Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторне заняття № 4
Pz-____________________________________________по неї розраховують__________

____________________________________________________________________________

P -__________________________________________________________________________ Р = _________________________________________________________________________


Між цими силами існує приблизно таке співвідношення :

Рz : Рy : Рx = _______________________________________________________________

7. Згідно індивідуального завдання заміряти усі розміри токарного різця і накреслити його ескіз в двох проекціях.

Рис. 32. Варіант № _____різець _______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Накреслити технологічний процес заточування токарного прохідного відігнутого правого різця оснащеного пластинкою з твердого сплаву Т15К6.

Лабораторне заняття № 4


Операції Ескіз
І. Заточування головної і допоміжної задніх поверхонь державки  
ІІ. Заточування передньої поверхні твердосплавної пластинки під кутом γ  
ІІІ. Заточування головної і допоміжної задніх поверхонь пластинки  
ІV. Заточування стружкозавиваючої канавки на твердосплавній пластинці радіусом R і шириною В  
V. Доведення фаски з задньої поверхні шириною b  
Лабораторне заняття № 4  
VI. Доведення фаски на передній поверхні під кутом γ шириною f  
VII. Доведення вершини різця за радіусом r чи перехідної ріжучої кромки  

Висновок_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка______________________

Практичне заняття № 8


Практичне заняття № 8

Тема: « Налагодження токарно-гвинторізного

верстата моделі 16К20 на визначені режими

різання, вивчення кінематичної схеми верстата»Мета заняття: вивчити будову і кінематику рухів токарно-гвинторізного верстата моделі 16К20 та методику призначення режимів різання при точінні.

Завдання

1. Ознайомитись з правилами безпеки праці при виконанні токарних робіт;

2. Вивчити будову верстата моделі 16К20.

3. Призначити режими різання при точінні вала згідно індивідуального завдання.

4. Визначити основний (машинний) час при точінні вала.

5. Накреслити кінематичну схему коробки швидкостей верстата моделі 16К20 за визначеною частотою обертання шпиндельного валу при чорновому точінні згідно індивідуального завдання.

6. Оформити звіт і зробити висновки.

Матеріально–технічне оснащення робочого місця: кінематична схема верстата моделі 16К20, плакат, посібники, довідники, підручники, інструкційні картки, інструкція з охорони праці при виконанні токарних робіт.

При виконанні практичного заняття студент

Повинен знати

Ø правила безпеки праці при виконанні токарних робіт;

Ø будову і технічну характеристику верстата моделі 16К20;

Ø призначення основних вузлів верстата;

Ø операції, які виконуються на токарних верстатах;

Ø інструменти, які використовуються на токарних верстатах;

Ø кінематичну схему верстата моделі 16К20;

Повинен вміти

Ø призначати режими різання при точінні;

Ø визначати основний (машинний ) час;

Ø читати кінематичну схему верстата;

Ø складати кінематичний ланцюг верстата.

 

Зміст роботи

 

На верстаті моделі 16К20 необхідно обточити вал.

Вихідні дані взяти з таблиці варіантів:

№ варіанту «____________________________»

Діаметр заготовки, мм «____________________________»

Діаметр деталі, мм «____________________________»

Марка різця «____________________________»

Матеріал заготовки «____________________________»

Довжина деталі, мм «____________________________»

 

1. Описати будову, і призначення частин верстата моделі верстата моделі 16К20.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...