Главная Обратная связь

Дисциплины:


Галузева стр-ра Под р-нуПодільський економічний район спеціалізується на виробництві с.х. продукції і її промисловій переробці, тому в галузевій структурі промисловості основою є харчова. В економічному районі діють 64 цукрових заводи, серед яких найбільші Гайсинський, Кирнасівський-2, Бершадський, Погребищенський (Він­ницька обл.), Теофіпольський, Кам'янець-Подільський, Волочись-кий (Хмельницька обл.), Кременецький, Чортківський (Тернопільська обл.). Відходи цукроваріння використовують 23 заводи спиртово-горілчаної промисловості. Потужні консервні заводи й комбінати є у Вінниці, Могилеві-Подільському, Барі, Гайсині, Тульчині (Вінницька обл.), Кам'янці-Подільському, Новій Ушиці, Меджибожі, Сатанові (Хмельницька обл.), Підгайцях, Мельниці-Подільській. М'ясна промисловість представлена Вінницьким, Тростянецьким, Гайсинським, Тульчинецьким (Вінницька обл.), Хмельницьким, Кам'янець-Подільським і Шепетівським (Хмельницька обл.), Тер­нопільським і Чортківським (Тернопільська обл.) м'ясокомбіната­ми, а також птахокомбінатами у Барі, Козятині (Вінницька обл.), с. Великі Гаї (Тернопільська обл.). Молочна промисловість є практично у кожному адміністратив­ному районі. В районі діють 10 підприємств сухого зне­жиреного молока, сім з яких розташовані у Вінницькій області. Широкого розвитку набуло борошномельно-круп'яне виробни­цтво у Вінниці, Вапнярці, Гайсині (Вінницька обл.), Богданівці, Во-лочиську, Кам'янці-Подільському, Полонному, Хмельницькому (Хмельницька обл.), Тернополі, Чорткові, Кременці, Бережанах (Тер­нопільська обл.); кондитерське (у Вінниці, Чорткові, Хмельницько­му), олійно-жирове (у Вінниці), пивоварне у Вінниці, Могилеві-По­дільському, Бершаді, Тиврові, Чернятині, Браїлові (Вінницька обл.), Хмельницькому, Славуті, Зінькові (Хмельницька обл.), Тернополі. Машинобуд-ні підпр-ва обслуговують здебільшого потреби с/г, є також піпр-ва приладо- і верстатобуд-ня. Вінницький завод тракторних агрегатів, Калинівський, Тернопільський – бурякоцукрові комбайни., електроапаратуру – у Тернополі. Текстильне вир-во – Тернопільське виробниче об‘єднання “Текстерно”, Кам‘янець-Подільська фабрика. Р-н виробляє 15,9 % тканин Укр. Швейні фабрики є У Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Чорткові. У р-ні розвинена пром-сть буд маосновному на місцевій сировині. Це Гніванський , Жежелівський, Губниківський гранітні кар‘єри, Кам‘янець-Подільський цементний завод. Деревообробна пром-сть частково орієнт-ся на привізну сировину. Вона виробляє меблі – у Вінниці, Тернополі, Хмельницькому. С/гекономічного району спеціалізується на землеробстві зерново-буряківничого і тваринництві м'ясо-молоч­ного напрямів. Економічний район характеризується високим рів­нем сільськогосподарського освоєння.88. Поліський екон р-н

Полща р-ну складає102,1км2. Склад: Волинська, Рівнен., Житом., Черніг. обл. Природні умови і ресурси. У районі є потужний природно-ре­сурсний потенціал. Запаси паливних ресурсів мають переваж-но місцеве значення. З них поклади бурого вугілля освоюються на Житомирщині, в основному біля Коростишева, нафти — на Черні­гівщині (Прилуцьке, Леляківське та інші родовища). Значні родовища торфу (Турське, Цирське, Морочне, Чемерне та ін). Останнім часом у Волинській обл. відкрито невеликі запаси прир. газу та значні запаси уранової руди поблизу м.Рівне. Найбільші запаси торфу сформу-валися у басейні болота Зам-глай на Черні-гівщині.Район бідний на рудні ресурси. Його захід-на частина розташо­вана на Українському кристалічному щиті, до якого і приурочені запаси титанових руд, які мають товарне значення (Іршанське ро­довище).Значно різноманітніші нерудні корисні копалини, серед яких переважають будівельні матеріали. З хімічної сировини розвідано фосфорити (Житомирська і Чернігівська обл.), є запаси каоліну.З будівельних матеріалів у всіх областях є вапняки, скляні піски та вогнетривкі глини, базальт, граніт,а на сході Чернігівщини — крейди і мергелів це­ментних. Товарне значення має облицювальний камінь (граніт, мар­мур, лабрадорит, габро та ін.), поклади якого приурочені до Україн­ського кристалічного щита. Природні умови в цілому сприятливі для розвитку аграрного сектора. Клімат району помірно-континентальний. Грунти дерново-підзолисті, сірі лісові, на півдні району чорноземи. Район виділя- ється своїми лісовими і водними ресурса- ми, а також заболоченістю. Ліса­ми вкрито 26 % території, на півночі —30-40%.

89. Галузева стр-ра Пол р-ну

Склад: Волинська, Рівнен., Житом., Черніг. обл. Господарство ек.р-ну являє собою висо корозвинуту багатогалузеву промисловість (обл. центри) і с/г (південь),що досить тіс- но пов'язані між собою. Проте пром. пере- важає с/г. Основними галузями е: машино- будування,хім.,легка та харчова пром.В р-ні вирощують цукрові буряки.льон-довгу- нець,хміль,картоплю,зерно,виробляють молоко і м'ясо. Промисловість:ПЕК -в основному працює на торф'яна -майже скрізь.Нафтодобувна –Ле- ляківське,Гніденецьке родовища. Електро- енергетика - Київська ГЕС, Трипільська ДРЕС,Київська ГАЕС.Машинобуду вання. - багатогалузеве.Хімічна промисловість:
- виробництво штучного і синтетичного волокна,фосфорні добрива (Житомир) та інші.Лісовиробничий комплекс: про- відне місце в Україні. Заготівля (Поліс- ся), деревообробна (усі обл. і районні центри),але найбільше Малин, Жито- мир); целюлозне паперова (Коржівка, Малин,Коростишів);лісохімія (вироби, скипідару,хвойно-ефірної олії, догтю); будівельна індустрія, виготовлення конструкційних матеріалів- Коростень (цемент),Житомир(цемент), Чернігів (цемент),також буд.конструкцій на домобуд.комбінатах(Житомир, Черні- гів,)Скляна і фарфорово - фаянсова- Баранівка.Олевськ,Коростень та ін.). С/г.Рослинництво -зернові(оз. пшениця, жито,ячмінь,кукурудза,гречка,зернобо- бові).технічні(цукрові буряки,льон, хміль,соняшник),дуже поширена картопл. (Черніг.обл. -І місце у країні).Тваринництв рівень розвитку вищий ніж в цілому по Україні, молочно- м'ясний напрямок.У виробництві м'яса переважає свинина. Поширене також бджільництво, шовків- ництво і рибальство.Харчова пром.: цукрова,молочна, борошномельна-круп'яка,хлібопекарська,кондитерська, спиртова,плодо-овочева.Добре розвинута у всіх містах.Легка промисловість працює як на місцевій природній,так і на хімічній си- ровині.Провідне місце належить текстиль- ній промисловості.Вовняна пром.: Чернігів, Богуслав. Льняна – Житом. Льонокомб. Швейна і текстильна скрізь.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...