Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття № 5. 1. Дати відповідь , які матеріали відносяться до порошкових:__________________ 
 


1. Дати відповідь , які матеріали відносяться до порошкових:__________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Описати застосування антифрикційних матеріалів:_________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Описати застосування фрикційних матеріалів:______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Описати застосування пористих матеріалів:_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Описати застосування магнітних матеріалів:_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Описати застосування контактних матеріалів:_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Описати застосування вакуумних матеріалів:_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Описати застосування металокерамічних матеріалів:_______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне заняття № 5

 
 


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Описати застосування, маркування однокарбідних твердих сплавів і розшифрувати марки:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ВК2 ГОСТ3882-74 _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ВК3 ГОСТ3882-74 _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ВК6-М ГОСТ3882-74 ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ВК3-М ГОСТ3882-74 ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ВК10Х-ОМ ГОСТ3882-74 _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ВК15-ОМ ГОСТ3882-74 __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ВК25-С ГОСТ3882-74 ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ВК6-КС ГОСТ3882-74 ____________________________________________________

 

Практичне заняття № 5

 
 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Описати застосування, маркування двокарбідних твердих сплавів і розшифрувати марки:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав Т30К4 ГОСТ 3882-74_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав Т15К6 ГОСТ 3882-74_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав Т5К12 ГОСТ 3882-74_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав Т14К6 ГОСТ 3882-74_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Описати застосування, маркування трикарбідних твердих сплавів і розшифрувати марки:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ТТ20К9________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ТТ6К6_________________________________________________________________

Практичне заняття № 5

 
 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Описати маркування твердих сплавів згідно міжнародного стандарту ISO-513

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Заповнити таблицю позначення твердих сплавів:

Позначення твердих сплавів за ГОСТ 3882-74 і міжнародним стандартом ISO-513

ГОСТ 3882-74 ISO-513 ГОСТ 3882-74 ISO-513 ГОСТ 3882-74 ISO-513
           
           
           
           
           
           
           

Примітка. За стандартом ISO-513сплави Р01 – Р50 маркуються синім кольором, сплави К01-К40 – червоним, сплави М05-М40 – жовтим.

15. Описати застосування, маркування твердих безвольфрамових сплавів і розшифрувати марки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...