Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні види ядерного палива. Опис схеми ділення урануПереваги та недоліки атомної енергетики

  • Атомна енергетика не споживає кисню і має незначну кількість викидів при нормальній

експлуатації.

  • атомна енергетика довела свою економічну ефективність масштабі енерговиробництва на АЕС
  • атомна енергетика не створює особливих транспортних проблем, оскільки вимагає мінімальних транспортних витрат
  • Атомні електростанції мають велику перевагу перед тепловими відносно збереження

чистоти атмосферного повітря, оскільки вони працюють без викидів золи, шкідливих сірчистих газів і оксидів азоту.

Основні види ядерного палива. Опис схеми ділення урану

Нейтрони входять до складу усіх ядер, окрім ядра водню. Зв'язані нейтрони в ядрі

існують нескінченно довго. У вільному виді вони не довговічні, оскільки або розпадаються з перетворюючись на протон і випускаючи при цьому електрон і нейтрино, або швидко захоплюються ядрами атомів.

Ділення атомного ядра може статися мимоволі або при попаданні в нього елементарної частки.

В якості речовини, що ділиться, нині можуть використовуватися ізотопи урану -

уран-235 і уран-238, а також плутоній-239.

Уран-238 ділиться тільки швидкими нейтронами. При його діленні виділяється енергія і утворюються 2-3 швидкі нейтрони. Внаслідок того, що ці швидкі нейтрони сповільнюються в речовині урану-238 до швидкостей нездатних викликати ділення ядра урану-238, ланцюгова реакція в урані-238 протікати не може.

У урані-235 ланцюгова реакція протікати може, оскільки найефективніше його ділення відбувається, коли нейтрони уповільнені в 3-4 рази в порівнянні зі швидкими, що відбувається при досить довгому їх пробігу в товщі урану без ризику бути поглиненими сторонніми речовинами або при проходженні через речовину, що має властивість уповільнювати нейтрони, не поглинаючи їх.

Тепловими називають такі нейтрони, швидкість яких дорівнює швидкості їх теплового руху, що встановлюється при тепловій рівновазі з середовищем.

 

Самостійно підтримувана ланцюгова реакція ділення ядер важких елементів полягає в тому, що при приєднанні нейтрона до ядра утворюється збуджене ядро, яке може виявитися таким нестійким, що розпадається на два осколки - ядра легших елементів - з випусканням двох або трьох нових нейтронів, що викликають ділення наступних ядер. Кожен з нейтронів, що приймає участь при діленні ядер, має значну енергію, достатню для ділення усіх ізотопів урану (235, 233,238).

 

 

Рисунок 9.1 – Схема реакції ділення ядер урану

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...