Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторне завдання. 1. Зібрати вимірювальний стенд за блок-схемою, поданою на рис.2.5.1. Зібрати вимірювальний стенд за блок-схемою, поданою на рис.2.5.

2. Органами керування генератора імпульсів встановити такі параметри періодичної послідовності прямокутних імпульсів: тривалість імпульсів t = 10 мкс, період Т = 100 мкс, амплітуда Um = 1 B. Визначити частоту повторювання імпульсів w.

3. Органами керування осцилографа досягти стійкого зображення послідовності імпульсів на екрані і накреслити їх, додержуючись часового масштабу

4. Органами керування аналізатора спектра встановити на екрані зображення спектра з кількома періодами обвідної спектральної функції. Накреслити графік спектральної функції.

Рис.2.5

5. Удвічі зменшити тривалість імпульсів на виході генератора і спостерігати зміни у зображеннях часової та спектральної функцій на екранах осцилографа та аналізатора спектра. Накреслити нові графіки цих функцій у попередньому часовому та частотному масштабах. Зробити висновок відносно зв’язку між тривалістю імпульсу та шириною його спектра.

6. Зібрати вимірюваль-ний стенд за блок-схемою, яку подано на рис.2.6, підімкнувши вихід НЧ генератора до входу «Зовнішня модуляція» ВЧ генератора.  
Рис.2.6

7. Встановити на НЧ генераторі частоту f =10 кГц. Органами керування ВЧ генератора встановити частоту коливання f0 = 500 кГц та глибину модуляції m = 50%.

8. Органами керування осцилографа досягти стійкого зображення АМ коливання на екрані і накреслити його, додержуючись часового масштабу.

9. Органами керування аналізатора спектра встановити на екрані зображення спектра з трьома спектральними складовими. Накреслити графік спектральної функції.

10. Удвічі збільшити частоту та удвічі зменшити амплітуду коливання на виході НЧ генератора і спостерігати зміни у зображеннях часової та спектральної функцій на екранах осцилографа та аналізатора спектра. Накреслити нові графіки цих функцій у попередньому часовому та частотному масштабах. Зробити висновок відносно зв’язку між частотою модуляції АМ коливання та шириною його спектра.

Лабораторні прилади.Генератор імпульсів Г5-54, НЧ генератор Г3-102, ВЧ генератор Г4-18А, осцилограф С1-83, аналізатор спектра С4-45, з’єднувальні кабелі.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке гармоніки і який зсув між частотами гармонік?

2. Як пов’язані тривалість імпульсів і параметри спектральної функції?

3. Чи є АМ коливання гармонічним коливанням? Пояснити відповідь.

4. Як пов’язані параметри АМ коливання з параметрами його спектра?

Література [1-3]


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...