау, есептеу құны, ағымдағы топтастыру және есептегі шаруашылық қызметтің жалпы қорытындысы

Есеп саясатының негізі-есеп ақпаратын қолданушылардың қызығушылығы

Есептесу-төлем ведомосінде көрсетіледі-есептелген еңбек

Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (залалы) мына шотта есептелінеді-5510

Есепті жылдың басында тауарлардың құнын алады-алдыңғы есептемеден немесе инвентарлық тізімдемеден

Ерікті аудит-бұл-шаруашылық субъектінің өз қалауы бойынша өткізілетін аудит

Әкімшілік мақсаттарға материалдар босатылды-Дт 7210 Кт 1310

Әкімшілік мақсаттарға материалдар шығынға мына шотпен жатқызылды-Дт 7210 Кт 1310

Әкімшілік мақсаттарда пайдаланылған дайын өнім- Дт 7210 Кт 1320

Әкімшілік шығындар қорытынды шотқа шығынға жазылды-Дт 5610 Кт 7210

Әлеуметтік салық есеп айырысу шотынан аударылды-Дт 3150 Кт 1030

Әр өнімнің атауы бойынша, тауарларың сұрыпы бойынша (категориялар) әр қайсысына ашылады-жеке карточкалар немесе тауарлы кітаптың беттерінде жазылады

Әр кезеңді салыстыру бұл талдау-көлденең

Жұмыс беруші мен қызметкердің арасындағы келісім құжаты бұл-жеке еңбек келісім-шарты

Жұмысқа қабылдау туралы бұйрық негізінде толтырылады-жеке карточка

Жұмысқа уақытша жарамсыздық бойынша жәрдемақыны есептеу үшін негіз болатын құжат-жұмысқа уақытша жарамсыздық бойынша парақ

Жұмыстың уақытша тоқтап қалуы-қарапайым тоқтап қалу

Жалпы және әкімшілік шығыстарды аудиттегенде нені тексеру керек-есепті кезенің шығыстарына жатқызудың дұрыстығын

Жалпы кіріс анықталады-өнімдерді сату мен қызмет көрсетуден түскен кіріс - сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны

Жалпы мақсаттарға арналған дайын өнім есептен шығарылды-Дт 8411 Кт 1320

Жануарларға босатылған жем-шөп бойынша толтырылатын құжат-жем-шөп ведомосі

Жаратымсыз нәтиже маңында банкроттық ықтималдылық 50% - дан төмен және Z азайған сайын қалай өзгереді-төмендеуі сақталып қалады

Жарғылық капитал арқылы жарна кассаға келіп түсті-Дт 1010 Кт 5110

Жарғылық капиталға салым есебінен кассаға тапсырылған ақша-Дт 1010 Кт 5110

Жарғылық капиталға салым ретінде жатпайды-дебиторлық берешек

Жарғылық капитал-кәсіпорын капиталының алғашқы сомасы, оның жарғысымен белгіленген және негізінен акция сатудан түскен түсімнің немесе қатысушылар, құрылтайшылардың салымдарының есебінен құралатын

Жарғылық капитал дегеніміз-кәсіпорынның мүлкіне құрылу кезіндегі қатысушылардың жинағының жиынтығы

Жеке құрам есебін ұйымдастырады-кадрлар бөлімі

Жеке факторлардың талдауы шешімді көрсеткіш-факторлық

Жергілікті және негізгі қорлардың қатынасын көрсетеді-жергілікті құралдардың 1 теңгеге шаққандағы

Жеткізушіге тауарлар үшін есеп айырысу шотынан төленді-Дт 3310 Кт 1030

Жеткізушілерге банктік заемдар есебінен төленді-Дт 3310 Кт 3010

Жеткізушілерден дайын өнім келіп түсті-Дт 1320 Кт 3310

Жеткізушілерден қабылданған жем-шөп мына құжат негізінде алынады-шот-фактура, қосымша

Жем-шөп тегін келіп түсті -Дт 1310 Кт 6220

Жеткізушілерден келісім құнымен тауарлар келіп түсті-Дт 1330 Кт 3310

Жеткізушілерден қосалқы бөлшектер келіп түсті-Дт 1310 Кт 3310

Жеткізушілерден материалдарды алу рәсімделеді-материалдарды қабылдау актісінде

Жеткізушілерден өзге де материалдық емес активтер келіп түсті-Дт 2730 Кт 3310

Жеткізушілерден туристік қызметті көрсету бойынша лицензия алынды және балансқа енгізілді- Дт 2730 Кт 3310

ЖЖМ бойынша бухгалтериядағы аналитикалық есеп-ЖЖМ қозғалысы бойынша ведомость

Жоғары шығындарды өтеу мақсатпен көрсетілетін қайтарымсыз қаржы көмегі дегеніміз не-дотация

