Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік нарахування і сплати відсотків за кредитними операціями банків.Облік нарахованих доходів за кредитними операціями здійснюється відповідно до Правил бухгалтерського обліку процентних доходів та витрат.

Для обрахунку процентних доходів і витрат та прирівняних до них комісій застосовуються такі методи визначення кількості днів:

· метод “факт/факт” – передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та році;

· метод “факт/360” – передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів;

· метод “ 30/360” – передбачає, що для розрахунку використовується умовна кількість днів у році – 360, у місяці – 30.

Під час обліку нарахованих процентних доходів передбачається дотримання двох основних принципів:

· принцип нарахування, відповідно до якого статті доходів та витрат ураховуються та оцінюються в момент продажу активу або в момент надання послуг. Усі доходи і витрати установи, що відносяться до звітного періоду, мають відображатися в цьому самому періоді незалежно від того, коли були отримані чи сплачені кошти;

· принцип відповідності, згідно з яким витрати та доходи, пов’язані з цими витратами, повинні визнаватися в бухгалтерському обліку в один і той самий період.

Бухгалтерський облік нарахованих доходів (витрат) здійснюється не рідше одного разу на місяць за кожною операцією або подією. Рахунки з обліку нарахованих доходів (витрат) протягом місяця можуть мати характеристику активно-пасивних, але на перше число місяця - лише активні або пасивні.

Приклади операцій з нарахування доходів.

1. Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам: Дт 1528 Кт 6016 (6017)

2. Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані СГ:

Дт 2078 Кт 6027

3. Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам:

Дт 2208 Кт 6042

4. Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій: Дт 7060 (7061) Кт 2708

5. Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків: Дт 7016 Кт 1623

Якщо наприклад СГ сплатив наперед нараховані проценти за кредитом за групою 206 групою то в обліку буде виконано такі записи:

· На суму отриманих доходів наперед; Дт 2600 Кт 3600

· Частина доходу с амортизована у відповідному звітному періоді на суму доходів, що відносяться до даного звітного періоду; Дт 3600 Кт 6026

Ця сама процедура поширюється на процедуру обліку витрат за кредитними операціями. Амортизована частина, яка відноситься до звітного періоду за міжбанківськими кредитами обліковується через запис: Дт 7016 Кт 3500

За відсутності у позичальника об’єктивних причин та своєчасного непогашення боржником заборгованості за нарахованими доходами в строки, передбачені угодою, наступного дня несплачена сума переноситься на рахунки прострочених нарахованих доходів, на яких вона враховується 30 днівПриклади:

1. Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам:

Дт 1529 Кт 1528

2. Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані СГ: Дт 2079 Кт 2078

3. Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам: Дт 2209 Кт 2208

Якщо банк не має впевненості в погашенні заборгованості за простроченими нарахованими доходами, то вони починають обліковуються як сумнівні нараховані доходи

Приклади:

1. Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам визнані сумнівною заборгованістю: Дт 1780 Кт 1529

2. Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані СГ визнані сумнівною заборгованістю: Дт 2480 Кт 2079

3. Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам визнані сумнівною заборгованістю: Дт 2480 Кт 2209

За наявності простроченої та сумнівної заборгованості за нарахованими доходами банк формує спеціальні резерви у відповідній валюті за рахунок витрат згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ.

1. Сформовано спеціальний резерв під заборгованість за нарахованими доходами за кредитом наданим іншому банку. Дт 7720 Кт 1790

2. Сформовано спеціальний резерв під заборгованість за нарахованими доходами за кредитами наданими СГ або фізичним особам. Дт 7720 Кт 2490

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...