Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторне завдання1. Зібрати на набірному полі RC-коло за схемою на рис.1.5. До входу кола підімкнути генератор синусоїдальних коливань, до виходу – осцилограф.

2. Визначити граничну частоту кола і зняти його АЧХ у межах 0…2fH. Визначити сталу часу кола .

3. Замість генератора синусоїдальних коливань підімкнути до входу кола генератор прямокутних імпульсів. Встановити тривалість імпульсів генератора із співвідношення , а період слідування імпульсів .

4. Користуючись часовою калібровкою осцилографа зняти та замалювати у масштабі перехідну характеристику кола. На графіку провести дотичну пряму у точці t = 0, розрахувати сталу часу і порівняти з розрахованою у п.2.

5. Зменшити у 2, 4 та 8 разів тривалість імпульсів генератора і замалювати вихідні коливання з додержанням часового та амплітудного масштабів.

6. Зібрати на набірному полі RL-коло за схемою на рис.1.5. Повторити всі дії, описані у пунктах 1-5.

7. Зібрати на набірному полі RC-коло за схемою на рис.1.6. Повторити всі дії, описані у пунктах 1-5.

8. Зібрати на набірному полі RL-коло за схемою на рис.1.6. Повторити всі дії, описані у пунктах 1-5.

9. Зробити висновки щодо можливостей дослідження кіл у частотній та часовій областях.

 

 

Лабораторні прилади.Макет «Генератор імпульсів», НЧ-генератор Г3-102, ВЧ-генератор Г4-18А, осцилограф С1-83, набірне поле, резистори, конденсатори, котушки індуктивності, з’єднувальні кабелі.

 

Запитання для самоконтролю

1. Фільтром яких частот є диференціювальне коло?

2. Фільтром яких частот є інтегрувальне коло?

3. Який зсув фаз між вхідною та вихідною напругою кола на граничній частоті? Чому?

4. Як визначити сталу часу кола за перехідною характеристикою?

5. За графіком перехідної характеристики побудувати імпульсну характеристику кола.

Література [1-3]


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...