Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторне заняття № 1. До лабораторних і практичних занять допускаються студенти, які засвоїли правила охорони праці і засвідчили підписом у спеціальному журналі.Вступ

До лабораторних і практичних занять допускаються студенти, які засвоїли правила охорони праці і засвідчили підписом у спеціальному журналі.

Користуватись приладами, верстатами можна після вивчення їх конструкції та правил експлуатації.

Вмикання приладів, верстатів у мережу повинно виконуватись тільки з дозволу викладача.

Перед початком роботи необхідно перевірити справність заземлення, а також переконатись у справності приладу або верстата.

Забороняється залишати без нагляду включений верстат, установку.

Після виконання лабораторних або практичних занять необхідно прибрати робоче місце.

Робочий зошит для лабораторних і практичних занять з навчальної дисципліни «Конструкційні і електротехнічні матеріали» призначений для допомоги студентам глибше засвоїти теоретичний матеріал, більш якісно проводити лабораторні дослідження та практичні розрахунки. Він охоплює лабораторні і практичні заняття, які передбачені навчальною програмою з навчальної дисципліни

« Конструкційні і електротехнічні матеріали ».

Перед виконанням лабораторних чи практичних занять викладач проводить допуск студентів до роботи. Студент повинен вдома добре підготуватись, вивчити теоретичний матеріал за даною темою лабораторного чи практичного заняття (номер і тему лабораторного чи практичного заняття викладач заздалегідь повідомляє студентам на теоретичних заняттях).

На лабораторних і практичних заняттях студент повинен ретельно записувати дані спостережень або досліджень у робочому зошиті, робити необхідні креслення, зарисовки, графіки, розрахунки. Записи вести чорнилом (пастою), а креслення, зарисовки та графіки тільки чорним олівцем.

Бажано оформлення лабораторних та практичних занять закінчувати під час заняття і здати (захистити) її викладачу.

Студенти, які не були допущенні до виконання лабораторних та практичних занять або відсутні на заняттях, повинні виконати ці роботи в призначений день.

Тривалість кожного лабораторного і практичного заняття дві академічні години.

 

Лабораторне заняття № 1


Лабораторне заняття № 1

Тема: « Макроаналіз і мікроаналіз сталей і чавунів. Діаграма стану залізо-цементит (Fe – Fe3C) »

Мета заняття: навчитися проводити макроскопічний і мікроскопічний аналізи залізовуглецевих сплавів, досліджувати макроструктури і мікроструктури вуглецевих сталей і чавунів, визначати вміст вуглецю в залізовуглецевих сплавах, користуватися діаграмою стану залізо-цементит (Fe-Fe3C).

 

З а в д а н н я

1. Ознайомитись з правилами безпеки праці при роботі з металографічним мікроскопом та хімічними реактивами.2. Ознайомитись з будовою і роботою металографічного мікроскопа та методикою виготовлення мікрошліфів.

3. Вивчити макроструктуру сплавів і мікроструктуру доевтектоїдної, евтектоїдної і заевтектоїдної сталей у відпаленому стані.

4. Розглянути під мікроскопом мікрошліфи сплавів та порівняти їх з фотографіями мікроструктур в альбомі і стенді.

5. Вивчити мікроструктуру білого евтектичного, доевтектичного і заевтектичного чавунів.

6. Вивчити мікроструктуру сірого, ковкого і високоміцного чавунів.

7. Накреслити схеми мікроструктур сталей з вмістом вуглецю 0,02 %; 0,45%; 0,8 %; 1,2 %; доевтектичного, евтектичного, заевтектичного, сірого, ковкого і високоміцного чавунів в квадратах 30 х 30 мм.

8. Навести розрахунок приблизного вмісту вуглецю в залізовуглецевому сплаві згідно індивідуального завдання і вказати цей сплав з критичними точками на діаграмі стану залізо-цементит (Fe – Fe3C).

9. Оформити звіт і зробити висновки.

 

Матеріально–технічне оснащення робочого місця: металографічний мікроскоп, макрошліф зварної деталі, набір мікрошліфів, злами деталей, альбоми з фотографіями мікроструктур металів і сплавів, діаграма стану залізо-цементит (Fe-Fe3C), інструкційні картки, інструкція з охорони праці.

 

В результаті виконання лабораторного заняття студент

Повинен знати

· будову металографічного мікроскопа та його призначення;

· знати технологію виготовлення макро і мікрошліфів;

· мікроструктуру доевтектоїдних, евтектоїдних і заевтектоїдних сталей;

· мікроструктуру доевтектичних, евтектичних і заевтектичних чавунів;

· мікроструктуру сірих, ковких і високоміцних чавунів;

· діаграму стану залізо – цементит (Fe – Fe3C);

· правила безпеки праці при роботі з металографічним мікроскопом та хімічними реактивами;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...