Жоспарлардың ғылыми қалыптасуы-бұл-экономикалық талдаудың функциясы

ЖТС есеп айырысу шотынан бюджетке аударылды-Дт 3120 Кт 1030

Жыл соңында өнімді өткізу мен қызмет көрсету бойынша табыс шоты мына шотпен жабылатынын аудитор біледі-Д-т 6010 К-т 5610

Заемдық өтімділік есептік көрсеткіш-жалпы сомма міндеттемесі/актив құны* 100%

Заңды тұлғалардан ТМҚ-ды сатып алғанда толтырылатын алғашқы құжаттар-шот - фактура, чек, сату- сатып алу келісімі

Заң бойынша аудиттің классификациясы-міндетті және ерікті

Заңдарға сәйкес аудиттің қандай түрлері бар-сыртқы және ішкі

Заңды тұлғалардан тауарлы-материалдық қорларды сатып алған кезде толтырылатын алғашқы құжаттар-шот-фактура, чек, сатып алу-сату келісім-шарты

Заңды тұлғалардың бюджетке төленетін корпоративтік салығы бойынша есеп мына шотта жүргізіледі-3110

Инкассаторға кассадан ақша берілді-Дт 1020 Кт 1010

Іс сапар кезіңде толық төленетін шығындар-тәуліктік, жол жүру құны, төсек-орын, қонақүй шоты бойынша шығындар

Іс сапардың нақты мерзімі анықталады-іс сапар куәлігі және билеттер бойынша

Іскерлік белсенділік индексі-айналым капиталын басқару өрісінде, кезеңдегі кәсіпорынның негізгі қызметі бойынша кәсіпкерліктің тиімділігін сипаттайды

Ірі қара мал мына топқа кіреді-биологиялық активке

Ішкі аудиттің сыртқы аудиттан айырмашылығы-мақсаты мен субъектіге байланысты

Ішкі бақылау жүйесіне баға беру не үшін қажет-аудит көлемін жоспарлау үшін

Ішкі және сыртқы аудитті айырмашылығын көрсететін принцип-тәуелсіздік

Құжаттарды тексеру тәсіліне жатпайды-арифметикалық

Құрылымды талдау негізделген-зерттелген объектінің құрылымына

Құрылыс жұмысшыларының еңбекақысынан аударымдар есептелінді-Дт 2930 Кт 3150, 3210

Құрылыс ұйымының ерекшелігіне жатпайды-өндіру құралы- тірі организмдер

Құрылыс алаңын жинағаны үшін қызмет шоты қабылданды-Дт 2930 Кт 3390

Құрылыс жүргізу тәсілдері-мердігерлік және шаруашылық

Құрылыс материалдары ҚҚС-мен жеткізушілерден қабылданды-Дт 1310 Кт 3310 Дт 1420 Кт 3310

Құрылыста қолданылатын қоймалар түрлері-ашық, жабық, жартылай жабық

Құрылыстық қызметтің ерекшелігі-оның ұзақтығы

Құрылтайшылар салған материалдық емес активтер қандай құнмен ескеріледі-бастапқы құнмен

Құрылысшыларға еңбекақы есептелінді-Дт 2930 Кт 3350

Көлік жұмысын көрсететін құжат- жол парағы

Көмекші өндіріс жұмысшыларына еңбекақы есептелінді-Дт 8312 Кт 3350

Көмекші өндіріс цехтарына жататындар-автокөліктер ремонттық шеберханалар, электр цехтары

Көмекші өндіріске материалдар босатылды-Дт 8311 Кт 1310

Көмекші өндірістің жұмысшыларына әлеуметтік салық есептелді-Дт 8313 Кт 3150

Көмекші өндіріс жұмысшыларына еңбекақы есептелінді-Дт 8312 Кт 3350

Көмекші өндірістің түрлері-қарапайым және күрделі

Көмекші өндірістің транзитттік шоттары-8311, 8312, 8313, 8314

Көрсеткіш кірістілігіне кіретіндер-тиімділік көрсеткіштері

Қазақстан Республикасында міндетті жылдық аудит тексерісіне мына экономикалық субьектілер ұшырайды-заңнамалық актілерде көрсетілген әр түрлі экономикалық субьектілер

Калькуляцияның түрлері-жоспарлы, есептік, нормативтік, жобалық, провизорлық

Калькулялық карточка жүргізіледі-тағамның калькуляциялық есебі үшін

Капиталдың ең тиімді бөлімі-айналым капитал

Капиталдың негізгі бөлшегі болып табылады-меншікті капитал

Қай жағдайда ұйымға жылдық қаржылық есептемесіне қосымшасына аудиторлық қорытынды жасау керек-ҚР заңнамасында орнатылған жағдайларында

