Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторне завдання. 1. Відповідно до схеми рис.5.7, зібрати дослідний макет LC-генератора з трансформаторним зовнішнім зворотним зв’язком1. Відповідно до схеми рис.5.7, зібрати дослідний макет LC-генератора з трансформаторним зовнішнім зворотним зв’язком, використовуючи модулі „Активні чотириполюсники” та „Коливальні кола”. До контуру навантаження підсилювача С1L1 підімкнути вхід Y осцилографа.

Рис.5.7

2. За допомогою потенціометра встановити мінімальну напругу на затворі транзистора. Цій напрузі відповідає „м’який” режим самозбудження. Регулятором взаємної індуктивності встановити мінімальне значення зв'язку між L1 і L2 (М). Ємність конденсатора С1 встановити у середнє положення. Збільшуючи зв'язок, за допомогою осцилографа спостерігати виникнення автоколивань. Якщо генератор не збуджується, змінити на 180° фазу напруги зворотного зв’язку шляхом перемикання кінців котушки L2. Перерисувати осцилограму вихідної напруги.

3. Змінюючи зв'язок від Mmin до Mmax, а потім від Mmax до Mmin, зняти залежність амплітуди коливань від величини зворотного зв’язку. Відлік амплітуди виконувати на екрані осцилографа. Зарисувати одержану залежність у звіт.

4. Збільшити потенціометром напругу на затворі транзистора і повторити п.3. Нанести одержану залежність на графік пункту 3. Порівняти одержані графіки з рис.5.5,а.

5. Підбираючи напругу на затворі транзистора, досягти „жорсткого” режиму збудження, тобто одержати залежність амплітуди від зв’язку, подібну до рис.5.5,б.

6. Підімкнути до входу X осцилографа „вольтовий” вихід генератора Г4-18. Осцилограф перевести в режим розгортки X. Змінюючи частоту генератора Г4-18, досягти стійкого зображення еліпса Лісажу на екрані осцилографа. Змінюючи значення ємності конденсатора С1 від мінімального до максимального, користуючись шкалою Г4-18, визначити методом порівняння діапазон зміни частоти автогенератора.

 

Лабораторні прилади.ВЧ генератор типу Г4-18А, осцилограф типу С1-83, модулі „Активні чотириполюсники” та „Коливальні кола”, з’єднувальні кабелі.

 

Запитання для самоконтролю

1. Суть квазілінійного методу аналізу стаціонарного режиму автогенератора.

2. Дайте визначення коливальної характеристики.

3. Чим визначається режим збудження автогенератора?

4. Наведіть коливальні характеристики, які відповідають різним напругам зміщення на затворі транзистора.

5. Сформулюйте умови стаціонарності коливань в автогенераторі та поясніть їх фізичний зміст.

6. Охарактеризуйте особливості «м’якого» та «жорсткого» режимів самозбудження.

7. Поясніть залежність амплітуди збудження коливань від коефіцієнта зворотного зв’язку.

8. Для яких цілей у схемах автогенераторів використовують автоматичне зміщення?

9. Наведіть еквівалентні схеми для ємнісної та індуктивної триточок.

Література [1 – 694-706, 721-727 c.; 2 – 288-303 c.; 4 – 311-323 c.]


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...