Главная Обратная связь

Дисциплины:


растырушылардың еңбек қауіпсіздігіне әсер ететін факторлар.-вагон қозғалысы кезінде отыру және секіріп түсу;

- вагон кеңiстiгiне батуы бар автотiркесiнiң ағытқышы қозғалыста;

- қозғалатын отцепадан қауiптi жақындығындағы тежегiш табандығын қалау және екiншi құламалар қолдармен астында;

- жүретiн (құраммен ) отцепомның алдында жолының жүгiрiп өту;

- бұлтарыстарды алдында жұмыстың аймағындағы габариттiң бар болуын бақылау тексерiстi жоқтық;

- технологиялық жабдық жол араларында жұмыстағы ыңғайлылықтың қамтамасыз етуi және еңбек қауiпсiздiгi үшiн бекiтуiрек станциялардағы жеткiлiксiз өстер арасындағы қашықтық орналастыруда;

- қанағаттанарлықсызы жол арасының мазмұниды, өтулер және жүрiп өтулер, станция жолдарында жұмыс орындарына жабдықталған өтулерiн жоқтық;

- еңбектiң жұмыс iстейтiн қауiпсiз қабылдауларын үйретiлмегендiк;

- денсаулық жағдайының жұмысқа атқарылатын ол жұмыс iстейтiн бiлiктiлiгiнiң сәйкессiздiгi;

- жеке қорғау құралдары тағы басқалар арнайы киiм, арнайы аяқ киiмнiң (немесе жоқтық) қанағаттанарлықсыз сапасы;

- еңбектiң тәртiбi және демалыстың бұзушылығы;

- жұмыс орындарының жеткiлiксiз немесе рационал емес жарығы және станциялық

бекiтуiрек;

- қолайсыз (аласа температура, жел, тұнбалық, бұрқасын және тағы басқалар) метеорологиялы шарттар;

- қысқа мерзiмдi уәжсiз үлкенi еңбек интенсивтiлiгiдi;

Жарақаттарға нақты себептерiнен тысқары жеке, атап айтқанда: да алып келедi

- алаңғасар, байқаусыздық, тәртiпсiздiк, әдепсiздiк;

- мысалы, графикамен пойыздың олқылығының (жоспар ) тапсырмасының орындамауына басқару қудалауды қорқу жақтан;

- ақшалай, әлеуметтiк және моралдiқ сыйлық берулер;

- шаршау, дәттiң тапшылығы, тәуекелге әуестену;

- талпыныс өндiрiстiк тапсырма кез келген жолымен (асыра орындау ) орындау, тiптi ПТЭны бұзылысымен;- қолайсыз үй жағдайы;

- қазiргi қауiп-қатерлер туралы жоқтық немесе жеткiлiксiз хабарлы болу:

- физиологиялық күй - мас болуды ауру, стресс, күй, үрейдiң сезiмi.

