Главная Обратная связь

Дисциплины:


Виникнення укр. козацтва (до середини XVII ст.)25 Запорозька Січ – суп-політ устрій та військова організація.

26 Козацько-селянські повстання кінця XVI – першої половини XVII ст.

27 Національна революція українського народу під проводом Б.Хмельницького. Причини, основні етапи та наслідки.

28 Зовнішня політика гетьмана Б.Хмельницького

29 Козацько-гетьманська держава (XVII - поч. XVIII ст.): політ-адміністр устрій, соц структура суспільства

30 Переяславсько-московський договір: причини, умови та політико-правове значення.

31 Руїни: причини, суть, наслідки.

32 Зовнішньополітичні орієнтації українських гетьманів у період Руїни.

33 Правобережна Україна та західноукраїнські землі під владою Польщі (2 половина XVII – XVIII ст.)

34 Національно-культурні процеси в Україні наприкінці XVI – першій половині XVII ст.

35 Україна в умовах Північної війни. І.Мазепа.

36 “Бендерська конституція” та “Вивід прав України” П.Орлика: політико-правові новації.

37 “Українська політика” Петра І.

38 Ліквідація Запорозької Січі і подальша доля запорозького козацтва.

39 Гетьманщина в середині XVIII ст. Реформи гетьмана Кирила Розумовського.

40 Гайдамацькі рухи. Коліївщина.(соціальні та національні аспекти)

41 Геополітичні зміни в Сх. Європі наприкінці XVIII ст. та їх наслідки для України.

42 Франко-російська війна 1812р і Україна.

43 Гетьманщина у складі російської держави та український автономістський рух (кін. XVIII – поч. XIX ст.)

44 Національне відродження у Наддніпрянській Україні в ХІХ ст.: причини та основні етапи.

45 Кирило-Мефодіївське братство: ідеологія та програмні засади.

46 Соц-економ та політ-правові реформи в Австрії та Росії у ХІХ ст. та їх наслідки для українського народу

47 Політика російського самодержавства в царині національно-культурного життя України(XIXст.)

48 Національно-культурне та громадсько-політичне життя на західноукраїнських землях в ХІХ ст.

49 Феномен Тараса Шевченко в українській історії.

50 Політизація укр громадського й національного руху на рубежі ХІХ-ХХ ст. Перші українські політичні партії.

51 Україна та українці в роки першої світової війни.

52 I-IV Універсали Центральної Ради: еволюція українського державотворення.

53 Зовнішня політика Центральної Ради. Брест- Литовський мирний договір.

54 Українська держава часів гетьманату П.Скоропадського: державно-політ устрій та соц-економ політика

55 ЗУНР. Взаємовідносини між УНР та ЗУНР.

56 Культурно-освітня робота Центральної Ради й Гетьманського уряду.

57 Внутрішня та зовнішня політика Директорії.

58 Український селянський повстанський рух. Отаманщина. Денікінський режим на території України.59 Боротьби за Українську державність в1917-1920 рр . Уроки та наслідки.

60 Утвердження радянської влади в Україні, її соц-економ та нац політика (1917-1920 рр.)

61 Завершення нового поділу українських земель на початку 20-х років ХХ ст

62 Входження Радянської України до союзної держави СРСР: проблеми політичної правосуб’єктності

63 Україна в умовах НЕПу.

64 Нац-культурне відродження в Україні 20-х років ХХ ст. Українізація

65 Зміни політ-економ курсу в СРСР наприкінці 20-х рр. та їх наслідки для України.

66 Українські землі під владою Польщі, Румунії, Чехословаччини в міжвоєнний період.

67 Індустріалізація в Україні в 1920-1930-х рр.. Її особливості.

68 Колективізація українського села, її особливості, методи здійснення, соц та демографічні наслідки.

69 Причини та наслідки голодомору в Україні (1932-1933 рр.)

70 Інтегральний націоналізм як суп-політ явище укр. історії: теорія та політика. (20-ті – 30-ті роки ХХ ст.)

71 Возз’єднання українських земель та “радянізація” зх-українських земель (вересень 1939 – червень 1941)

72 Українське питання напередодні та на початку другої світової війни. Карпатська Україна

73 Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні. Всенародний рух опору на окупованій території.

74 ОУН-УПА в роки другої світової війни та в повоєнний період

75 Внесок українського народу в перемогу над фашизмом.

76 Західноукраїнські землі у повоєнні роки. Операція «Вісла».

77 Українська РСР в системі міжнародних відносин після Другої світової війни.

78 Ідеологічний наступ сталінізму на культурно-нац сферу сусп життя України в повоєнний період.

79 Відбудова і дальший розвиток народн господарства УРСР в повоєнний період (1945-1955 рр.)

80 Спроби десталінізації суп життя України в умовах Хрущовської “відлиги”.

81 Дисидентський рух в Україні 60-х – 80-х років ХХ ст. Гельсінська спілка.

82 Наростання кризових явищ у суп-економ розвитку УРСР в 70-х – поч. 80-х рр.. ХХ ст.

83 Україна в умовах демократизації радянського суспільства (1985-1991 рр.)

84 “Перебудовчий курс” М.Горбачова й Україна.

85 Історичні обставини та основні етапи державотворення в Україні (90-ті роки ХХ ст.)

86 Суспільно-політичні рухи та формування багатопартійності в Україні після проголошення незалежності.

87 Основні напрямки зовнішньої політики України після проголошення незалежності.

88 Конституція України та її історичне значення.

89 Вибори до Верховної Ради та місцевих рад усіх рівнів в березні 2006.

90 Суспільно-поліітичні події 2004-2008 рр.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...