Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторне заняття № 3
Ø Будову автоматичного важільного пресу типу ТК.

Ø Методику призначення температури гартування і відпуску вуглецевої сталі.

Ø Технологію проведення гартування і відпуску вуглецевої сталі.

Ø Правила безпеки праці при проведенні термічної обробки металів.

Повинен вміти

Ø Підготовити зразки до випробування.

Ø Визначати твердість металів за методом Роквелла.

Ø Проводити гартування вуглецевих сталей.

Ø Проводити відпуск вуглецевої сталі.

Зміст роботи

1. Описати суть визначення твердості металів, види навантаження та накреслити схему визначення твердості за методом Роквелла.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Рис.15. Схема визначення твердості вдавлюванням алмазного конуса на приладі Роквелла.

Р0 – попереднє навантаження; Р1 – основне навантаження; h0 - глибина відбитка попередньому навантаженні; h – глибина відбитка при основному навантаженні.

Лабораторне заняття № 3


2. Накреслити нижню ліву частину діаграми стану залізо-цементит, та вказати на ній оптимальний інтервал температур гартування і відпуску вуглецевих сталей і визначити температурний режим нагріву під гартування і відпуск сталей У10; сталі 65 і сталі 20.

При гартуванні доевтектоїдні сталі нагрівають вище лінії GSK на 30 – 50 ºС, заевтектоїдні – вище лінії SK на 30 – 50 ºС, при відпусках гартованої конструкційної сталі проводять високий відпуск, температура нагріву близько 600 0С; ресорних і пружинних сталей – середній відпуск, температура нагріву близько 400 0С; вуглецевих інструментальних сталей – низький відпуск, температура нагріву близько 200 0С. 

3. Провести визначення твердості зразків сталей у початковому стані за методом Роквелла визначити середнє значення, по таблиці перевести значення HR в значення HB і занести в протокол

Таблиця 3

Протокол вимірювання на твердість за Роквеллом

№ п.п. Матеріал зразка Шкала Твердість HRС Твердість за Брінеллем (НВ), МПа Діаметр, чи товщина зразка, мм
Перше вимірювання Друге вимірювання Третє вимірювання Середнє значення
Сталь 20              
Сталь 65              
Сталь У10              

4. Визначити час витримки нагрівання зразків сталей у муфельних печах при проведенні гартування і відпуску в залежності від діаметра (товщини) виду відпуску Термін нагріву зразків сталі в муфельні печі визначають приблизно із рахунку 1,5 хвилини на кожний мм діаметра (товщини) зразка.

 

Термін нагріву при відпуску гартованої сталі приблизно визначають із рахунку при низькому відпуску – 30 хв., при середньому – 20 хв., при високому – 10 хв., плюс 1 хв. на кожний мм діаметра чи товщини зразка для кожного відпуску.

Сталь 20: Гартування ______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Високий відпуск___________________________________________________

Сталь 65: Гартування ______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Середній відпуск__________________________________________________

Сталь У10: Гартування _____________________________________________________

____________________________________________________________________________

Низький відпуск__________________________________________________

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...