Қауіпсіздік техникасының ережесі. Теміржолдардағы пойыздардың қозғалыс қауіпсіздігі маңызды деген ғимараттардың, құрылғылардың және жылжымалы құрамалардың шама-шарттарын, пойыздардың қозғалысын ұйымдастыру жүйесін және белгі беру ұстанымдарын, Қазақстан Республикасының теміржолдарын техникалық пайдалану ережесін қатаң сақтау арқылы қамтамасыз етіледі. Қозғалыс қауіпсіздігіне қойылатын неғұрлым нақтылы жекелеген талаптар белгі беру және пойыздар қозғалысы мен айлалық жұмыстарға арналған нұсқаулықтарда және «ҚТЖ» ҰК АҚ ағымдағы бұйрықтарында жазылған.Тасымалдауды ұйымдастыру бойынша өнеркәсіптік теміржол көлігінің қызметін айқындайтын негізгі құжаттар: тасымал жоспары; теміржол жарғысы; өнеркәсіптік теміржол жолын пайдалану келісімшарты; Қазақстан Республикасының теміржолдарын және онымен байланыстағы салаларды техникалық пайдалану ережесі; пойыздардың қозғалыс керегені; құрастырудың желілік жоспары және өнеркәсіптік аймақты құру жоспары; жылжымалы құраманың жұмысының және оны пайдаланудың техникалық шама-шарты; түйіспе стансалалар мен өнеркәсіптік теміржол көлігі жұмысының біртұтас технологиялық үрдісі; министрліктермен бекітілген бұйрықтар мен нұсқаулықтар.Өнеркәсіптік теміржол жолын пайдалану келісімшарты үш жылға бекітіледі және техникалық жабдықталу немесе жұмыс технологиясы өзгерген кезде қайтадан қарастырылуы мүмкін. Онда вагондарды беру және алу тәртібі, вагондар мен контейнерлердің кәсіпорындарында болу уақытының шамалары, сонымен қатар кәсіпорындардың қызмет көрсету тәртібі қарастырылған. «Түйіспе станса - кәсіпорын» жүйесінде вагондардың тұру уақытын қысқарту үшін ішкі тармақтары бойынша бөлімшелердегі бос вагондардың бірыңғай шама-шарты бекітілуі мүмкін. Бос вагондардың бірыңғай шама-шарты жергілікті бос вагондардың шама-шартына теңестіріледі. Сонымен бірге келісімшартта қабылдап-тапсыру операцияларын орындау ұзақтығы және орыны көрсетіледі. Вагондарды беруге жұмсалатын уақыт бір вагонға 1 минуттан және толық құрамаға -30 минуттан көп болмауы керек.Өнеркәсіптік көлік жұмысының пайдалану қызметін жоспарлау, және де есептеу, талдау, сапасын бағалау тәрізді сапалық және сандық көрсеткіштер болады. Олар техникалық жабдықтарды пайдалану сапасын жоғарылату, жылжымалы құрама мен тиеп – түсіру механизмдерінің тиеу бекетінде тұру уақытын қысқарту, еңбек өнімділігінің өсу қарқынын жоғарылату, тасымалдың өздік құнын төмендету тәрізді неғұрлым төмен шығындағы тиеп - түсіру жұмыстарымен және басқа да қызмет түрлерінің барлығымен тасымалдауға қатысатын кәсіпорындарды толық қамтамассыз етуі керек.

Қауiптi жүктерi бар айлалық жұмыстың ерекшелiктерi. Кауипти жуктерди тасымалдау кезинде оларды ерекше жагдайда болуы керек. Мысалы кузетпен тасымалданып, коршаган ортага зиянын тигизбеу деген сиякты.

Аралық стансадағы негізгі операциялар.Оталар: техникалық, жүктік, коммерсиялық және жолаушылық; Жүктік оталар - ірі өнеркәсіптерде орналасқан бекеттерде, жүктерді көп көлемде тиеп-түсіретін жерлерде және де ауқымды өнеркәсіптік кәсіпорын құрылысы жүретін аймақтарда атқарылады. Бұл отада тиеп-түсіру, келген құрамаларды өндеу, жөнетілген маршруттарды құрастыру жұмыстары арту; түсіру;контейнерлер мен ұсақ жөнелтулерді сұрыптау атқарылады,иесіне беру, тасымалдау құжаттарын ресiмдеу, кiрме жолдарға қызмет көрсету, жүктер көлiктiң бiр түрiнен екiншi түрiне, жолтабанының ені әр түрлі вагондардан көлiктiң бiр түрiнен екiншi түрiне, жолтабанының ені әр түрлі вагондардан бір-біріне (мысалы, шекаралық станцияларда) тиеледi, жүк операцияларын атқаруға арналған вагондар құрастырылады және сұрыпталады. Жүк операциялары жалпы пайдаланылатын жерлерде, кәсiпорындардың кiрме жолдарында атқарылады.Жолаушы оталары - негізінен транзиттік, жергілікті және қала аралық жолаушы қозғалысы қарқынды, тұрғыны көп мекендерде салынып жолаушы тасымалына қызмет көрсетуге арналған.Жолаушы оталарына:билет сату; жолаушыларды отырғызу және түсіру; пошталық-багаждық қызмет көрсету; жолаушылар құрамдарын өңдеу;Коммерциялық ота- сақтау және жүкті өлшеу;Ашық жылжымалы құрамдарда жүктердің дұрыс орналасуы мен бекітілуін тексереді, пломбылардың орналасуы мен дұрыс жағдайын қарайды,жапсырмаларды, вагондардың қақпағы мен шанақ жаппалы тесіктерін бақылау.Тиеп-түсіру бекеттеріне техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастырудың негізгі міндеттері - көліктік жабдықтардың ең төменгі бос тұру уақыты мен тиеп-түсіру жұмыстарын ең төменгі шығынмен қамтамасыз ете отырып, жүктік операцияларды орындау және өнеркәсіптік теміржол көлігі кәсіпорындарының өндірісі үшін жүктік кешен құру.Вагондарды пойыз құрамына ретімен қою операцияларына іргелес вагондардың автотіркегіш биіктігінің айырмашылығы бекітілген 100 мм ауытқудан асып кетпеуін қадағалау және қауіпті немесе қатаң бақылаудағы жүктері бар вагондарды қауіпсіз вагондармен тасалап орналастыру операциялары жатады. Әртүрлі операцияларды орындау үшін стансаларда айлалық жабдықтар тиеп-түсіру механизмдері және қажетті жабдықтар қоданылады. Транзитті пойыздарды өңдеу технологиясы келесідей оталарды атқарады- құрамдарды техникалық қарау, вагондарды ағытусыз жөндеу және автотежегіштерді тексеріп көру,локомотивтік бригадаларды ауыстыру т.б.

