Главная Обратная связь

Дисциплины:






Виробнича санітарія і гігієна праці. Мікроклімат



46. Небезпечний виробничий фактор –це: це фактор, вплив якого на працівника за певних умов може призвести до травм, отруєння, іншого раптового погіршення здоров’я чи смерті.

47. Назвати фактори, які враховуються при нормуванні параметрів мікроклімату: Оптимальні (комфортні) та допустимі

48. Категорії робіт за ступенем важкості поділяються на: легкі, середньої важкості та важкі

49. Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 шкідливі та небезпечні фактори поділяються на такі групи: Фізичні, Хімічні, Біологічні, Психофізіологічні, Соціальні

50. Які розрізняють класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу 1 клас – оптимальні умови праці, 2 клас – допустимі умови праці, 3 клас – шкідливі умови праці, 4 клас – небезпечні (екстремальні)

51. Мікроклімат виробничих приміщень – це фізичний стан повітря, який характеризується такими параметрами: температурою повітря t, °С; відносною вологістю , %; швидкістю руху повітря V , м/с; величиною атмосферного тиску Р, Па; тепловим випромінюванням І, Вт/м2; ступенем іонізації повітря.

52. За якими метеорологічними показниками мікроклімату виробничого середовища нормуються оптимальні умови праці? температурою повітря t, °С; відносною вологістю , %; швидкістю руху повітря V , м/с; величиною атмосферного тиску Р, Па; тепловим випромінюванням І, Вт/м2; ступенем іонізації повітря.

53. Який основний нормативний документ встановлює вимоги до параметрів мікроклімату виробничого приміщення? ДСН 3.3.6.042-99 та ГОСТ 12.1.005-88.

54. На які періоди поділяється рік при нормуванні умов мікроклімату? теплий (середньодобова температура повітря зовнішнього середовища не менша +10°С) та холодний (серед­ньодобова температура повітря зовнішнього середовища менша+10 °С).

55. На які категорії поділяються приміщення за тепловиділеннями? Холодні, гарячі

56. Які роботи за величиною енерговитрат вважаються легкими? До категорії Іа відноситься сидяча робота без фізичного напруження, до Іб категорії – роботи, що виконуються сидячи, стоячи, але без напружень

57. Які роботи за величиною енерговитрат вважаються середньої важкості? до ІІа – роботи повязані з ходінням і переміщенням дрібних (до 1 кг) вантажів, ІІб - переміщення вантажів середньої ваги (до 10 кг)

58. Які роботи за величиною енерговитрат вважаються важкими? переміщення значних вантажів постійно

59. У виробничих приміщеннях на робочих місця із ПК мають забезпечуватись наступні оптимальні значення температури: Пора Холодна, кат. робіт легка 1а 22-24 град; легка 1б – 21-23 град; Пора тепла, легка 1а 23-25 град; легка 1б – 22-24 град;

60. Яка оптимальна вологість повітря у виробничих приміщеннях з ПК? 40-60%





sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...