Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ. 1. Арбітражний інститут Торгової палати м1. Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольма (Швеція).

2. Взаємна міжнародна правова допомога у цивільних, сімейних та кримінальних справах між державами-учасницями СНД.

3. Види та процедура міжнародного розшуку в системі Інтерполу: загальний та терміновий розшук.

4. Види та умови екстрадиції у міжнародному праві.

5. Виконавчий Комітет Інтерполу.

6. Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні.

7. Виникнення та установи міжнародного правосуддя.

8. Генеральна Асамблея Інтерполу.

9. Генеральний Секретаріат Інтерполу.

10. Джерела міжнародного захисту прав людини та основних свобод.

11. Європейська організація з питань юстиції (Євроюст) у системі органів кримінальної юстиції.

12. Застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні.

13. Зміст Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН
№ 55/25 від 15.11.2000 р.).

14. Інститут екстрадиції в міжнародному праві. Міжнародно-правова основа інституту екстрадиції.

15. Лондонський міжнародний третейський суд.

16. Механізм надання допомоги країнам-учасницям Інтерполу.

17. Механізм розв’язання спорів у рамках Світової організації торгівлі.

18. Міжнародна дійсність кримінальних вироків.

19. Міжнародне право та міжнародний правопорядок.

20. Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати.

21. Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України.

22. Міжнародний кримінальний суд як орган міжнародної кримінальної юстиції.

23. Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів.

24. Міжнародні кримінальні суди (трибунали).

25. Міжнародні стандарти захисту прав людини та основних свобод.

26. Міжнародно-правове регулювання та види юрисдикції.

27. Міжнародно-правові основи функціонування Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу).

28. Місце та роль Укрбюро Інтерполу у сфері кримінальної юстиції.

29. Напрями та форми міжнародного співробітництва у сфері кримінальної юстиції.

30. Національний механізм процедури екстрадиції: сутність, правова регламентація, суб’єкти та об’єкти екстрадиційних відносин.

31. Організація Об’єднаннях Націй у боротьбі зі злочинністю.

32. Особливості міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб.

33. Підстави для відмови в наданні правової допомоги у кримінальних справах.

34. Підстави міжнародної відповідальності.

35. Підстави та порядок виконання міжнародних слідчих (судових) доручень.36. Поняття та види міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру.

37. Поняття та ознаки міжнародної кримінальної юстиції.

38. Поняття та сутність міжнародної законності.

39. Поняття, функції та принципи міжнародного захисту прав людини та основних свобод.

40. Порядок направлення та проходження справи у Європейському суді з прав людини.

41. Постійна палата третейського суду.

42. Правова регламентація і принципи міжнародного співробітництво з питань взаємної правової допомоги у кримінальних справах.

43. Принципи міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

44. Процедура судочинства в Міжнародному суді ООН.

45. Регіональні системи захисту прав людини та основних свобод.

46. Регіональні та спеціалізовані міжнародні установи у сфері юстиції.

47. Режим і принципи міжнародної законності.

48. Система міжнародних повідомлень Інтерполу.

49. Співробітництво між Україною та ЄС у галузі реадмісії громадян.

50. Статус Генерального Секретаря Інтерполу.

51. Статус, порядок обрання, функції та повноваження Президента Виконавчого комітету Інтерполу.

52. Статус, функції та повноваження Європейського поліцейського відомства (Європолу).

53. Структура Європейського суду з прав людини.

54. Структура міжнародної законності.

55. Суд з примирення та арбітражу Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

56. Сутність міжнародного правопорядку.

57. Сучасні міжнародні кримінальні судові органи.

58. Універсальна система міжнародного захисту прав людини та основних свобод.

59. Форми співробітництва національних органів з питань правової допомоги у кримінальних справах.

60. Функціонування Інтерполу у сфері здійснення міжнародного розшуку.

61. Характеристика Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 17.03.1978 р.

62. Характеристика Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13.12.1957 р.

63. Характеристика Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків від 28.05.1970 р.

64. Характеристика Європейської конвенції про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками від 30.11.1964 р.

65. Характеристика Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах від 15.05.1972 р.

66. Характеристика Конвенції про передачу засуджених осіб від 21.03.1983 р.

67. Характеристика Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 р. (м. Мінськ).

68. Характеристика Типового договору про взаємну допомогу у сфері кримінального правосуддя (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 45/117 від 14.12.1990 р.).

69. Юрисдикція Європейського суду з прав людини та критерії прийнятності заяви до розгляду.

70. Юрисдикція Міжнародного суду ООН.


ЗМІСТ

 

Актуальні проблеми МІЖНАРОДНого ПРИВАТНОГО права.. 4

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. 20

ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.. 34

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПАДКОВОГО ПРАВА.. 43

Страхове право.. 51

Транспортне право.. 65

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 77

КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО.. 92

МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ... 103

Господарське договірне право.. 111

Корпоративне право.. 128

КОМЕРЦІЙНЕ (ТОРГОВЕ) ПРАВО.. 139

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 150

МІЖНАРОДНЕ (ПУБЛІЧНЕ) ПРАВО.. 158

ТЕОРІЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ.. 168

ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ПРАКТИЦІ. 179

МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО.. 197

Порівняльне адміністративне право.. 216

ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА В ПУБЛІЧНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ. 226

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ. 242

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ. 257

 

_______________________________________________________________

Підписано до друку _________ Формат 60х84/16. Ум.-друк.арк.______.

Обл. вид. арк.______. Тираж _____ прим. Зам. №_____

_______________________________________________________________

Видавництво Національна академія внутрішніх справ,

03035, Київ-35. Солом’янська пл., 1

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...