Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття № 5 
 


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ТМ3 ТУ48-19-223-76_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ТН20 ТУ48-19-223-76____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ТН30 ТУ48-19-223-76____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав ТН40 ТУ48-19-223-76____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав КНТ-16 ТУ48-19-223-76___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав КНТ-30 ТУ48-19-223-76___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сплав КНТ-20 ТУ48-19-223-76___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Описати властивості, застосування і види різальної кераміки:______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка_____________________

Лабораторне заняття № 2


Лабораторне заняття № 2

Тема:« Визначення твердості металів »

Мета заняття: вивчити прилади іоволодіти технологією визначення твердості металів, виробити вміння визначення твердості металів за методом Брінелля.

Завдання

1. Ознайомитись з правилами безпеки праці при роботі з автоматичним важільним пресом та шліфувальним верстатом.

2. Вивчити безпеку праці при проведенні лабораторного заняття і зробити підпис про засвоєння в журналі.

3. Вивчити теоретичні основи, і принцип дії твердоміра типу ТШ.

4. Вивчити:

а) схему випробування (накреслити) твердості за методом Брінелля;

б) будову автоматичного важільного пресу;

в) вибір діаметра кульки і навантаження;

г) підготовку зразка до випробування;

д) підготовку приладу до випробування;

є) методику визначення діаметра відбитка за допомогою лупи (мікроскопа МПБ-2; МПБ-3), (накреслити схему визначення діаметра відбитка);

ж) методику визначення твердості за допомогою формули.

5. Засвоїти технологію підготовки зразка і твердоміра до проведення випробувань.

6. Провести під керівництвом викладача три рази випробування твердості за методом Брінелля зразків сталі, чавуна та латуні.

7. Заміряти діаметри відбитків і зробити обчислення твердості, визначити середню твердість матеріалів за формулами і перевірити за таблицями.

8. Результати визначення оформити у вигляді протоколу.

9. Оформити звіт і зробити висновки .

 

Матеріально–технічне оснащення робочого місця: автоматичний важільний прес типу ТШ-2, зразки вуглецевої сталі, сірого чавуна і латуні, мікроскопи МПБ-2, МПБ-3, обдирно-шліфувальний верстат, напилок, штангенциркуль, шліфувальний папір, слюсарний верстак, лещата, інструкція з охорони праці при виконанні лабораторних занять, інструкційні картки, плакат іскрової проби металів.

В результаті виконання лабораторного заняття студент

Повинен знати

Ø Технологію визначення твердості металів за методом Брінелля.

Ø Будову автоматичного важільного пресу.

Ø Методику визначення діаметра відбитка.

Ø Правила безпеки праці при роботі з автоматичним важільним пресом та шліфувальним верстатом.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...