Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фінансове забезпечення менеджменту персоналу 

Поряд з іншими видами ресурсного забезпечення велике значення для менеджменту персоналу мають фінансові ресурси.

Фінансове забезпечення менеджменту персоналу – це сукупність коштів, які спрямовуються на фінансування діяльності у сфері менеджменту персоналу.

Фінансування відбувається за рахунок витрат на випуск продукції (послуг). Що стосується матеріального заохочення працівників, то джерелом коштів на оплату праці є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок господарської діяльності підприємств. Для підприємств (установ і організацій), що фінансуються з бюджету, – це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел.

Керівництво підприємств часто не приділяє належної уваги діяльності у сфері менеджменту персоналу. Тому в періоди спаду ділової активності підприємства витрати на підбір, розстановку, навчання працівників, створення сприятливих умов праці, стимулювання персоналу та інше скорочуються в першу чергу. Хоча у структурі операційних витрат витрати на соціальні заходи є найменшими і значно поступаються іншим складовим, зокрема матеріальним витратам.

У розвинених країнах світу діяльність у сфері менеджменту персоналу розглядається як надприбуткова, а витрати на персонал – як інвестиції. Провідні компанії лише на професійний розвиток витрачають до 10% фонду оплати плати, що для такої компанії, як General Motors становить суму, яка перевищує мільярд доларів на рік (тоді як на вітчизняних підприємствах на професійне навчання працівників на виробництві витрачають до 3% фонду оплати праці). Ці витрати є капіталовкладеннями підприємства в розвиток своїх співробітників, від яких вона очікує віддачу у вигляді збільшення внеску кожного співробітника в досягнення організаційних цілей.

Тому на даному етапі розвитку нашої держави особливо актуальним є питання зміни світогляду, принципів і установок як керівників підприємств, так і представників органів державної влади на персонал як об’єкт управління.


Тема 4

Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

 

Мета теми – надати необхідні знання з питань психологічного забезпечення ефективного менеджменту персоналу.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...