Құрама пойызбен жұмысты ұйымдастыруҚұрамында 4-5 топтан көп емес және осынша бос жолда (немесе жолдардың соңы) құрама пойызды құрастыруды аяқтауға кеткен уақыт келесi формуламен анықталады: ;бұндағы: - тартым жолда вагондарды сұрыптауға кеткен уақыт, мин.; - вагондарды жинақтауға кеткен уақыт, мин.Вагондарды сұрыптауға кеткен технологиялық уақыт келесi формуламен анықталады: ; мин.бұндағы: А,Б – пойызды тартым жолда тарқату мен құрастыруға кеткен технологиялық уақытты есептеуге керек нормативтiк коэффициенттер, А=0,41, В=0,32 деп алуға болады; - құрама пойыздарғы ажыратулар саны (тапсырма бойынша), - құрама пойыздағы вагондар саны (тапсырма бойынша).Вагондарды жинақтауға кеткен технологиялық уақыт келесi формуламен есептеледi: ; мұндағы: - құрастырылған пойыз тұрған жинақтау жолға қойылатын вагондар саны: ; - құрама пойыздағы топтардың орташа саны, вагондар арналған аралық стансалардың санына байланысты. -ның мәнiн Э.В.Бакумов ұсынған эмпирикалық формуламен есептеуге болады: ; р- вагондары жинақтау жолына қойылатын, жолдардың саны: .Бөлек вагондар тобы мен пойыздарды бiр парктен келесi паркке орналастыру уақыты келесi формуламен анықталады: ; бұндағы: - нормативтiк коэффиценттер; олардың мәнi орналастыру кезiнде орындалатын жарты рейстерге тәуелдi, келесi жеке нормативтерге ( ) және байланысты алынады. мен нормативтерi 5.4 таблица көрсетiлген. Құрамдарды парктен паркке, бiр жолдан келесi жолға орналастыру кезiнде, локомтивтiң керi қайту уақытын ескеру керек. Бұл кезде жарты рейстi локомотив вагондарсыз орындайды, осыған байланысты тек қана нормативi алынады.Мысалы: 50 вагонды өзара параллельдi орналасқан сұрыптау паркiнен жөнелту паркiне орналастыру уақытын анықтаңдар. Вагондарды орналастыру кезiнде тежеулер (тормоз) қосылмаған. Маневрлық қозғалыстардың жүру арақашықтығы 3000 м жоғары болса, оған кеткен уақыт ТПЕ көрсетiлген шектiк жылдамдық арқылы анықталады, ал егер стансадан жүру жылдамдығы шектелсе, онда белгiленген жылдамдық арқылы.Егер тежеуiштер қосылып, оларды тексеру керек болса, онда уақытына осы операцияға кеткен уақыт қосылады, ол мынаған тең – , бұндағы - тежеуiштер қосылған вагондар саны (оны =5-10 вагон деп алуға болады).Сұрыптау паркiнiң аяғында орналасатын минималды маневрлық локомотивтер санын келесi формуламен анықталады (бүтiн санға айналдыру керек): ; : - құрастыруды аяқтау мен құрамдарды орналастыруға кеткен орташа тәулiктiк маневрлық жұмыстардың мөлшерi, мынаған тең ; бұндағы: - бiр тәулiкте құрастырытлатын бiртопты және құрама пойыздардың саны, ; ; - тартым жолдың қарама-қайшы маршруттарға байланысты тоқтап тұруын көрсететiн коэффициент ( =0,95); - локомотивтiң тұрақты операциялар үшiн бiр тәулiк iшiнде бос болмау уақыты, шамамен 60 минут.Комбинаторлық тәсiлiн қолдану - көптопты (құрама) пойыздарды құрастыру кезiнде құрастыру маневрлық рейiстер санын бiршама қысқарту мүмкiндiгiн тудырады. Тәсiлдiң мақсаты бөлек вагондар тобын жолдарға немесе сұрыптау паркiнiң бос жолдарының шетiне жiктеу операцияларын тиiмдi тәртiпте орналастыруда жатыр.Комбинаторлық тәсiл кезiнде белгiлi бiр тәртiпте вагондар қайта-қайта сұрыпталады, жинақтау (құрастыру жолына қайта қою) бiр жолда орындалады, яғни бiр жинақтау рейiсi. Бұл кезде аз сұрыптау жолдарын қолданылады. Поыйздағы топтар санына байланысты (немесе бос жолдар санына, құрастыру жолын қоса): 7-ден-10-ға дейiн-4 жол, 11-ден-15-ке дейiн-5 жол, 16-дан-21-ге дейiн-6 жол. Мысалы: 21 топты пойызды құрастыру үшiн 6 жол керек. Ол жолдарда бiрiншi сұрыптау кезiнде өз жету бағытына байланысты олардың орналасуы келесi көрнiстi алады. Құрастырылатын пойыздағы топтардың саны 21-ден аз болса, артық жолдарды сызып тастайды. Онда 10 топтан тұратын (мысал бойынша) құрама пойызды құрастырғанда, бірінші рет сұрыптағанда, 1 жолға – 1, 3, 5, 8 бағытқа баратын вагондар, ал 2жолға – 2, 6, 9 бағытқа баратын вагондар, 3 жолға – 4 және 10 бағытқа баратын вагондар, 4 жолға – 7 бағытқа баратын вагондар бағытталады, яғни 4 жол қажет. Тақ пойыз (шарт бойынша) құрастыру паркінің жұп бағытынан қабысатын тартым жолында құрастырылатынын ескеру керек, яғни сұрыптау бағыты мен жөнелту бағыты сәйкес келмейді:

