Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ. 1. Охарактеризуйте предмет конкурентного права.1. Охарактеризуйте предмет конкурентного права.

2. Поняття конкурентного права.

3. Нормативно-правові акти, які визначають склад конкурентного законодавства.

4. Система антимонопольних органів.

5. Повноваження Голови антимонопольного Комітету України.

6. Правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету України.

7. Основні поняття конкурентного права.

8. Завдання і принципи діяльності антимонопольних органів.

9. Компетенція Антимонопольного Комітету України.

10. Географічні кордони товарного тинку.

11. Суть монополії та її види.

12. Визначення монопольного становища.

13. Визначення стану конкуренції на ринку.

14. Основні критерії, за якими визначають типи ринків.

15. Визначення частки суб’єкта господарювання на ринку.

16. Основні положення Закону України "Про захист економічної конкуренції".

17. Горизонтальні, вертикальні, конгломератні і змішані антиконкурентні узгоджені дії.

18. Характеристика цінових зловживань монопольним становищем.

19. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю.

20. Зловживання антимонопольним становищем на ринку.

21. Поняття концентрації.

22. Види економічної концентрації.

23. Умови отримання згоди на концентрацію.

24. Визначення порогових показників учасників концентрації.

25. Визначення афільованних осіб.

26. Випадки, при яких антимонопольні органи дають згоду або відмовляють в наданні згоди на концентрацію.

27. Перелік документів, які додаються до заяви на концентрацію.

28. Порядок подачі заяви про отримання дозволу на концентрацію.

29. Порядок розгляду заяв про отримання дозволу на концентрацію.

30. Умови, за яких можлива згода антимонопольних органів на концентрацію.

31. Поняття та види узгоджених дій.

32. Узгоджені дії, які не вимагають попереднього отримання дозволу на узгоджені дії.

33. Порядок подачі та розгляду заяв про надання дозволу га узгоджені дії.

34. Підстави для відмови у видачі дозволу на узгоджені дії.

35. Порядок підготовки проведення перевірок.

36. Відмінності між плановими та позаплановими перевірками.

37. Документи, які готуються для проведення пеервірок.

38. Порядок підготовки проведення перевірок.

39. Розгляд антимонопольними органами заяв про порушення антимонопольного законодавства.

40. Розгляд антимонопольними органами справ.

41. Питання, що можуть бути предметом перевірок.

42. Підвідомчисть справ органам Антимонопольного комітету України.

43. Вимоги до подачі та порядок розгляду заяви про порушення конкурентного законодавства.

44. Права та обов’язки сторін, які беруть участь у розгляді справи.45. Рішення, які приймаються антимонопольними органами за разультатами розгляду справ.

46. Характеристика основних видів поравопорушень конкурентного законодавства.

47. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

48. Діючі розміри штрафів у конкурентному законодавстві.

49. Порядок адміністративної відповідальності посадових осіб за порушення конкурентного законодавства.

50. Умови застосування примусового поділу як міри відповідальності.

51. Порядок застосування відшкодування шкоди в практиці застосування конкурентного законодавства.

52. Становлення антимонопольного законодавства в Україні.

53. Основні напрямки антимонопольної політики держави.

54. Тенденції розвитку конкурентного права за кордоном і в Україні.

55. Голова Антимонопольного комітету України та державні уповноважені (вимоги призначення на посаду).

56. Права й обов’язки державного уповноваженого, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України.

57. Дисциплінарна відповідальність та звільнення з посади держав­ного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

58. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України.

59. Адміністративні колегії Антимонопольного комітету України.

60. Предмет державного регулювання у сфері природних монополій.

61. Суб’єкти, які наділені повноваженнями у сфері контролю діяльності природних монополій.

62. Поняття і види узгоджених дій.

63. Горизонтальні узгоджені дії.

64. Вертикальні узгоджені дії.

65. Конгломератні узгоджені дії.

66. Змішані узгоджені дії.

67. Механізм застосування антимонопольного законодавства.

68. Особливості реалізації механізму застосування антимонопольного законодавства.

69. Адміністративний порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...