Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторне заняття № 4. До лабораторних і практичних занять допускаються студенти, які засвоїли правила охорони праці і засвідчили підписом у спеціальному журналі.Вступ

До лабораторних і практичних занять допускаються студенти, які засвоїли правила охорони праці і засвідчили підписом у спеціальному журналі.

Користуватись приладами, верстатами можна після вивчення їх конструкції та правил експлуатації.

Вмикання приладів, верстатів у мережу повинно виконуватись тільки з дозволу викладача.

Перед початком роботи необхідно перевірити справність заземлення, а також переконатись у справності приладу або верстата.

Забороняється залишати без нагляду включений верстат, установку.

Після виконання лабораторних або практичних занять необхідно прибрати робоче місце.

Робочий зошит для лабораторних і практичних занять з навчальної дисципліни «Конструкційні і електротехнічні матеріали» призначений для допомоги студентам глибше засвоїти теоретичний матеріал, більш якісно проводити лабораторні дослідження та практичні розрахунки. Він охоплює лабораторні і практичні заняття, які передбачені навчальною програмою з навчальної дисципліни

« Конструкційні і електротехнічні матеріали ».

Перед виконанням лабораторних чи практичних занять викладач проводить допуск студентів до роботи. Студент повинен вдома добре підготуватись, вивчити теоретичний матеріал за даною темою лабораторного чи практичного заняття (номер і тему лабораторного чи практичного заняття викладач заздалегідь повідомляє студентам на теоретичних заняттях).

На лабораторних і практичних заняттях студент повинен ретельно записувати дані спостережень або досліджень у робочому зошиті, робити необхідні креслення, зарисовки, графіки, розрахунки. Записи вести чорнилом (пастою), а креслення, зарисовки та графіки тільки чорним олівцем.

Бажано оформлення лабораторних та практичних занять закінчувати під час заняття і здати (захистити) її викладачу.

Студенти, які не були допущенні до виконання лабораторних та практичних занять або відсутні на заняттях, повинні виконати ці роботи в призначений день.

Тривалість кожного лабораторного і практичного заняття дві академічні години.

 

Лабораторне заняття № 4


Лабораторне заняття № 4

Тема: « Вивчення геометрії, визначення та

вимірювання кутів токарного різця »

Мета заняття: вивчити конструкцію різних типів токарних різців та їх призначенням, геометрію токарного різця, навчитись визначати і вимірювати кути токарного різця при допомозі універсального кутоміра.

Завдання

1. Вивчити поверхні заготовки та координатні площини при точінні.

2. Вивчити будову універсального кутоміра і навчитись їм

користуватись.

3. Вивчити частини та поверхні прохідного токарного різця.4. Вивчити на прямому прохідному правому токарному різці елементи

та кути заточування.

5. Вивчити форми передніх поверхонь токарних різців.

6. Вивчити схему сил, що діють на різець при точінні.

7. Вивчити різновид токарних різців та їх застосуванням.

8. Оформити звіт і зробити висновки.

 

Матеріально–технічне оснащення робочого місця:

прохідні прямі праві і ліві різці, прохідні упорні праві і ліві різці, прохідні відігнуті різці, підрізні і відрізні різці, прорізні і розточувальні різці, фасоні і різьбові різці, універсальний кутомір, плакати, інструкційні картки.

В результаті виконання лабораторного заняття студент

Повинен знати

· Поверхні заготовки та координатні площини.

· Будову універсального кутоміра.

· Будову токарного різця та кути його заточування.

· Технологію вимірювання кутів.

· Різновид токарних різців і їх застосування.

Повинен вміти

· Користуватись універсальним кутоміром.

· Визначати кути токарних різців.

 

Зміст роботи

1.Вивчити основні поняття про поверхні заготовки та координатні площини і вказати їх на кресленні.

 

Оброблювальна поверхня - __________________________________________________

____________________________________________________________________________

Оброблена поверхня -______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...