Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахувати абсолютний електричний ККД ПТУАбсолютний електричний ККД ПТУ характеризує частку тепла від загальної, що виробляється котлом і яка перетворюються в електричну.

. (29)

7.6. Перевірити співвідношення

. (30)

Поясніть, чому електричний ККД ТЕЦ завжди більший від абсолютного електричного ККД?

ІІІ. Теплова схема турбоустановки з розрахованими параметрами

За даними розрахунків показуємо на тепловій схемі турбоустановки значення параметрів потоків. Рис. 5 представляє результат розрахункової роботи.

 
 

 


ІУ. Висновки

1. Відповідно до мети розрахункової роботи визначено параметри основних потоків пари ПТУ з відносною похибкою 3.1 %, див рис. 5.

2. Відносна похибка розрахунку витрати пари на турбіну перевищує допустимі межі (2 %). Щоб отримати прийнятну точність, необхідно виконати ще одну ітерацію, починаючи з п.6, ст. 30. Проте, враховуючи демонстраційний характер розрахунку, цього тут не будемо робити.

3. Загальні втрати води і пари у тракті ПТУ повинні компенсуватися доданою водою. Визначимо дисбаланс доданої води та втрат, який характеризує точність розрахунку

Дхов - Двтр - (1- φ)∙Дсп – Дзл = 90 – 7.5 – 75 – 4.5 = 3 тн/год.,

що становить біля 3 % від Дхов , відповідає відносній похибці, перевищує допустиме значення і неприйнятний у випадку технологічних чи проектних розрахунків, див. п.2.

4. Питома витрата палива для генерації електроенергії на нашій ТЕЦ

gе = 211 г у.п./кВт-год.

Ця величина на 50 % менша від таких же затрат на ТЕС без теплофікаційного блоку і підтверджує відомий факт стосовно переваг когенерації перед окремим виробітком електроенергії.

5. Слід усвідомлювати, що ефективною когенерація буває лише у випадку наявності постійних споживачів тепла (чи технологічної пари). Якщо когенерацію використовувати без належного узгодження навантаження електричного і теплового блоків, то це може нівелювати всі переваги когенерації.

6. Сформулюйте самостійно висновки до пп. 7.2- 7.6.

Література до контрольної роботи

1. Тепловые электрические станции. Ред. Лавыгин В.М., Седлов А.С., Цанев С.В. – Москва: Изд. дом МЭИ, 2009. – 465 с.

2. В.Я. Рыжкин. Тепловые электрические станции. – Москва: Энергоатомиздат, 1987. – 327ст.

3. Л.С. Стерман, В.М. Лавыгин, С.Г. Гришин Тепловые и атомные электрические станции. - Москва: Изд. МЭИ. 2000. – 408 с.

4. Т.Х. Маргулова. Атомные электрические станции. – Москва: Высшая школа, 1984. – 344 ст.

5. В.Я.Гиршельд, Г.Н. Морозов. Тепловые электрические станции. – Москва: Энергоатомиздат, 1986. – 224ст.

6. Д.П.Елизаров. Теплоэнергетические установки электростанций. – Москва: Энергоатомиздат, 1982. – 264ст.7. Энергетика и охрана окружающей среды./ Под ред. Н.Г. Залогина и др. – Москва: Энергия, 1979. – 342 ст.

8. Я.И. Соколов. Теплофикация и тепловые сети. – Москва: Энергоатомиздат, 1982. – 360 ст.

9. М.М. Зуб. Паровые турбины. Курсовое проектирование. – Київ: Вища школа, 1974. – 88 ст.

10. З.Ф. Немцев, Г.В. Тарасов. Теплоэнергетические установки и теплоснабжение. - Москва: Энергоиздат, 1982. – 400 с.

11. В. З. Кочмарський. Конспект лекцій з курсу: Теплові та атомні електростанції. – Рівне: 2005. - 200 ст.

12. М.В. Топольницький. Атомні електричні станції. – Львів: видавництво "Бескид Біт", 2005.- 523 ст.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...