Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторне заняття № 3. 5. Визначити твердість зразків сталі після гартування та відпуску і результати занести в протокол.
5. Визначити твердість зразків сталі після гартування та відпуску і результати занести в протокол.

Таблиця 4

Протокол термічної обробки вуглецевих сталей

№ п.п. Марка сталі Діаметр чи товщина зразка, мм Твердість Температура, °C при гартуванні Витримка при гартуванні хв. Твердість HRC після гартування Вид відпуску Температура °C при відпуску Витримка при відпуску, хв. Охолоджувальне середовище Твердість HRC після відпуску
НВ, МПа HRC
Сталь 20                      
Сталь 65                      
Сталь У10                      

6. Вказати методи і засоби нагрівання і визначення температури нагріву металу під час проведення термічної обробки.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Оцінка__________________________

Практичне заняття № 6


Практичне заняття № 6

Т е м а: « Розроблення технології газового зварювання сталі »

 

Мета заняття: вивчити устаткування, інструмент, прилади і матеріали для газового зварювання металів. Навчитись розробляти технологію газового зварювання сталі.

Завдання

1. Ознайомитись з правилами безпеки праці при проведенні газозварювальних робіт.

2. Вивчити будову газозварювального обладнання.

3. Розробити технологію газового зварювання сталі:

Вихідні умови: Зварне з’єднання стикове, одностороннє. Положення зварного шва – нижнє.

Вихідні дані взяти з таблиці за формою:

№ індивідуального завдання згідно списку в журналі «_______»

Марка зварюваної сталі «_______»

Товщина зварювальної деталі «_______»

4. Оформити звіт і зробити висновки.

 

Матеріально–технічне оснащення робочого місця: ацетиленовий балон з ацетиленовим редуктором, кисневий балон з кисневим редуктором, ацетиленовий генератор, гумові рукави для кисню і ацетилену, різновид зварювальних пальників в комплекті, гасові і газові різаки, захисні окуляри з світлофільтром, стіл зварника, стілець, інструмент зварника, довідники,

інструкційні картки, інструкція з охорони праці при виконанні газозварювальних робіт.

В результаті виконання лабораторного заняття студент

Повинен знати

Ø Призначення, будову і роботу ацетиленового генератора.

Ø Призначення, будову і роботу обладнання для газового зварювання і різання металів.

Ø Матеріали для газозварювальних робіт.

Ø Методику розроблення технології газозварювальних робіт.

Ø Правила безпеки праці при проведенні газозварювальних і газорізальних робіт.

Повинен вміти

Ø Готувати ацетиленовий генератор до роботи.

Ø Готувати обладнання газозварювального поста для проведення газозварювальних робіт.

Ø Розробляти технологію газового зварювання сталі.

Зміст роботи

1. Розшифрувати марку сталі та вказати вміст вуглецю в сталі, користуючись таблицею 9 вказати мінімальне значення тимчасового опору розриву під час розтягання σв ( кГс/мм2; МПа ), мінімальне відносне видовження δ ( % ).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...