Телімдік стансаның құрылымы және тағайындалуыТелімдік стансалар – пойыз (жүк және жолаушы пойыздары) құрамындағы вагондарға техникалық және коммерциялық тексеру, жөндеу жұмыстары орындалатын және телімдік пойыздарды сұрыпталатын, негізінен транзиттік пойыздарды өндеумен айналысатын станса.

Өтпелі пойыздарды өңдеу.Тиеп-түсіру бекеттеріне техникалық қызмет көрсетуді ұйым-у-ң негізгі міндеттері - көліктік жабдықтардың ең төменгі бос тұру уақыты мен тиеп-түсіру жұмыстарын ең төменгі шығынмен қамтасыз ете отырып, жүктік операцияларды орындау, өнеркәсіптік теміржол көлігі кәсіпорындарының өндірісі үшін жүктік кешен құру. Бұл жүктік кешенде тиеп-түсіру, вагондарды қою, жүрістік және басқа да жолдар; тиеп-түсіру жабдықтарын механикаландыру және автоматтандыру жабдықтары (құрылғылар мен механизмдер), жол аумағындағы қоймалар, вагондардың қозғалысына арналған айлалық жабдықтар, жүктерді жылытуға және босатуға (вагондарды жүк қалдықтарынан тазалауға) арналған құрылғылар мен механизмдер болуы керек. Әрбір стансада оның жұмысының технол-қ үрдістері негізінде құрамалар мен вагондарға жекелеген операцияларды жасау және әрбір парктегі құрамаларды өңдеу уақытының технологиялық шама-шарты бекітіледі. Бұл межеленген уақыт мөлшерлері еңбек ұжымдары мен жұмыскерлердің жеткен жетістіктерін, жұмыс нәтижелерін ескере отырып белгіленеді және еңбек өнімділігінің артуын, стансада вагондарды өңдеу үрдісін жылдамдатуды, пойыздарды қабылдап жөнелту және вагондарды тиеп-түсірудің бекітілген уақыт межесін орындауды қамтамасыз етеді.

 

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...