Қаржы есеп беру элементтері кәсіпорын қызметтерінің нәтижелерінің бағасымен сабақтас-кірістер және шығыстар

Қаржылық жалдау мерзімі-жылдан артық

Қаржылық есеп меңгереді-қаржылық ресурс және оның ағымдылығы

Қаржылық есеп өткізілуіне байланысты келесілерге бөлінеді-сырқы және ішкі

Қаржылық есеп беру құрамы-бухгалтерлік баланс, табыстар мен шығыстар туралы есеп ,ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп, меншікті капиталдағы өзгеріс туралы есеп, түсініктеме хат

Қаржы есеп беру элементтері кәсіпорын қызметтерінің нәтижелерінің бағасымен сабақтас-кірістер және шығыстар

Қаржылық есеп беруді ішкі қолданушылары-жетекші, қызметкерлер, акционерлер, құрылтайшылар

Қаржылық есеп беруді құрастырмас бұрын кәсіпорын міндетті түрде мынаны жүргізу керек- инвентаризацияны

Қаржылық есеп берудің құрамына кірмейді- салықтық есеп

Қаржылық есеп берудің сапасына кім жауап береді-бас бухгалтер

Қаржылық есеп берудің сыртқы қолданушылары-инвесторлар, кредиторлар, жеткізушілер, сатып алушылар

Қаржылық есеп берудің уақытында, дұрыс тапсырылуына кімдер жауап береді- жетекші және бас бухгалтер

Қаржылық есеп берудің ішікі қолданушылары-менеджер

 

Қаржылық есеп беруге мыналар қол қояды-жетекші және бас бухгалтер

Қаржылық есеп талдауы орнына байланысты келесілерге бөлінеді-ішкі және сыртқы

Қаржылық есепке жатпайтыны-қаржылық есептің аудиторлық тексерісі

Қаржылық есепті талдаудың негізгі тәсілі-көлденең,тігінен, трендтік, коэффиценттік, салыстырмалы, факторлық

Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп қандай талаптар мен жағдайларға сәйкес жасалады-қолданыстағы заңның талаптарына

Қаржылық есептің негізгі мәлімет көзі-бухгалтерлік баланс, кәсіпорынның кірісі және шығысының есептілігі, ақша айналымының қозғалысы

Қаржылық есепті талдаудың негізгі тәсілі- көлденең,тігінен, трендтік, коэффиценттік, салыстырмалы, факторлық

Қаржылық есептің соңғы этапы-қаржылық есепті құрастыру

Қаржылық есептің факторлары келесіге бөлінеді-сыртқы және ішкі

Қаржылық коэффиценттің ең тиімді көрсеткіші-үлкен 1

Қаржылық нәтижелеер бойынша аудиторлық қорытынды мына құжат негізінде жасалынады-заңнамалық талаптарға

Қаржылық ресурстардың көлемі өндірісте өнімді өндіру ақша айналымының түсінігін береді-шығындар

Қаржылық салымдарға жатады-облегация түріндегі салымдар

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіші-тәуелсіз коэффицент

Қаржылық тұрақтылық факторы уақыт бойынша келесілерге бөлінеді-тұрақты, уақытша

Қаржылық талдау ұсынады-кәсіпкерлік қызметтің қаржылық шаруашылық зерттелу тәсілдері

Қаржылық талдау пәні - ол-экономикалық ақпараттарда шағылысатын және әр түрлі факторлар әсері маңында бүктелетін кәсіпорынның қаржылық ресурстарды пайдалануға бағытталған іс - әрекет процестері мен қаржылық нәтижесін оқып білу

Қаржылық талдауды абсолюттік және фактілік кезеңде көрсету-баланстық

Қаржылық талдаудың қорытынды кезеңін көрсет-кәсіпорынның іскерлік белсенділігі

Қаржылық талдаудың обьектісі ол-шаруашылық субьектінің өткен, бүгінгі және келешектегі іс - әрекеті

Қаржылық талдаудың субьектісі –ол-сыртқы құштар пайдаланушылар

Қаржылық талдаудың пәні-қаржылық ресурс және оның ағымдылығы

Қаржылық талдаудың түрлері өткізілу орнына байланысты-сыртқы және ішкі

Қаржылық талдау-кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық саласының тәсілі

Қаржылық тәуекел-кәсіпорынның банктермен және басқа да қаржылық институттармен қатынас өрісінде пайда болды

Қаржылық шаруашылық кәсіпкерлік қызметтің зерттелу тәсілдері-қаржылық талдау

Қаржылық шаруашылық қызметтің зерттелуі-қаржылық талдау

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...