Главная Обратная связь

Дисциплины:


Принципиальна електрична схема керування пуском асинхронного двигуна з фазним ротором у функції часуКерування)' функції струму здійснюється за допомогою реле струму, ввімкнених у коло якоря двигуна постійного струму або в коло статора чи ротора двигуна змінного струму. Коли струм у колі якоря (статора, ротора) Досягає певного, наперед заданого значення реле, вмикають пускачі, які змінюють з'єднання електричних' кіл двигуна, закорочують окремі ступені пускових, гальмівних і регульованих резисторів тощо.

Спрощену в принципіальну схему керування пуском асинхронного Двигуна з фазним ротором у функції струму показано на рис. 52. Пуск

здійснюється так: натисканням на кнопку "Пуск" SB2 подається напруга па котушку пускача КМ1. Він спрацьовує і своїми головними замикаючими контактами вмикає обмотку статора двигуна на напругу електромережі, а допоміжним замикаючим контактом шунтує кнопку SB2 і подає напругу на блокувальне реле KV. На початку пуску в колі ротора проходить максимальний пусковий струм, тому реле струму КА1 і КЛ2, котушки яких ввімкнені в це коло, спрацьовують і розмикають свої контакти в колах котушок пускачів КМ2 і-КМЗ. Це відбувається раніше, ніж замикання контакту блокувального реле KV, власна тривалість спрацювання якого більша від тривалості сгграцювання реле КА1 і ЇСА2. Тому контакти пускачів КМ2 і КМЗ залишаються розімкненими і двигун розганяється при ввімкненому в коло ротора блоці пускових резисторів R1-R6. Швидкість обертання двигуна зростає, а пусковий струм зменшується. При певних значеннях струму реле КА1 і КА2 по черзі повертаються у вихідне положення і своїми розмикаючими контактами подають напругу на котушки пускачів КМ2 і КМЗ. При цьому спочатку спрацьовує пускач КМ2 і своїми головними замикаючими контактами закорочує перший ступінь R1-R3, а потім через деякий час спрацьовує пускач КМЗ і закорочує другий ступінь R4-R6 блока пускових резисторів. Далі двигун розганяється до певної швидкості при закороченому блоці резисторів.

Керування пуском асинхронного двигуна з фазним ротором у функції частоти струму ротора (рис. 53) здійснюється за допомогою реле частоти KF, магнітний потік якого створюється спільною дією протилежно направлених магніторушійних сил котушки і короткозамкнеиого витка (гільзи) реле. На початку пуску частота струму ротора висока, тому струм у короткозамкненому витку і його розмагнічуюча дія великі, тому магнітний потік реле порівняно малий. Через це реле KF не спрацьовує і двигун розганяється при ввімкненому в коло ротора блоці пускових резисторів R1-R3. При зростанні швидкості двигуна частота струму ротора знижується, струм у короткозамкненому витку і йотх) розмагнічувальна дія зменшується, а Магнітний потік реле збільшується. Коли швидкість двигуна і частота струму ротора досягають певних значень, реле KF спрацьовує і своїм замикаючим контактом подає напругу на котушку контактора прискорення КМ2. Контактор КМ2 спрацьовує і закорочує блок резисторів R1-R3. Далі двигун розганяється гри закороченому блоці резисторів до швидкості, що відповідає його навантаженню.


 

 

Рис. 52. Принципиальна схема Рис 53. Принципіальна електрична

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...